اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۸

جستجو

عزم کابینهٔ جنگ اسرائیل بر پاسخ «شدید» به رژیم ایران قرار گرفت، اما به طوری که منجر به جنگی گسترده-تر نشود

تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر صبح ۱۴ آوریل ۲۰۲۴ در تل آویو با کابینهٔ جنگ تشکیل جلسه داد.
(Courtesy)
تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر صبح ۱۴ آوریل ۲۰۲۴ در تل آویو با کابینهٔ جنگ تشکیل جلسه داد. (Courtesy)

از تحلیل-گران نقل شد که پاسخ اسرائیل به تهران ممکن است «تا همین دوشنبه» داده شود؛ بنا به گزارش، گالانت به همتای خود در ایالات متحده گفت اسرائیل به جز پاسخ با موشک بالستیک«چاره-ای ندارد».

در میان فراخوانهای متعدد به اورشلیم برای رعایت احتیاط و احتراز از اشتعال جنگ منطقه-ای و گزارشهایی حاکی از این که اقدام تلافی-جویانه ممکن است «تا همین دوشنبه» صورت گیرد، بعد از ظهر دوشنبه کابینهٔ جنگ بحث بر سر پاسخ اسرائيل به رگبار بزرگ موشکی و پهبادی ایران را خاتمه داد.

کانال ۱۲ در گزارشی بی-منبع مدعی شد کابینهٔ جنگ تصمیم به حملهٔ متقابل «صریح و پرزور» به ایران گرفته و پاسخی که طوری طرح شده که پیامی مبنی بر این که اسرائیل «اجازه نخواهد داد حمله-ای به این بزرگی بی-واکنش بماند» انتقال دهد.

در گزارش گفته شد این واکنش همچنین طوری طراحی شده که روشن سازد اسرائيل به ایران اجازه نخواهد داد «معادله-ای را مسلط کند» که در روزهای اخیر قصد القای آن داشتند. این ارجاعی آشکار به هشدار ایران است که گفت حملهٔ ‌آتی اسرائیل به قلمرو ایران، شامل اماکن دیپلماتیک بین المللی کشور، بار دیگر با حملهٔ هوایی تلافی-جویانهٔ ایران به اسرائيل مواجه خواهد شد.

با اینحال، در گزارش کانال ۱۲ اضافه شد که اسرائيل مایل نیست پاسخ کشور جنگی منطقه-ای برانگیزد،‌ و یا ائتلافی که در دفاع علیه حملهٔ ایران تشکیل شد را به خطر اندازد. همچنین اشاره شد که اسرائيل در نظر دارد با هماهنگی ایالات متحده اقدام کند.

بنا به گزارش وبسایت خبری اکسیوس، یوآو گالانت وزیر کابینهٔ جنگ روز یکشنبه در تماس تلفنی به همتای خود در ایالات متحده گفت با توجه به استفادهٔ ایران از موشک بالستیک، اسرائيل «چاره-ای به جز پاسخ ندارد» و به این ترتیب جلسهٔ کابینهٔ جنگ خاتمه یافته است.

بنا به گفتهٔ منابعی که در گزارش دوشنبه به ایشان استناد شده، گالانت همچنین به لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده گفت «اسرائیل معادله‌-ای که طبق آن ایران هر بار اسرائيل به هدفی در سوریه حمله-کند، ایران پاسخ مستقیم بدهد را قبول نخواهد کرد.»


تصویر: پرسنل نیروهای اضطراری و امنیتی در ۱ آوریل ۲۰۲۴ در میان ویرانهٔ بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق، پایتخت سوریه، به جستجو مشغول-اند. (LOUAI BESHARA/ AFP)

شنبه-شب ایران به تلافی حملهٔ هوایی مرگبار ۱ آوریل به بخش کنسولی سفارت تهران در سوریه، که چندین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب کشته شدند و اتهام آن را ایران متوجه اسرائیل می-داند، در حملهٔ بیسابقهٔ مستقیم به اسرائیل حدود ۳۰۰ پهباد و موشک به این شلیک کرد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/war-cabinet-said-set-on-forceful-response-to-iran-but-one-that-wont-spark-wider-war/

اطلاعات بیشتر در مورد