اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۹

جستجو

فرمانده نیروی هوایی امارات در سفری تاریخی به اسرائیل برای مشاهدهٔ تمرینات «پرچم آبی»

طبق اظهار نیروهای دفاعی اسرائيل، فرمانده نیروی هوایی امارات این هفته برای مشاهدهٔ تمرینات عظیم دوسالانهٔ ارتش، «پرچم آبی»، که تمرینات هوایی بین المللی است و در ماه جاری بر فراز صحرای نگیف اجرا می شود، وارد اسرائیل شد.

«ابراهیم ناصر محمد العلوی» فرمانده نیروی هوایی امارات، پس از فرود هواپیمای خود در اسرائیل، با «آمیکام نورکین» فرمانده نیروی هوایی اسرائیل؛ علوی برای مشاهدهٔ تمرینات «پرچم آبی» نیروی هوایی به اسرائیل آمده است؛ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱. (Israel Defense Forces)
«ابراهیم ناصر محمد العلوی» فرمانده نیروی هوایی امارات، پس از فرود هواپیمای خود در اسرائیل، با «آمیکام نورکین» فرمانده نیروی هوایی اسرائیل؛ علوی برای مشاهدهٔ تمرینات «پرچم آبی» نیروی هوایی به اسرائیل آمده است؛ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱. (Israel Defense Forces)

بزرگترین و پیشرفته ترین تمرینات هوایی ارتش اسرائیل نسل چهارم و پنجم هوانوردها را به جنگ «سرزمین اژدها»، که بی شباهت به سوریه نیست، می فرستد.

تصاویر:


جت جنگندهٔ اف۱۶ نیروی هوایی اسرائيل در حال برخاستن از زمین در تمرینات چندملیتی هوایی «پرچم آبی» در پایگاه هوایی «اودا»، شمال شهر ایلات اسرائیل؛ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۱. (JACK GUEZ / AFP)


جت جنگندهٔ رافائل از نیروی هوایی فرانسه حین فرود طی تمرینات هوایی چندملیتی «پرچم آبی» در پایگاه نیروی هوایی «اودا»، شمال شهر ایلات اسرائیل؛ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۱. (JACK GUEZ / AFP)


یک جنگندهٔ میراژ ۲۰۰۰ نیروی هوایی هند حین کاهش سرعت روی باند فرود در تمرینات هوایی چندملیتی در پایگاه نیروی هوایی «اودا»، شمال شهر ایلات اسرائیل؛ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۱. (JACK GUEZ / AFP)


جت های جنگندهٔ اسرائیلی حین فرود در باند فرودگاه در تمرینات «پرچم آبی»؛ اکتبر ۲۰۲۱. (Israel Defense Forces)


جت های جنگندهٔ اف۳۵ حین پرواز هماهنگ در تمرینات «پرچم آبی» ارتش؛ اکتبر ۲۰۲۱. (Israel Defense Forces)


جت جنگندهٔ اف۱۶ یونانی حین برخاستن برای پرواز در تمرینات نیروی هوایی «پرچم آبی» اسرائیل، اکتبر ۲۰۲۱.
(Israel Defense Forces)


جت جنگندهٔ میراژ هند حین فرود، در تمرینات «پرچم آبی» نیروی هوایی اسرائیل؛ اکتبر ۲۰۲۱.
(Israel Defense Forces)


یک یوروفایتر بریتانیایی حین عبور در باند فرودگاه طی تمرینات «پرچم آبی» نیروی هوایی اسرائیل؛ اکتبر ۲۰۲۱.
(Israel Defense Forces)


جت جنگندهٔ اف۳۵ اسرائیل حین برخاستن از زمین در تمرینات «پرچم آبی» ارتش اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۱.
(Israel Defense Forces)


خلبانی نشسته در جت جنگنده در تمرینات «پرچم آبی» نیروی هوایی اسرائیل؛ اکتبر ۲۰۲۱.
(Israel Defense Forces)


یک خلبان فرانسوی نشسته در جت جنگندهٔ رافائل در تمرینات «پرچم آبی» نیروی هوایی اسرائیل؛ اکتبر ۲۰۲۱.
(Israel Defense Forces)


جت های جنگندهٔ اسرائیلی و خارجی در پرواز هماهنگ در تمرینات «پرچم آبی» نیروی هوایی اسرائیل؛ اکتبر ۲۰۲۱.
(Israel Defense Forces)

پایگاه هوایی اودا – طبق اظهار نیروهای دفاعی اسرائيل، فرمانده نیروی هوایی امارات این هفته برای مشاهدهٔ تمرینات عظیم دوسالانهٔ ارتش، «پرچم آبی»، که تمرینات هوایی بین المللی است و در ماه جاری بر فراز صحرای نگیف اجرا می شود، وارد اسرائیل شد.

نیروی هوایی اسرائیل، تمرینات سال جاری «پرچم آبی»‌ را بزرگترین و پیشرفته ترین تمرینات هوایی که تا کنون در اسرائیل برگزار شده خواند. برخی از کشورهای شرکت کننده در چهارمین دوسالانهٔ «پرچم آبی»، برای اولین بار در این تمرینات شرکت می کنند، یا برای اولین در زمینه‌ های گسترده تری از تمرینات مشارکت می کنند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/in-landmark-visit-uae-air-chief-in-israel-to-observe-blue-flag-exercise/

اطلاعات بیشتر در مورد