اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۸

جستجو

فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل در فواصل استماع گزارشهای امنیتی با جامعهٔ یهودی مراکش دیدار کرد

آویو کوخاوی فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل روز چهارشنبه پیش از ملاقات با مقامات نیروی هوایی مراکش و استماع گزارش های امنیتی، با یهودیان محلی در شهر قدیم مراکش دیدار کرد.

تصویر: آویو کوخاوی فرمانده نیروهای دفاعی با اعضای جامعهٔ یهودیان مراکش در کنیسای سلط الاعظمه، ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲. (Israel Defense Forces)
تصویر: آویو کوخاوی فرمانده نیروهای دفاعی با اعضای جامعهٔ یهودیان مراکش در کنیسای سلط الاعظمه، ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲. (Israel Defense Forces)

کوخاوی پس از حضور در مراسم دینی کنیسای محلی در سخنانی توجه را به «ارتباط ویژه» اسرائیل و مراکش، و تاریخچهٔ مشترک کشاند و با اعضای جامعهٔ یهودی که در نبرد یوم کیپور جنگیده بودند دیدار کرد.

آویو کوخاوی فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل روز چهارشنبه پیش از ملاقات با مقامات نیروی هوایی مراکش و استماع گزارش های امنیتی، با یهودیان محلی در شهر قدیم مراکش دیدار کرد.

کوخاوی اولین فرمانده ارتش اسرائیل است که طی سفری رسمی به مراکش می رود.

طبق بیانیهٔ ارتش اسرائيل، کوخاوی در سومین روز سفر خود در آرامستان یهودیان مراکش توقفی داشت و در مراسم نیایش کنیسای سلط الاعظمه حضور یافت. در بیانیه همچنین آمد که کوخاوی با اعضای جامعهٔ یهودیان که در نبرد یوم کیپور جنگیده و سپس به مراکش بازگشته بودند، دیدار کرد.

در بیانیه آمد که «کوخاوی مراتب احترام خود را به اعضای جامعه ابلاغ کرد و از همیاری ایشان با یهودیان اسرائیل و نیز جامعهٔ یهودیان خارج از کشور تشکر کرد.»

طبق متن سخنان او که نیروهای دفاعی اسرائیل منتشر کرد، کوخاوی در گفتگو با نمایندگان یهودیان محلی گفت «کشور پادشاهی مراکش از متحدان کشور اسرائیل است و پیوند ما نمونه ای از ارتباط عمیق و ویژه بر پایهٔ میراثی مشترک میان دو کشور است. دیدار با شما اعضای جامعهٔ یهودیان مراکش، که برخی برای کشور اسرائیل به میدان جنگ رفته اید، و اکنون اینجا برای جامعهٔ یهودیان مراکش و تعمیق روابط این کشور با اسرائيل تلاش می کنید من را سرشار غرور و تحسین می کند.»

اندکی بعد کوخاوی و سرتیپ «آمیت سعر» رئیس شاخهٔ پژوهش ضداطلاعات نیروهای دفاعی با فرماندهٔ پایگاه نیروی هوایی بن گوریور در نزدیکی شهری به همین نام ملاقات کردند.


تصویر: آویو کوخاوی فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل حین ملاقات با عضوی از جامعهٔ یهودیان مراکش در کنیسای جامع سلط الاعظمه، ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲. (Israel Defense Forces)

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت این دو «گزارش فرماندهٔ پایگاه از تهدید پهبادی محلی را استماع کرده و ارائه ای از اسکادران جت های جنگندهٔ اف ۱۶ این پایگاه را مشاهده کردند.»

نیروهای دفاعی اسرائیل افزود «فرماندهان فوق پیرامون همکاری میان نیروهای هوایی دو ارتش مذاکره کردند.»

تصویر: آویو کوخاوی فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل بهمراه فرمانده پایگاه هوایی «بن گوریر» مراکش، ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲. (Israel Defense Forces)
صبح سه شنبه، مقامات دفاعی مراکش و گارد افتخار از کوخاوی که شب پیش از آن با پروازی در کشور آفریقای شمالی فرود آمده بود، استقبال کردند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/between-security-briefings-idf-chief-meets-jewish-community-in-marrakesh/

اطلاعات بیشتر در مورد