فرمانده ارتش اسرائیل: تونل تهاجمی غزه که اخیرا کشف شد، «از داراییهای اصلی» دشمن بشمار میرفت
جستجو

فرمانده ارتش اسرائیل: تونل تهاجمی غزه که اخیرا کشف شد، «از داراییهای اصلی» دشمن بشمار میرفت

روز چهارشنبه، «آویو کوخاوی»، فرمانده ارتش، در توصیف تونل تهاجمی که هفته جاری توسط نیروهای دفاعی اسرائیل در مرز غزه کشف شد، گفت «از دارایی های بسیار باارزش» گروههای تروریستی در نوار غزه بوده است.

تصویر: در عکسی از نیروهای دفاعی اسرائیل که در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰ ارائه شد، تجهیزات مهندسی نظامی در امتداد مرز اسرائیل با جنوب نوار، در پی کشف تونلی که به داخل قلمرو اسرائیل کشیده شده، مشاهده میشود. 
(Israel Defense Forces)
تصویر: در عکسی از نیروهای دفاعی اسرائیل که در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰ ارائه شد، تجهیزات مهندسی نظامی در امتداد مرز اسرائیل با جنوب نوار، در پی کشف تونلی که به داخل قلمرو اسرائیل کشیده شده، مشاهده میشود. (Israel Defense Forces)

«کوخاوی» از چندین بخش کوئید ۱۹ بیمارستان حیفا که تحت نظر ارتش اداره میشود، بازدید کرد و گفت واحد رهگیری ارتباط نیروهای دفاعی اسرائیل کاملا آماده بهره برداری است اما نیازمند همکاری عمومی است.

روز چهارشنبه، «آویو کوخاوی»، فرمانده ارتش، در توصیف تونل تهاجمی که هفته جاری توسط نیروهای دفاعی اسرائیل در مرز غزه کشف شد، گفت «از دارایی های بسیار باارزش» گروههای تروریستی در نوار غزه بوده است.

کوخاوی گفت، «نمیخواهم وارد جزئیات تکنیکی مربوط به تونل بشوم، اما همینقدر بگویم که از داراییهای بسیار باارزش گروههای تروریستی دشمن بشمار میرفت و ما همچنان با انواع متدها و انواع وسایل پیشرفته، به برخورد با این تونل و با تهدیدات زیرزمینی ادامه خواهیم داد».

کوخاوی، بدون اشاره به توضیحات اضافه، تکرار کرد که تونل مزبور «یک تونل تروریستی بسیار بسیار بااهمیت» بوده است.

ارتش اسرائیل هنوز در این خصوص که کدام گروه تروریستی گمان میرود تونلی را که در خاک غزه، آنسوی حصار زیرزمینی مرزی اسرائیل تا دهها متر در خاک اسرائیل پیش رفته را حفر کرده است.

فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل این سخنان را حین بازدید از بخشهای ویروس کرونا در مرکز درمانی رامبام که ماه گذشته ایجاد شده و تحت نظارت ارتش اداره میشوند، ایراد کرد. در این بازدید، کوخاوی با شماری از بیماران بستری در این بخشها دیدار کرد؛ در بخشهای مزبور ۱۰۰ تن از پزشکان، پرستاران، و کارکنان درمانی نیروهای دفاعی اسرائیل بکار مشغول اند.

کوخاوی گفت که کشف تونل مزبور بوسیلهٔ ابزار مجهز به سنسور حصار بتونی زیرزمینی، نشان میدهد خطر تونلهای تهاجمی «هنوز برطرف نشده است».


تصویر: آویو کوخاوی، رئیس ستاد نیروهای دفاعی اسرائیل، وسط-راست، حین گفتگو با بیمار مبتلا به ویروس کرونا که بخش تحت نظارت ارتش در مرکز درمانی رامبام تحت مداوا است، ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰. (Israel Defense Forces)

بنظر می آید سپهبد کوخاوی، همچنین، به شبیخون منتسب به اسرائیل، به یک سایت مرتبط با ایران در جنوب سوریه نیز اشاره کرده باشد.

کوخاوی در ادامه سخنان خود گفت، «۲۴ساعت گذشته، ۲۴ ساعتی مملو از فعالیتهای عملیاتی در تمام جبهه ها بود، و به ما یادآور میشود که علاوه بر ویروس کرونا، با چالشهای بیشتری نیز روبرو هستیم، و البته بسیار مصمم هستیم که به همه آنها فائق آییم.».

علاوه بر این، کوخاوی اعلام کرد «آلون»، نیروی ویژه ویروس کرونای ارتش، کاملا آمادهٔ فعالیت است، و گفت واحد رهگیری ارتباط آن اکنون قادر به دسترسی به تک تک ناقلان تاییدشدهٔ بیماری است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/army-chief-uncovered-gaza-attack-tunnel-was-major-asset-to-the-enemy/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله