اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۵

جستجو

فرمانده نیروهای دفاعی گفت اسرائيل در «جنگ چندجبهه-ای» است، خواهان هوشیاری در ایام رمضان شد

تصویر: سپهبد خرزی حالیوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی حین گفتگو با افسران پلیس مرزی در کرانهٔ باختری، ۱۵ مارس ۲۰۲۴. (Israel Defense Forces)
تصویر: سپهبد خرزی حالیوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی حین گفتگو با افسران پلیس مرزی در کرانهٔ باختری، ۱۵ مارس ۲۰۲۴. (Israel Defense Forces)

حالیوی گفت نیروهای اسرائیل با هر دو دشمنان نزدیک و «دوردست-تر» می-جنگد، هشدار داد که رویدادی در یک ناحیه ممکن است به دیگر نواحی سرازیر شود؛ نیروهای دفاعی: در دو هفتهٔ گذشته ۲۵ عامل حماس در نواحی مرکزی غزه کشته شدند.

سپهبد خرزی حالیوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی هشدار داد اسرائیل در جنگی چندجبهه-ای است و در شرایطی که ارتش در غزه، کرانهٔ باختری، و مرزهای شمالی کشور می-جنگد، رویدادهای یک جبهه می-تواند بر دیگر جبهه-ها تأثیر بگذارد.

روز جمعه، حالیوی در گفتگو با افسران پلیس مرزی اشاره کرد که با توجه به ماه مبارک مسلمانان، رمضان، و در حالیکه حماس می-کوشد در کرانهٔ باختری و اورشلیم آشوب ایجاد کند، نیروهای امنیتی در آماده-باش شدیدتری قرار دارد.

حالیوی در ویدئویی که نیروهای دفاعی روز شنبه منتشر کرد، گفت «این ماه بیشتر گوش به زنگ-ایم. بسیار بسیار هوشیار، بسیار محتاط، با محافظتهای امنیتی خوب.» «ما درگیر جنگی چندجبهه-ای هستیم، در لبنان، سوریه، یهودا و سامره [کرانه باختری]، غزه، و چیزهای دوردست-تر.»

حالیوی افزود «همه، تک تک سربازان… در همهٔ عرصه-ها مسؤولیت دارند زیرا هر رویدادی که در هر عرصه رخ دهد واقعا بر دیگر عرصه-ها تأثیر می-گذارد و ممکن است به دیگر عرصه-ها گسترش یابد.»

جنگ کنونی با تهاجم تروریست-ها که در ۷ اکتبر به سرکردگی حماس به همزیگاههای جنوب یورش بردند، حدود ۱۲۰۰ نفر اکثرا غیرنظامی را قصابی کردند و ۲۵۳ نفر را گروگان به غزه بردند، بپا خاست. نیمی از گروگانها همچنان در در غزه اسیرند. تهاجم خانمانسوز و متعاقب آن، حملهٔ اسرائيل که به منظور حذف حماس و بازگرداندن گروگانها آغاز شد، به ترس از اشتعال جنگ در منطقه دامن زده است.

نیروهای دفاعی روز شنبه گفت در دو هفتهٔ گذشته تیپ پیاده-نظام نحال بیش از ۲۵۰ عامل حماس را در نبرد با تفنگ یا احضار بمباران با تانک یا هوانورد در ناحیهٔ مرکزی نوار غزه کشته است.

عملیات تیپ پیاده-نظام نحال در کوریدور معروف به نتزاریم است، که از ناحیهٔ کیبوتص بئری از طریق غزه به ساحل می-رسد. این کوریدور امکان شبیخون در نواحی شمال و مرکزی غزه را برای نیروهای دفاعی فراهم کرده است.

نیروهای دفاعی گفت در هفته-های اخیر، سربازان نحال بهمراه گردان مهندسی رزمی ۶۰۱ شمار زیادی از داراییهای حماس در ناحیه، نظیر راکت، پرتابگر، و انبارهای تسلیحاتی را منهدم کرده-اند.

نیروهای دفاعی همچنین گفت حدود ۱۵ عامل تروریست که در یکی از سایتهای حماس در نصیرات، مرکز غزه، مخفی بودند، روز جمعه در حملهٔ هوایی کشته شدند.

حملهٔ هوایی در پی دریافت اطلاعات محرمانه در خصوص عاملان مذکور، به هدایت هنگ ۲۱۵ توپخانه انجام شد. نیروهای دفاعی گفت هنگ مزبور یک حملهٔ‌ هوایی جداگانه نیز احضار کرد و فرمانده و دیگر عاملان جوخهٔ تک-تیرانداز حماس را کشت.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-chief-says-israel-in-multi-front-war-urges-vigilance-amid-ramadan-tensions/

اطلاعات بیشتر در مورد