اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۷

جستجو

عفو بین الملل مدعی آپارتاید اسرائيل علیه فلسطینیان در کرانهٔ باختری، غزه و اسرائيل شد

سازمان عفو بین الملل روز سه شنبه گفت اسرائیل از هنگام تأسیس کشور در ۱۹۴۸، فلسطینیان را «تحت سرکوب و سلطهٔ سیستماتیک»، که با تعاریف بین المللی آپارتاید مطابقت دارد، قرار داده است.

تصویر: «آگنس کلامارد»، دبیرکل عفو بین الملل، چپ، حین گفتگو در کنفرانس مطبوعاتی. در عکس «اورلی نوی» کنشگر در حال تماشای او مشاهده می شود؛ اورشلیم، ۱ فوریه ۲۰۲۲. (RONALDO SCHEMIDT / AFP)
تصویر: «آگنس کلامارد»، دبیرکل عفو بین الملل، چپ، حین گفتگو در کنفرانس مطبوعاتی. در عکس «اورلی نوی» کنشگر در حال تماشای او مشاهده می شود؛ اورشلیم، ۱ فوریه ۲۰۲۲. (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

گروه های حقوق بشری می گویند «با فلسطینیان مانند نژاد فرودست رفتار می شود؛ اسرائیل را با آفریقای جنوبی مقایسه نمی کند اما سیاست های این کشور را بر اساس کنوانسیون های بین المللی می سنجد؛ خواهان ممنوعیت فروش تسلیحات شد.

سازمان عفو بین الملل روز سه شنبه گفت اسرائیل از هنگام تأسیس کشور در ۱۹۴۸، فلسطینیان را «تحت سرکوب و سلطهٔ سیستماتیک»، که با تعاریف بین المللی آپارتاید مطابقت دارد، قرار داده است.

این اتهام هم متوجه رفتار درونمرزی و هم رفتار برون‌مرزی در کرانه باختری و غزه متوجه اسرائيل شده است. گروهی که از سوی عفو بین الملل گزارش را در اورشلیم رونمایی کرد، رفتار اسرائیل را مستقیماً به آپارتاید آفریقای جنوبی تشبیه نکرد اما گفت سیاست های اسرائيل را بر اساس کنوانسیون های بین المللی ارزیابی می کند.

پیش از انتشار این گزارش، اسرائیل آن را «نادرست، تبعیض آمیز، و یهودی ستیز» خواند و این سازمان را متهم کرد که امنیت یهودیان را در سراسر جهان به خطر می اندازد. گروه حقوق بشری فوق، سند خود را علیرغم درخواست اسرائيل به صرف نظر از این اقدام منتشر کرد.

در گزارش آمده است که «ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو، و بریتانیا، بعلاوه کشورهایی که در پروسهٔ تقویت روابط خود هستند، مانند کشورهای عرب و آفریقایی… می بایست بدانند که اسرائیل مرتکب جنایت آپارتاید و دیگر جرائمی که با استانداردهای بین المللی جنایی محسوب اند، می شود.»

عفو بین الملل این کشورها را فراخواند تا «با استفاده از ابزار سیاسی و دیپلماتیک تضمین کنند که مقامات اسرائیلی توصیه های این گزارش را بکار می بندند و هرگونه همکاری و فعالیت با اسرائیل را بازبینی می کنند تا اطمینان حاصل کنند از این طریق به حفظ سیستم آپارتاید کمک نکرده اند.»


تصویر تزئینی: سربازان اسرائیلی حین بازرسی خودروها در ایست بازرسی نزدیک شهر نبولوس کرانه باختری، ۱۰ ژانویه ۲۰۱۸. (Jaafar/Ashtiyeh/AFP)

عفو بین الملل همچنین گفت جامعه جهانی می بایست ارائهٔ تسلیحات و کمک های نظامی به اسرائيل را متوقف کند.

در گزارش گفته شد، «در نهایت، از کشورها می خواهیم قانونی تصویب کرده و به اجرا بگذارند که فروش محصولات شهرک نشینان اسرائیلی را ممنوع کند.»

«آگنس کلامارد» دبیرکل عفو بین الملل در بیانیه که روز سه شنبه منتشر شد، گفت اسرائيل فلسطینیان را مورد تبعیض نژادی قار می دهد. او اتهام سیاست تبعیض که به سازمان وارد شده را رد کرد.

کلامارد گفت «چه در غزه زندگی کنند، چه در اورشلیم، و چه در دیگر نواحی کرانه باختری، و چه حتی در خود اسرائیل، با فلسطینیان مانند نژاد فرودست رفتار می شود و حقوق آنان بطور سیستماتیک نقض می شود.» «سیاست های جداسازی، ضبط اموال، و طرد که در تمام اراضی تحت کنترل اسرائیل اجرا می شود، مصداق آشکار آپارتاید است.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/amnesty-accuses-israel-of-apartheid-both-inside-country-and-in-west-bank-gaza/

اطلاعات بیشتر در مورد