فرستاده اتحادیه اروپا می گوید بایکوت اسرائیل هنگامی از میان خواهد رفت که در راه صلح گام بردارد
جستجو
اختصاصی

فرستاده اتحادیه اروپا می گوید بایکوت اسرائیل هنگامی از میان خواهد رفت که در راه صلح گام بردارد

سفیر اتحادیه اروپا در اسرائيل گفت بهترین راه برای جنگ با کمپین بایکوت، برداشتن گامی به سوی راه حل دو دولت برای دو ملت است.

لارس فابورگ-آندرسن، سفیر اتحادیه اروپا، در کنفرانس یدیوت آهارونوت «مقابله با بایکوت»، در مرکز کنوانسیون اورشلیم - مریام آلستر
لارس فابورگ-آندرسن، سفیر اتحادیه اروپا، در کنفرانس یدیوت آهارونوت «مقابله با بایکوت»، در مرکز کنوانسیون اورشلیم - مریام آلستر

سفیر فابورگ-اندرسن می گوید اتحادیه اروپا مخالف کمپین بایکوت است، و معتقد است اسرائیل به یک کمپین حاشیه ای زیادی بها داده است.

سفیر اتحادیه اروپا در اسرائيل روز دوشنبه گفت بدون مناقشات اسرائیلی-فلسطینی، جنبش بایکوت، سلب مشروعیت، تحریم در کار نخواهد بود و در توضیح، اظهار داشت که بهترین راه برای جنگ با کمپین بایکوت، برداشتن گامی به سوی راه حل دو دولت برای دو ملت است.

سفیر لارس فابورگ-اندرسن در کنفرانس اورشلیم گفت «موثرترین گام در برابر کمپین بایکوت، حل کردن مساله فلسطین است. اگر مشکل فلسطین وجود نمی داشت، جنبش بایکوت هم بوجود نمی آمد».

به عقیده وی، دست کم، اگر میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها مناقشه موجود نبود، جنبش بایکوت «به جایی نمی رسید».

سفیر تاکید کرد که اتحادیه اروپا انتظار ندارد اسرائيل مناقشات را یک جانبه حل کند. «یک دست صدا ندارد. فلسطینیان نیز می بایست در حل مناقشه مسؤولیت پذیری کنند.» اما مهم این است که اسرائيل در انظار جامعه جهانی، راه حل دو دولت برای دو ملت را از نظر نیندازد. «اگر تلاش بیشتری صورت گیرد که نشان دهنده تمایل به پیشرفت مذاکرات،‌ و حصول نتیجه باشد، کمپین بایکوت را تا حد زیادی از اثر خواهد انداخت».

فابورگ-اندرسن اضافه کرد که کمپین بایکوت یک واقعه «حاشیه ای» است که در حال حاضر «تاثیر اندکی» بر اسرائيل دارد. «البته، این بدان معناست که ما می بایست مراقب باشیم که تقویت نشود و حمایت بیشتری جلب نکند. اما به گمان من مهم این است که در این مقطع، از اندازه خارج نشویم و به جای کوچک شمردن واقعه، به آن پر و بال ندهیم، و میدان هایی که هنوز ندارد را دو دستی تقدیمش نکنیم».

وی گفت «تفاوت زیادی است میان انتقاد معقول از سیاست ها، و کمپین بایکوت. مسائل گوناگونی که به هم ربط ندارند را نباید با هم یک-کاسه کرد. اگر چنین کنید، خطری که پیش می آید، در وهله اول این است که به کمپین بایکوت ابهتی می دهید که خود دارای آن نیست. در مرحله بعد، راه گفتگو را به روی کسانی که منتقد سیاست های شما هستند، اما حامی کمپین بایکوت نیستند، می بندید».

اندکی پیش از آن، در این کنفرانس که از سوی روزنامه یدیوت آهرونوت برگزار شد، فابورگ-آندرسن از تمایل اتحادیه اروپا به پیشرفت و موفقیت اسرائیل سخن گفت و اظهار داشت که اتحادیه تمام تلاش های کمپین بایکوت علیه اسرائیل را رد می کند. «اجازه بدهید یک مورد را صد در صد روشن کنم:‌ اتحادیه اروپا با کمپین بایکوت مخالف است. سیاست ما کاملا مغایر با کمپین بایکوت است. سیاست ما همقدمی با اسرائیل است».

