اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۷

جستجو

فرستادهٔ ایالات متحده از لبنان خواست به مناقشات مرز دریایی با اسرائيل پایان دهد

«آموس هوخشتاین» روز چهارشنبه از مقامات لبنان خواست در قراردادی به مناقشات مرزی دریایی با اسرائیل پایان دهند و گفت این «دقیقهٔ آخر» برای انعقاد توافقی به منظور عملیات اکتشافی هیدروکربن در دریا است.

«آموس هوخشتاین» با عطف به فروپاشی اقتصادی و کمبود انرژی، به بیروت گفت قراردادی برای اکتشافات انرژی دریایی ببندد و گفت «این دقیقهٔ آخر است».

«آموس هوخشتاین» روز چهارشنبه از مقامات لبنان خواست در قراردادی به مناقشات مرزی دریایی با اسرائیل پایان دهند و گفت این «دقیقهٔ آخر» برای انعقاد توافقی به منظور عملیات اکتشافی هیدروکربن در دریا است.

اسرائیل و لبنان دشمنان قدیم اند، روابط دیپلماتیک ندارند و عملاً در حال به جنگ می برند. هر یک از دو کشور مدعی است ۸۶۰ کیلومتر مربع (۳۳۰ مایل) از دریای مدیترانه حوزهٔ انحصاری اقتصادی قلمرو وی است.

هوخشتاین در مصاحبه ای با خبرگزاری LBCI لبنان گفت «گمان می کنم کم کم به مراحل آخر حل اختلاف و انعقاد قرارداد نزدیک می شویم.»

او افزود «دیگر فرصت بعدی در کار نیست. این همان بعداً است. این همان دقیقهٔ آخر است.»

هوخشتاین، مشاور ارشد «امنیت جهانی انرژی» وزارت خارجهٔ ایالات متحده روز سه شنبه برای احیای مذاکرات لبنان و اسرائيل بر مناقشات مرزهای دریایی که عملیات اکتشافی نفت و گاز را به وقفه انداخته، وارد لبنان شد.

اسرائيل و لبنان مذاکرات خود بر سر مرز دریایی را در ۲۰۲۰ آغاز کردند اما این روند با ادعای بیروت که گفته بود نقشهٔ سازمان ملل که در مذاکرات بکار می رود نیازمند تعدیل است، به تأخیر افتاد.

سیاستمداران لبنانی امیدوارند منابع قابل بهره برداری هیدروکربن آبهای لبنان بتواند کشور ورشکسته را از بحران بیسابقه ای که به گفتهٔ بانک جهانی بدترین بحران مالی جهانی دوران معاصر است، نجات دهد.

فرستادهٔ ایالات متحده که زادهٔ اسرائیل است، گفت «اطمینان دارم موضع متحدی در لبنان بوجود خواهد آمد و موضع متحدی در اسرائیل بوجود خواهد آمد، و خواهیم توانست گامی به جلو برداریم.»

او گفت «توصیهٔ من به لبنانی ها آن است که تمرکز خود را بر آنچه ندارید بگذارید، نه آنچه که در صورت مصالحه از دست خواهید داد. به آنچه بدست خواهید آورد بیندیشید.»


تصویر: «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان، راست، در ملاقات با آموس هوخشتاین فرستادهٔ ایالات متحده، چپ، بیروت، لبنان؛ ۹ فوریه ۲۰۲۱. (AP Photo/Bilal Hussein)

در حال حاضر لبنان با بدترین بحرانی مالی کشور دست به گریبان است، و کمبود سوخت در ماههای اخیر کشور را به زانو در آورده است.

افراد، مشاغل، و مؤسسات در وضعیت که دولت به علت ورشکستگی قادر به تأمین بیش از روزی یک تا دو ساعت برق نیست، تماما به اتکای موتورهای برق دیزلی به فعالیت مشغول بوده اند.

اسرائیل و لبنان هر دو ماه گذشته تصمیم به ازسرگیری مذاکرات را اعلام کردند.

هوخشتاین ماه گذشته با «کارین الحرار» وزیر انرژی اسرائيل دیدار کرد.

در ماه اکتبر، حسن نصرالله رهبر حزب الله، گروه تروریستی مقتدر لبنان به اسرائيل هشدار داد که تا توافقی حاصل نشده، از اقدام یکجانبه برای اکتشاف گاز طبیعی در محدودهٔ مورد مناقشهٔ دریایی احتراز کند.

اطلاعات بیشتر در مورد