علیرغم مخالفت های موجود، فرمانده نیروی دفاعی در انتخاب خاخام ارشد جنجالی پافشاری می کند
جستجو

علیرغم مخالفت های موجود، فرمانده نیروی دفاعی در انتخاب خاخام ارشد جنجالی پافشاری می کند

پس از آن که اظهارات یک خاخام ارشد در خصوص اغماض بر تجاوز جنسی در زمان جنگ و مخالفت با خدمت زنان در ارتش افشا شد، قانونگزاران به نامزدی ایال کریم اعتراض کردند.

خاخام سرهنگ ایال کریم (چپ) که نامزد مقام خاخامی ارشد نیروی دفاعی شده است در کنار ژنرال رافی پرتز که پیش از وی این مقام را دارا بود
خاخام سرهنگ ایال کریم (چپ) که نامزد مقام خاخامی ارشد نیروی دفاعی شده است در کنار ژنرال رافی پرتز که پیش از وی این مقام را دارا بود

پس از آن که اظهارات یک خاخام ارشد در خصوص اغماض بر تجاوز جنسی در زمان جنگ و مخالفت با خدمت زنان در ارتش افشا شد، قانونگزاران به نامزدی ایال کریم اعتراض کردند.

رئیس ستاد نیروی دفاعی گادی آیزنکوت روز چهارشنبه نامزدی خاخام سرهنگ ایال کریم به عنوان رئیس خاخامی ارتش اعلام کرد و طوفانی از اعتراض علیه این انتخاب به دلیل سخنان جنجالی در گذشته به راه افتاد.

تصمیم به ابقای انتخاب کریم به خاخامی ارتش پس جلسه ای که میان این دو در خصوص برخی از احکام وی که جنسیت زده، همجنسگراستیز، و نژادپرست است و در روزهای اخیر افشا شده اند، اتخاذ شد.

به دلیل احکامی که در اغماض از اقدام به تجاوز جنسی هنگام جنگ و اظهارات در مورد نقش زنان در ارتش و سرپیچی از دستورات بر اساس قوانین مذهبی، کریم با اعتراض برخی از قانونگزاران روبرو شد.

پس از دیدار با رئیس ستاد نیروی دفاعی، روز چهارشنبه کریم برای ملاقات خصوصی با آیزنکوت دعوت شد و در این دیدار از برخی از احکام خویش عذر خواست و به آیزنکوت اطمینان داد که به معیارهای اخلاقی نیروی دفاعی متعهد باشد.

پس از پیوستن کریم به خاخامی ارتش در ۲۰۱۲ به خاطر پاسخ به سؤالی که در وبسایت مذهبی کیپا از وی شده بود، موجب جنجال های زیادی شد. سؤال مزبور با اشاره به فصلی از تورات، پرسیده بود که آیا با وجود آن که چنین اقدامی، بنا به نظر عموم ناپسند است، سربازان نیروی دفاعی برای مثال مجاز به تجاوز جنسی به زنان در هنگام جنگ اند؟‌

در پاسخ به این پرسش که در ۲۰۰۲ مطرح شده بود اما برای یک دهه از نظرها مخفی مانده بود، کریم می گوید که چنین عملکردی، در میان چند عملکرد دیگر که عموما منع شده اند، از جمله صرف غذاهای غیرحلال، در زمان جنگ مجاز به شمار می آیند.

پس از آن که در ۲۰۱۲ بر این اظهارات در رسانه ها طوفان اعتراض بپا شد، کریم متنی اصلاحیه ای را منتشر کرد که می گوید سخنان وی اشاره به دوران مدرن نداشته است بلکه مربوط به مبحثی است در تورات که به سرباز یهودی اجازه می دهد که زنی از قبیله دشمن را برباید و با او ازدواج کند. «واضح است که در عصر حاضر که جهان به درجه ای از اخلاقیات رسیده است که ازدواج با اسرا را جایز نمی داند، شخص نمی بایست دست به چنین عملی که البته مخالف ارزش ها و دستورات ارتش است، بزند.»

وی همچنین مطلب علیه شرکت زنان در ارتش نوشته است. در ۲۰۰۲ نوشت که خدمت سربازی زنان اکیدا ممنوع است. در ۲۰۱۱ نوشت زنان نمی بایست در مراسم ارتش سرود بخوانند. اگر زنان در این مراسم برنامه اجرا کنند، سربازانی که به دلایل مذهبی مایل به شرکت در مراسم نیستند می بایست مجاز به غیبت باشند.

در پست کوبنده ای در فیس بوک نماینده اتحاد صیونیست کنست نوشت بر اساس گفته های وی «کریم نمی بایتس رئیس خاخامی نیروی دفاعی بشود. نقطه.». «اظهارات ناخوشایند و آزارنده وی که یکی یکی افشا می شوند با اخلاق و ارزش های نیروی دفاعی در تضاد است».

روز چهارشنبه یکی دیگر از اظهارات وی کشف شد که گفته است اگر دستوری مخالف با قوانین مذهبی یهودی باشند سربازان مجازند از آن تخطی کنند.

در ۲۰۰۳ نوشته است «دستوراتی که در هنگام جنگ صادر می شود و با قوانین مذهبی هالاچا در تضاد است نمی بایست از سوی سربازان اجرا شود. دستوری که به معنای اقدام به گناه و یا مانع از اجرای حکم مذهبی است به طور قطع نمی بایست اجرا شود.»

رئیس پیشین نیروی دفاعی خاخام ژنرال اسرایل ویسیس از کریم حمایت کرده است، و به کانال ۲ گفته است اظهارات وی نمی بایست به عنوان دستور و راهکار در زمان جاری بشمار آیند. «به نظر می آید که این اظهارات بخشی از دوره آموزشی بوده اند، و مخاطب دانشگاهیان بوده اند که بر سر مسائل تورات غور می کنند».

چهره شماره ۲ اتحاد صیون زیپی لیونی گفت که در هر صورت، اظهاراتی که مطرح کرده است می بایست مانع از انتصاب وی به این مقام بشود.

رهبر حزب مرتض زحاوا گالون و رئیس یش آتید یائیر لاپید نیز نظری مشابه مطرح کرده است.

نمایندگان کنس از حزب مذهبی صیونیست خانه یهود انتقادی که متوجه کریم شده است را به شدت محکوم کرده اند.

نماینده کنست از خانه یهود نیز به این اظهارات اعتراض کرد و گفت «حمله های تندی که اخیرا علیه خاخام به راه افتاده است ریشه در بی تفاوتی نگران کننده و ترس عمیق از مذهبزدگی که ممکن است فرماندهان و سربازان ارتش آن دچارش شوند، دارد. اما با توجه به این که وی فرمانده ای شجاع و با ارزش است، و با تکیه به قابلیت رهبری وی، می توان اطمینان داشت که در چنین زمانه دشواری خاخامی ارتش را مدیریت کند و همچنان فروتنی خود و احترام دیگران را حفظ نماید.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله