اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۲

جستجو

فرمانده پیشین نیروهای دفاعی اسرائیل: آسیب اصلاح به امنیت ملی اسرائیل شاید غیرقابل جبران باشد

سرلشگر بازنشسته تامیر هیمان، رئیس پیشین ضداطلاعات ارتش گفت بعد از آنکه نخست وزیر اقدام به برکناری یوآو گالانت وزیر دفاع کرد، دیگر به قضاوت بنیامین نتانیاهو در امور امنیتی اعتماد ندارد. او گفت شاید برخی آسیب-ها به انسجام اقتصادی و اجتماعی اسرائیل و روابط با ایالات متحده، ناشی از فشار دولت به اصلاح نظم قضایی که در حال حاضر به تعویق افتاده، غیرقابل جبران باشد.

تصویر: سرلشکر تامیر هیمان رئیس ضداطلاعات ارتش حین سخنرانی در کنفرانسی در تل آویو، ۵ ژوئن ۲۰۱۹. (Flash90)
تصویر: سرلشکر تامیر هیمان رئیس ضداطلاعات ارتش حین سخنرانی در کنفرانسی در تل آویو، ۵ ژوئن ۲۰۱۹. (Flash90)

سرلشگر بازنشسته تامیر هیمان در مصاحبه با خبرگزاری «زمان یسرائل» گفت دیگر در امور امنیتی به نتانیاهو اعتماد ندارد و هشدار داد که احتمال دارد نخست وزیر دیگر منطقی فکر نمی-کند.

سرلشگر بازنشسته تامیر هیمان، رئیس پیشین ضداطلاعات ارتش گفت بعد از آنکه نخست وزیر اقدام به برکناری یوآو گالانت وزیر دفاع کرد، دیگر به قضاوت بنیامین نتانیاهو در امور امنیتی اعتماد ندارد. او گفت شاید برخی آسیب-ها به انسجام اقتصادی و اجتماعی اسرائیل و روابط با ایالات متحده، ناشی از فشار دولت به اصلاح نظم قضایی که در حال حاضر به تعویق افتاده، غیرقابل جبران باشد.

هیمان در مصاحبه با شاخهٔ عبری تایمز اسرائیل، «زمان یسرائل»، گفت هیچ توضیح منطقی برای رفتار اخیر نتانیاهو ندارد. او از «ابهام پشت ابهام» در هفته-های اخیر که تظاهرات عظیم علیه برنامه-ریزی ائتلاف تندرو نتانیاهو به انجام اصلاحات عمیق نظام قضایی کشور را به لرزه درآورده، و در راستای انتقادات شدید عمومی، موج خیزندهٔ اعتراض چهره-های معروف از جمله رئیس جمهوری، قضات، و رهبران تجاری براه افتاده، و مهم-تر از اینها، تهدید اعضای ارتش که گفته-اند در راستای ابراز اعتراض از آموزش و خدمت خودداری می-کنند، شاکی بود.

گروه-های ذخیرهٔ ارتش نظیر خلبانان، و افسران نیروهای ویژه – که از نقش کلیدی در فعالیت-های معمول ارتش دارند – روز بروز بیشتر هشدار داده-اند که در یک اسرائیل غیردموکراتیک امکان خدمت نخواهند داشت. به زعم آنها، برنامه-ای که دولت پیش می-برد، کشور را از وضعیت دموکراسی خارج می-کند. سربازان نیز ابراز نگرانی کرده-اند که عدم اعتماد بین المللی در استقلال قوهٔ قضائیهٔ اسرائیل، احتمال دارد آنها را به خاطر عملیاتی که حین خدمت، طبق دستور انجام می-دهند، در معرض محاکمه در دادگاههای بین المللی قرار دهد.

روند فوق نگرانی عمیقی در نهادهای امنیتی ایجاد کرد و به نتانیاهو هشدار دادند که ظرفیت عملیاتی نیروهای دفاعی اسرائیل در خطر است.

در نهایت، اواخر ماه گذشته پس از آنکه نتانیاهو اعلام کرد گالانت را از مقام وزارت دفاع برکنار می-کند، و در پی آن تظاهرات عظیم بپا خاست، فشار قانونگذاری را موقتا متوقف کرد. گالانت خواهان توقف اصلاحات اجازهٔ مذاکراتی در راستای حصول مصالحه مطرح کرده و هشدار داده بود که گسترش دامنهٔ مخالفت-های روزافزون علیه طرح پیشنهادی دولت به ارتش، کشور را با تهدید عینی علیه امنیت ملی روبرو می-کند.

در حال حاضر گالانت همچنان وزیر دفاع است، و نامهٔ رسمی مبنی بر خاتمهٔ خدمت دریافت نکرده، و رویکرد امنیتی اسرائیل به تنش-هایی که در چندین جبهه بالا گرفته است تحت هدایت او انجام می-شود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/ex-idf-intel-chief-damage-to-israels-national-security-may-be-irreversible/

اطلاعات بیشتر در مورد