اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۳

جستجو

فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل، نتانیاهو را بخاطر کوتاهی در تنظیم استراتژی پسا-جنگ غزه سرزنش کرد

تصویر: در عکسی که برای انتشار داده شد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر (چپ) بهمراه یوآو گالانت وزیر دفاع (وسط) و خرزی حالیوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی در  جلسهٔ ۷ مارس ۲۰۲۴ در «بهاد ۱» پایگاه ارتش در جنوب اسرائیل دیده می-شوند. (Ariel Hermoni/Defense Ministry)
تصویر: در عکسی که برای انتشار داده شد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر (چپ) بهمراه یوآو گالانت وزیر دفاع (وسط) و خرزی حالیوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی در جلسهٔ ۷ مارس ۲۰۲۴ در «بهاد ۱» پایگاه ارتش در جنوب اسرائیل دیده می-شوند. (Ariel Hermoni/Defense Ministry)

نقل شد که حالیوی گفته است مأموریت ارتش به وظیفهٔ «سیزیف» شبیه شده، بدون برنامه-ای برای حاکمیت بدون-حماس؛ گزارش حاکی است وزیر دفاع، و رئیس شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائيل نیز بر سر برنامه-ریزی استراتژیک با نخست وزیر در افتادند.

بنا به گزارش خبری عبری غروب شنبه، خرزی حالیوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی اسرائيل حین مشاورات امنیتی آخر هفته بر سر کوتاهی در تنظیم و اعلام استراتژی معروف به «روز بعد» که تعیین نمایند چه کسی پس از جنگ بر غزه حکومت خواهد کرد، با نخست وزیر به مشاجره برخاست.

در اخبار کانال ۱۳ به نقل از حالیوی گفته شد که «بار دیگر داریم در جبلیه نبرد می-کنیم. تا زمانی که روند دیپلماتیک برای تنظیم یک بدنهٔ حکومتی به جز حماس در نوار برقرار نشود، ما ناچار خواهیم بود در جاهای دیگر بارها و بارها از نو نبرد آغاز کنیم تا زیرساختهای حماس در هم بشکنیم.» «این وظیفه-ای سیزیفی خواهد بود.»

در گزارش، بدون اشاره به نام، گفته شد دیگر مقامات ارشد نیروهای دفاعی نیز از رهبران سیاسی خواهان تصمیم-گیری و تدوین استراتژی شده-اند. علاوه بر این، طبق گزارش، اعضای کابینه به نتانیاهو هشدار دادند که تنها سود عملکرد اسرائیل و عدم تصمیم-گیری در چند هفتهٔ گذشته «به خطر افتادن جان‌ها است.»

اخبار کانال ۱۲ نیز بطور جداگانه گزارش کرد که نتانیاهو اخیرا پس از آنکه رانن بار سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل به نخست وزیر گفت با یوآو گالانت وزیر دفاع مذاکره-ای «شامل لحاظ همهٔ جبهه-ها و احتمالات» داشته، اخیرا بر سر برنامه-ریزی استراتژیک با وی مشاجره کرد.

در گزارش آمد که نتانیاهو میان سخن بار دویده و گفته است «چی؟ شما با وزیر دفاع جلسهٔ مذاکرات استراتژیک برگزار می-کنید؟»

بار در پاسخ گفته است «البته! این چه سؤالی است؟»


عکس آرشیو: سربازان اسرائیل در یک خودرو Humvee در جاده-ای در سلاطین غزه، نزدیک جبلیه، ۷ دسامبر ۲۰۲۳. (Emanuel Fabian/Times of Israel)

در گزارش گفته شد نتانیاهو خاطرنشان کرد که شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائيل، و موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ کشور زیر نظر او اداره می-شوند نه گالانت، و او نیز در مقابل به نخست وزیر با پرخاش پاسخ داد.

در گزارش از قول گالانت گفته شد «شما از برگزاری جلسهٔ مذاکرات استراتژیک با وزیر دفاع ممانعت می-کنید؟ اگر ما این جلسات را نگذاریم، چه کسی قرار است بگذارد؟»

بنا به این گزارش، نتانیاهو گفت مذاکرات استراتژیک «فقط اینجا برگزار می-شود»، که در پی آن پاسخ تند دیگری از گالانت گرفت: «هر بار شما ما را به مذاکرات استراتژیک می-خوانید، ما با دست پر می‌-آییم. وظیفهٔ من این است که جلسات مذاکره برگزار کنم تا با دست پر بیایم. مشکل این است که شما نیز چنین مذاکراتی را برگزار نمی-کنید.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-chief-said-to-unbraid-netanyahu-for-failing-to-lay-out-post-war-plan-for-gaza/

اطلاعات بیشتر در مورد