اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۵

جستجو

فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل گفت عملیات زمینی به علت موضوعات تاکتیکی و استراتژیک به تأخیر افتاد؛‌ مرکز، هدف حملهٔ راکتی قرار گرفت

تصویر: سپهبد خرزی حالیوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی حین گتفگو با رسانه-ها در نزدیکی مرز غزه، ۲۴ اکتبر ۲۰۲۳. (Emanuel Fabian/ Times of Israel)
تصویر: سپهبد خرزی حالیوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی حین گتفگو با رسانه-ها در نزدیکی مرز غزه، ۲۴ اکتبر ۲۰۲۳. (Emanuel Fabian/ Times of Israel)

نیروهای دفاعی اسرائيل فلایرهایی در غزه به زمین ریخت و به اهالی غزه وعدهٔ پاداش در قبال خبر از گروگان-ها داد؛ شلیک پرتابه-ها به شهرک کرانهٔ باختری، سدروت، آسیب جسمی در پی نداشت.

سپهبد خرزی حالیوی، رئیس ستاد نیروهای دفاعی اسرائیل روز پنجشنبه گفت گروه تروریستی حماس از اقدام به جنگ علیه اسرائیل «پشیمان» خواهد شد. او گفت حملهٔ زمینی به غزه به علت «ملاحظات تاکتیکی و حتی استراتژیک» به تأخیر افتاد.

حالیوی در کنفرانس مطبوعاتی در مرز غزه گفت «اسرائیل در میانهٔ جنگی است که گروه تروریستی حماس آغاز کرد. و [حماس] هم-اکنون از کرده پیشمان است.» «ما برای این جنگ آماده شده-ایم. نیروهای دفاعی و لشکر جنوب برای دستیابی به اهداف جنگ، طرح-هایی برای حملهٔ مؤثر آماده کرده-اند.»

سخنان وی روز سه-شنبهٔ وی با تداوم شلیک راکت تروریست-های حماس به نواحی جنوبی و مرکزی اسرائیل همزمان شد، و نیروهای دفاعی حملهٔ هوایی به طیفی از هدف-های حماس در نوار ادامه داد.

فرمانده نیروهای دفاعی افزود ارتش برای «مانور [زمینی] آماده است. در خصوص شکل و زمان مرحلهٔ بعدی، بهمراه حلقهٔ سیاسی تصمیم خواهیم گرفت.

حالیوی گفت «از هر دقیقه-ای که می-گذرد برای آمادگی بیشتر استفاده می-کنیم.» «هر دقیقه-ای که در سمت دشمن می-گذرد، با حمله-های افزودهٔ ما همراه است: کشتن تروریست-ها، انهدام زیرساخت-ها، جمع-آوری اطلاعات بیشتر برای مرحلهٔ بعدی… اینجا کشور ما است، خانهٔ ما. است، و با هر وسیله از آن دفاع می-کنیم.»

حالیوی گفت کشتار ۱۴۰۰ اسرائیلی به دست حماس در ۷ اکتبر «از هنگام تأسیس کشور به اینسو سابقه نداشته است. این مستلزم تغییری بنیادی در واقعیت [مدیریت] امنیتی ما است. هزینه خواهد داشت، از جمله، طول مدتی که جنگ ادامه دارد. این جنگ تنها به یک سمت می-رود: حماس و تمامی آنها که تحت فرمان حماس عمل کردند. آنها بهای آنچه کرده-اند را خواهند پرداخت.»


تصویر: تصویری از محل اصابت راکتی که در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۳ از نوار غزه به شهر سدروت در جنوب اسرائیل پرتاب شد. (Yonatan Sindel/Flash90)

فرمانده نیروهای دفاعی گفت هیچکس در بی-رحمی و وحشی-گری حماس شک ندارد. «به حماس توصیه می-کنیم با شهروندان اسرائیلی که گروگان گرفته با احترام رفتار کند.» او گفت، این اهمیت «اساسی» دارد، اما به «جدیت رفتار»ی که نیروهای دفاعی اسرائیل با حماس خواهد کرد هیچ ارتباطی ندارد.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-chief-says-ground-op-delayed-by-tactical-strategic-matters-rockets-target-center/

اطلاعات بیشتر در مورد