فابورگ-آندرسن گفت پیشینه طولانی عملکرد اتحادیه اروپا گواه گفته های وی است، و به ۳۰ بیلیون دلار معاملات تجاری دوجانبه اشاره کرد، و نیز به این واقعیت که اتحادیه اروپا «مهمترین شریک اسرائيل در دانش و فناوری است».

با این حال، سفیر تاکید کرد که اتحادیه اروپا گمان دارد که شهرک نشین ها، طبق قوانین بین المللی، غیرقانونی به شمار می آیند، و به روند صلح آسیب می زنند. محصولات شهرک ها آزادانه به فروش می رسند و بازارهای اروپا «به روی آن باز است» اگرچه شامل هیچگونه امتیاز گمرکی نمی شوند – در صورتی که محصولات قلمرو رسمی اسرائیل شامل این امتیازات می شوند – و می بایست برچسبی داشته باشند که نشان دهد از محصولات شهرک ها هستند.

وی گفت «حتی دولت اسرائيل نیز ادعا ندارد که کرانه باختری بخشی از اسرائيل است. بنابرین، چرا می بایست محصولاتی که از کرانه باختری می آید برچسب اسرائيل داشته باشد؟ ما هیچ مشکلی با آن محصولات نداریم؛ فقط می بایست برچسبی داشته باشند که درست باشد. این امر به هیچ عنوان به معنای بایکوت نیست».

سفیر اتحادیه اروپا در ادامه گفت که «در چند مورد اتحادیه» اروپا متوجه شده است که اسرائيل در فوروم های بین المللی «از فرصت های برابر برخوردار نیست»، نظیر شورای حقوق بشر اتحادیه اروپا.

هیچ کشور دیگری پیوسته مورد تبعیض قرار نمی گیرد، آنگونه که اسرائيل همیشه زیر ذره بین است. «ما به این موضوع اعتراض کردیم و هنوز به دنبال راه هایی هستیم که به اسرائیل کمک کنیم با برخی مشکلاتی که با آن روبروست، نظیر عدم برخورداری از فرصت های برابر در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، رودررو شود و بر آنها فايق آید».

وی اضافه کرد که، اما امکانات اتحادیه اروپا نیز نامحدود نیست. اگر چه ما صدای ۲۸ کشوریم، اما شورای اروپا از ما بزرگ تر است، و مسلم است که ما می بایست از اکثریت پیروی کنیم. موضع همچنان این خواهد بود که اگر چه ممکن است ما همیشه با نقطه نظر اکثریت موافق نباشیم، اما این بدنه ها در گفتمان بین المللی بسیار اهمیت دارند. و به این ترتیب سیاست ما همکاری و همقدمی با آنهاست.

شرکت فابورگ-آندرسن در کنفرانس، و حضورش در پانلی که رهبر پیشین شهرک نشین ها، دانی دیان نیز در آن شرکت داشت، از سوی کمپین بایکوت مورد انتقاد شدید قرار گرفت. در نامه سرگشاده ای که آنلاین منتشر شد، فعالان جنبش بایکوت خواهان آن شدند که اتحادیه اروپا دیپلمات عالیرتبه را از این پانل بازپس بخواند.

اما فابورگ-اندرسن اظهار داشت که وی «به هیچ عنوان» به این درخواست ها اهمیت نمی دهد. «گاهی از سوی شهرک نشینان افراطی مورد حمله قرار می گیرم، و امروز از سوی فعالان کمپین بایکوت».

پرزیدنت رووین ریولین، که او نیز در کنفرانس سخنرانی کرد، گفت سلب مشروعیت از اسرائيل، اساس کمپین بایکوت را تشکیل می دهد، اما علیه حمله به انتقادهای مشروع از اسرائيل، هشدار داد.
وی گفت «در رابطه با کمپین بایکوت، می بایست میان انتقاد و سلب مشروعیت تمایز قائل شویم. انتقاد حتی از سوی دوستان هم می تواند مطرح شود، اما مهم این است که مطمئن باشیم بدل به سلب مشروعیت از اسرائيل نمی شود».

ریاست جمهوری در ادامه سخنان خود گفت «همه کسانی که از سیاست های اسرائيل انتقاد می کنند، با موجودیت دولت اسرائيل مخالف اند. «این نکته که ما قادریم انتقاد را بشنویم و با موفقیت موضع های خود را در چارچوب دموکراسی اسرائيل، در مذاکرات مطرح کنیم، نقطه قوت ماست. می بایست بپذیریم که چشم انداز دیگری موجود نیست.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله