اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۵

جستجو

فرمانده رده-بالای حزب الله و سه عامل گروه در حملهٔ هوایی به جنوب لبنان کشته شدند

شرح عکس: طالب عبدالله از فرماندهان حزب الله در پوستری که حزب الله در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴ منتشر کرد.
(Hezbollah media office)
شرح عکس: طالب عبدالله از فرماندهان حزب الله در پوستری که حزب الله در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴ منتشر کرد. (Hezbollah media office)

طالب عبدالله رده-بالاترین عضو گروه تروریستی لبنانی است که در نبرد مرگبار هشت ماه گذشته با اسرائیل کشته شده است؛ روز سه-شنبه ۸۰ راکت به شمال اسرائیل شلیک شد.

سه-شنبه شب حزب الله مرگ یکی از فرماندهان ارشد گروه را در حملهٔ هوایی منتسب به اسرائیل در جنوب لبنان را اعلام کرد. گروه تروریستی، همچنین، در گیرودار تخاصمات فزایندهٔ فرامرزی، در طول روز حدود ۸۰ راکت به همزیگاههای سراسر ناحیهٔ شمال اسرائيل شلیک کرد.

گروه تحت حمایت ایران در بیانیه-ای گفت طالب عبدالله، معروف به ابوطالب، از اهالی شهر عدشیت در جنوب لبنان، «در راه اورشلیم» کشته شد، عبارتی که سازمان تروریستی برای کسانی که در حمله-های هوایی اسرائیل کشته می-شوند بکار می-برد.

ابوطالب در حملهٔ هوایی به شهر جوئیّا، ۱۵ کیلومتری (۹ مایل) شمال مرز اسرائیل کشته شد. سه عامل دیگر حزب الله نیز در این حملهٔ هوایی کشته شدند.

یک مقام امنیتی به رویترز گفت ابوطالب رده-بالاترین عضو گروه است که در طول جنگ هشت ماهه اسرائیل با حزب الله کشته شد.

منابع امنیتی او را به عنوان فرمانده ناحیهٔ مرکزی خطهٔ مرزی جنوبی معرفی کردند.

این منابع گفتند چهار عضو حزب الله احتمالا طی یک جلسه هدف گرفته شدند.

حزب الله در بیانیهٔ خود از طالب به عنوان فرمانده یاد کرد. گروه تروریستی به ندرت از عوامل ارشد خود که در حمله-های هوایی اسرائیل کشته می-شوند با عنوان فرمانده یاد می-کند.

تنها عامل دیگری که از او با عنوان فرمانده یاد شد، وسام الطویل، معاون فرمانده نیروی نخبهٔ رضوان گروه تروریستی بود که در ماه ژانویه توسط اسرائیل کشته شد.


شرح عکس: وسام الطویل (چپ) و طالب عبدالله در عکسی بدون تاریخ که حزب الله در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴ منتشر کرد.
(Hezbollah media office)

این منابع که به شرط محفوظ ماندن هویت خود سخن گفتند، به رویترز گفتند مقام فرمانده [ابوطالب] از طویل بالاتر بود.

نیروهای دفاعی اسرائیل هنوز در رابطه با حملهٔ هوایی، که در بحبوحهٔ شماری رگبار راکت از لبنان به همزیگاههای شمالی در طول روز رخ داد، اظهار نظر نکرده است. گزارشی از آسیب جانی ناشی از حملهٔ راکتی در دست نیست. دفاع هوایی کشور چند پرتابه را سرنگون کرد و چند تای دیگر در زمین باز سقوط کردند.

در فیلمی از ناحیهٔ همزیگاه کیریات شمونا سامانهٔ دفاع هوایی گنبد آهنین حین درگیری با رگباری از ۱۵ راکت دیده می-شود که همزمان با دورهمی اسرائیلیها برای مراسم شاووت شلیک شد.

نیروهای دفاعی گفت در حادثه-ای جداگانه، به ساختمانی متعلق به حزب الله، یک پرتابگر راکت، و چند زیرساخت دیگر در شهر عیترون در جنوب لبنان حملهٔ‌ هوایی کرده است. ارتش گفت یک واحد پرتابگر راکت نیز در دیر عامس نیز با حملهٔ پهبادی هدف گرفته شد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/hezbollah-commander-killed-in-south-lebanon-strike-over-80-rockets-fired-at-north/

اطلاعات بیشتر در مورد