عضو شورای شهر از حزب کارگر بریتانیا مدعی شد: هفته-نامه های یهودی مخالف کوربین، ممکن است مواجب-بگیر موساد باشند
جستجو

عضو شورای شهر از حزب کارگر بریتانیا مدعی شد: هفته-نامه های یهودی مخالف کوربین، ممکن است مواجب-بگیر موساد باشند

پس از آن که سه روزنامه هشدارهای «حیاتی» علیه رهبر اپوزیسیون بریتانیا منتشر کردند، مری بین لاکهارت، نماینده اسکاتلندی، آنها را متهم به فرصت طلبی بی شرمانه کرد و اسرائیل را کشور یهود ستیز خواند.

توضیح تصویر: مری بین لاکهارت، عضو  شورای شهر اسکاتلند در 2010. (Screen capture: YouTube)
توضیح تصویر: مری بین لاکهارت، عضو شورای شهر اسکاتلند در 2010. (Screen capture: YouTube)

پس از آن که سه روزنامه هشدارهای «حیاتی» علیه رهبر اپوزیسیون بریتانیا منتشر کردند، مری بین لاکهارت، نماینده اسکاتلندی، آنها را متهم به فرصت طلبی بی شرمانه کرد و اسرائیل را کشور یهود ستیز خواند.

یکی از اعضای شورای شهر حزب کار اسکاتلند، پس از آن که سه روزنامه یهودی بریتانیا مقاله ای در هشدار علیه یهودی ستیزی، که تیشه به ریشه حزب کار زده و به تهدیدی «حیاتی» علیه جامعه یهودیان بریتانیایی بدل شده را به طور مشترک در صفحه اول خود منتشر کردند، گفت احتمال دارد این سه روزنامه برای موساد کار بکنند.

«اگر هدف ایجاد مخالفت با یهودی ستیزی است، نتیجه ای به شدت معکوس داشته است. اگر هدف خلاصی از جرمی کوربین رهبر حزب کار بوده، که به نظر نمی آید امکان چنین موفقیتی موجود باشد، و در هر حال این یک بددلی و فرصت طلبی بی شرمانه است».

مری بین لاکهارت در فیس بوک نوشت «و اگر این کارزاری است به کمک موساد برای ممانعت از انتخاب دولتی از حزب کار، که متعهد به شناسایی کشور فلسطین است، این یک مداخله غیر قابل قبول در دموکراسی بریتانیا است».

وی همچنین نوشت «اسرائیل یک دولت نژادپرست است. و از آنجایی که فلسطینی ها نیز از نژاد سامی به شمار می آیند، این کشور، یهودی ستیز نیز هست. وقت آن رسیده که به خوش خدمتی، خاتمه دهیم».

در عبارات این متن، اسرائیل بارها مورد حمله قرار گرفت.

سه روزنامه مزبور – جویش کرانیکل، از روزنامه های قدیمی ارگان تلویزیونی جامعه یهودیان؛ جوویش نیوز، روزنامه ای تازه-پا؛ و جوویش تلگراف، که در بسیاری از شهرهای شمالی بریتانیا منتشر می شود – روز چهارشنبه یک سرمقاله واحد منتشر کردند که علیه تهدید «حیاتی» دولتی به رهبری جرمی کوربین علیه یهودیان بریتانیایی هشدار می داد.


توضیح تصویر: روزنامه های یهودی بریتانیا علیه جرمی کوربین از حزب کار متحد می شوند، ژوئن 2018. (via JTA)

در این سرمقاله با ارجاع به حزب کار، آمده است که «به این دلیل به این کار دست زدیم که حزبی که تا همین اواخر سرپناه این جامعه به شمار می رفت، یکپارچگی و ارزش های خود را به دلیل خصومت های کوربینی علیه یهودیان و اسرائیل، از دست داده است». «از 2015 که جرمی کوربین به رهبری حزب انتخاب شد، ننگ و شرم یهودی ستیزی سراسر اپوزیسیون علیاحضرت ملکه را در خود گرفته است».

پل مسترسون، نماینده اسکاتلندی حزب محافظه کار به رونامه کوریر گفت «ادعای نماینده حزب کار اسکاتلند بر این مبنا که روزنامه های معتبر یهودی بریتانیا، و به همین این ترتیب، یهودیان بریتانیایی که در این روزنامه ها به کار مشغول اند، ماموران سازمان سری اسرائیل اند و ماموریت شان دور نگه داشتن کوربین از ساختمان شماره 10 است، نشانه بی توجهی و اهانت است و هولناک است». وی افزود، سخنان لاکهارت «یهودی ستیز است و نشان می دهد وی آمادگی خدمت در مقامات دولتی را ندارد».

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/scottish-labour-councilor-uk-jewish-newspapers-working-for-mossad/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله