اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۴

جستجو

فرمانده نیروهای دفاعی به وزیر راست افراطی که سران نهادهای امنیتی کشور را با گروه واگنر مقایسه کرد، توپید

تصویر: خرزی حالیوی حین سخنرانی در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکدهٔ افسری در پایگاه بهاد ۱، جنوب اسرائیل، ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳. (Israel Defense Forces)
تصویر: خرزی حالیوی حین سخنرانی در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکدهٔ افسری در پایگاه بهاد ۱، جنوب اسرائیل، ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳. (Israel Defense Forces)

خرزی حالیوی در مراسم فارغ التحصیلی گفت عذرخواهی اوریت استراک آسیبی که وارد شد را جبران نمی-کند، هشدار داد سربازانی که در حملهٔ شهرک-نشینان به فلسطینیان مداخله نکنند، درجهٔ افسری نخواهند گرفت.

سپهبد خرزی حالیوی فرمانده ارتش، روز چهارشنبه به وزیر راست افراطی که اوایل هفتهٔ جاری، او و دیگر رهبران دفاعی را به شبه-نظامیان یاغی گروه واگنر شبیه کرده بود، حمله برد و گفت سربازانی که بروی خشونت شهرک-نشینان چشم می-بندند، نمی-بایست به درجهٔ افسری نائل شوند.

انگیزهٔ سخنان حالیوی در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکدهٔ افسری در جنوب اسرائیل، شماری حملهٔ شهرک-نشینان به شهرهای فلسطینیان در کرانهٔ باختری در هفتهٔ گذشته بود که به انتقام از کشته شدن چهار اسرائیلی در یک تهاجم تروریستی رخ داد.

تلاش نیروهای امنیتی برای فرو نشاندن خشونت گروههای تندرو، با اعتراض سیاستمداران راست افراطی کابینهٔ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، از جمله اورت استراک، وزیر امور شهرک-های مهاجرنشین روبرو شده است. روز دوشنبه او حالیوی، رانن بار رئیس شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، و یاکوف شبتای کمیسر پلیس را به گروه واگنر شبیه کرد که چند روز پیش، بدنبال اختلاف با روسیه تهدید کرده بود مسکو را به تصرف درآورد. این سه در بیانیه-ای مشترک آشوب شهرک-نشینان را محکوم کرده و «تروریسم» خوانده بودند.

اوریت استراک اندکی پوزش خواست.

حالیوی گفت «هرکس به نیروهای دفاعی بتازد باید بیاد داشته باشد که پس از آن حتی عذرخواهی آسیب عمیقی که ایجاد کرده را جبران نخواهد کرد.»


تصویر: اوریت استراک نمایندهٔ کنست در رژه به سمت مجتمع غیرقانونی اویاتار، در نزدیکی شهر نابلس، کرانه باختری، ۱۰ آوریل ۲۰۲۳. (Sraya Diamant/Flash90)

حالیوی در ادامه گفت «نیروهای دفاعی تنها برای امنیت شهروندان کشور عمل می‌-کند. زخم زبان زدن به کسانی که جان خود را در راه دفاع فدا می-کنند، به امنیت شهروندان آسیب می-رساند.»

این سخن احتمالا اشاره-ای است به سخنان زهرآگینی است که خطاب به سرهنگ الیاو الباز، فرمانده گردان منطقه-ای بنیامین از لشکر نیروهای دفاعی در کرانهٔ باختری گفته شد. سرهنگ الباز از هنگام حملهٔ تروریستی مرگبار در نزدیکی الی آماج خشم شهرک-نشینان بوده است.

حالیوی به افسران جدید گفت همراه با محافظت از مرزهای اسرائیل، دفع ترویسم فلسطینیان، و جنگیدن در میدانهای نبرد، «با چالش بغرنج مقابله با خشونت شهرک-نشینان» نیز رویارو خواهند بود.

حالیوی گفت «تروریسم و عواقب وخیم آن بعضی مردم را به ارتکاب اعمالی وامی-دارد که از لحاظ اخلاقی و قانونی منع شده-اند.»

طی پنج روز از هفتهٔ گذشته تا هفتهٔ جاری، صدها تن از شهرک-نشینان به شهرها و روستاهای فلسطینی حمله کرده و آشوب بپا کردند، خانه-ها و اتوموبیلها را آتش زدند، و در مواردی حتی اقدام به شلیک گلوله کردند. روز چهارشنبه یک فلسطینی تحت شرایط نامعلوم کشته شد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/halevi-hits-back-at-far-right-minister-who-compared-security-heads-to-wagner-militia/

اطلاعات بیشتر در مورد