فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران خواستار آزادی فعالین مطبوعاتی زندانی در ایران شد
جستجو

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران خواستار آزادی فعالین مطبوعاتی زندانی در ایران شد

کنگره جهانی فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران خواستار آزادی روزنامه نگاران زندانی در ایران شد.

روزنامه نگاران بازداشتی
روزنامه نگاران بازداشتی

در پی تداوم آزار و حبس و تعقیب و تهدید روزنامه نگاران در ایران، کنگره جهانی فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران خواستار آزادی روزنامه نگاران زندانی در ایران شد.

این کنگره که هر سه سال یک بار با حضور انجمن های صنفی روزنامه نگاران در جهان تشکیل می شود، در آخرین جلسه خود که در شهر انژه فرانسه برگزار شد، به جهت درخواست نماینده انجمن صنفی روزنامه نگاران ایرانی برای رعایت و تامین حقوق این قشر و آزادی مطبوعات، با اعلام مصوبه ای خواهان رسیدگی به وضعیت این فعالین مطبوعاتی و آزادی آنها از زندان شد.

بنابر گزارش سحام نیوز، در این مصوبه آمده است: «با ابراز تأسف از بازداشت پنج روزنامه نگار در ماه نوامبر سال ٢٠١۶ بدون هرگونه اتهام مشخصی که در تاریخ ٢٧ ماه آوریل در دادگاه انقلاب محاکمه و به دریافت احکام سنگین زندان محکوم شدند، که آفرین چیت ساز به ١٠ سال، احسان مازندرانی ٧ سال، داود اسدی ۵ سال و سامان صفرزایی ۵ سال و یکی از پنج روزنامه نگار بازداشتی، عیسی سحرخیز می باشد که در بیمارستان است و یکی دیگر ازآنها احسان مازندرانی ست، که در اعتراض به روند دادرسی و حکم صادره به اعتصاب غذا در زندان دست زده است، نگرانی از سخت گیری بر روزنامه ها به عنوان حربه ای برای ارعاب روزنامه نگاران همچنان ادامه دارد».

این کنگره با اشاره به درخواست فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران ( ifj ) و وعده های رئیس جمهور ایران جهت بهبودی آزادی رسانه ها و بازسازی فضای اعتماد و گفتگوی دموکراتیک، ضمن انتقاد از عملکرد دولت، تاکید کرد: «این در حالیست که دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از مرداد سال ١٣٨٨ همچنان بسته مانده است».

در ادامه، درخواست کنگره از کمیته اجرایی این فدراسیون اینگونه اعلام شده است: «با مقامات ایرانی برای پایان دادن به سرکوب رسانه ها، آزادی روزنامه نگاران زندانی و بازگشایی دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران تماس بگیرند. مجددا برهمبستگی شبکه جهانی فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران با روزنامه نگاران ایرانی و انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران تاکید شود و کمیته جدید اجرایی فدراسیون باید به حمایت از انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و روزنامه نگاران ایرانی ادامه داده، و به ویژه سرکوب انجمن شان را از طریق سازمان بین المللی کار پیگیری نماید».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله