اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۹۲

جستجو

فراخوان اسرائیل و امارات برای طرح‌ مشترک پژوهش‌های فضایی پیرامون تغییرات اقلیمی، محیط زیست

سازمان های هوافضای اسرائیل و امارات متحد عربی فراخوانی برای طرح های پژوهشی فضایی منتشر کرده و از دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی دعوت کرده اند طرح های پیشنهادی خود را در زمینهٔ کشاورزی و آب ارائه دهند.

تصویر: نقاشی متأثر از تصویر ماهوارهٔ VENµS، اولین ماهوارهٔ پژوهش محیط زیستی اسرائيل. (Israel Space Agency)
تصویر: نقاشی متأثر از تصویر ماهوارهٔ VENµS، اولین ماهوارهٔ پژوهش محیط زیستی اسرائيل. (Israel Space Agency)

سازمانهای هوافضا یک پروژهٔ منفرد را برمیگزینند تا با دریافت بودجهٔ ۲۰۰۰۰۰ دلاری روی داده های اطلاعاتی ماهواره ای بنامVENµS ، که تمرکز آن «گسترش اطلاعات علمی راجع به کرهٔ زمین» است، به پژوهش بپردازد.

سازمان های هوافضای اسرائیل و امارات متحد عربی فراخوانی برای طرح های پژوهشی فضایی منتشر کرده و از دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی دعوت کرده اند طرح های پیشنهادی خود را در زمینهٔ کشاورزی و آب ارائه دهند.

این پژوهش بر اساس داده های اطلاعاتی VENµS انجام خواهد شد، ماهواره ای که توسط سازمان های فضایی اسرائيل و فرانسه برای نظارت بر شاخصه‌ های گیاهی و محیط زیستی اداره می شود.

طبق این بیانیه، یک کمیتهٔ اسرائیلی-اماراتی پروژه های منفردی را برخواهد گزید تا با دریافت بودجهٔ ۲۰۰۰۰۰ دلاری برای مدت دو سال، «با استفاده از اطلاعات و تکنیکهای مربوطه، و داده های آماری بزرگ، آگاهیهای علمی عمومی را گسترش دهد و امکان حیات پایاتر بر روی زمین را بسنجد.»

«سارا بنت یوسف الامیری»، وزیر فناوری پیشرفته و رئیس سازمان فضایی امارات متحد عربی گفت «همکاریهای جهانی کلید بکارگیری فضا برای محافظت از زمین است. مشارکت ما با دیگر ملل پیشرو در بخش علوم هوافضا، زمینه های جهانی کسب اطلاعات علمی برای کمک به بشریت در چاره جویی بزرگترین چالش هایی که پیش رو دارد را گسترش می دهد.»

«اوریت فرکش-خاکوهن» وزیر علوم، فناوری، و فضای اسرائیل نیز افزود که این پروژه «نشان می دهد که چگونه فناوری ملت ها را بهم می پیوندد.»

«ماهوارهٔ VENµS در چاره جویی برای مقابله با تغییرات اقلیمی کمک می کند. پژوهش مشترک به پیشبرد موضوعات مشترک میان امارات و اسرائيل از جمله موضوعاتی در زمینهد کشاورزی- فناوری، تغییرات اقلیمی و غیره کمک خواهد کرد.»

اسرائیل و امارات در ماه اکتبر به توافق رسیدند تا در شماری پروژه های فضایی مشارکت کنند. از جملهٔ این پروژه های مشترک، پرتاب «بئرشبای ۲» به ماه تا سال ۲۰۲۴ است که دومین تلاش اسرائیل برای ارسال سفینهٔ بدون سرنشین به سطح ماه خواهد بود و طی آن دو کشور پرچم های خود را کنار یکدیگر بر سطح ماه خواهند کاشت.

دو کشور همچنین قراردادی برای تقویت همکاری در پژوهش های علیم، اکتشافات فضایی و انتقال اطلاعات امضا کرده اند.

از هنگام امضای توافق ابراهیم در سپتامبر ۲۰۲۰، و عادی شدن روابط اسرائیل و امارات، قراردادهای فوق آخرین گام در روابط رو به رشد میان اورشلیم و ابوظی است. توافق های مذکور پیرامون همکاریهای اقتصادی، بخصوص در چارچوب فناوری، موجی از هیجان برانگیخت.

ریکی بن دیوید در تهیه این گزارش سهیم بوده است.

اطلاعات بیشتر در مورد