عربستان سعودی یهودی ستیزی و صیون ستیزی را از کتابهای درسی حذف میکند – گزارش دیدبان
جستجو

عربستان سعودی یهودی ستیزی و صیون ستیزی را از کتابهای درسی حذف میکند – گزارش دیدبان

گزارش یک گروه دیدبان در اورشلیم که روز سه شنبه منتشر کرد نشان می دهد مطالب یهودی ستیز و صیون ستیز در کتاب های درسی که سال تحصیلی آینده در عربستان سعودی تدریس خواهد شد، کاهش چشمگیر داشته است.

تصویر: دختران کوچک حین بازی بسکتبال در عربستان سعودی
تصویر: دختران کوچک حین بازی بسکتبال در عربستان سعودی

IMPACT-se در گزارشی اشاره کرد که گرچه تلاش نهادینهٔ مسلمی در مدرنیزه کردن متون درسی در کار است اما هنوز نفرت از یهودیان و اسرائیل در مدارس ابتدایی تا عالی تدریس می شود.

گزارش یک گروه دیدبان در اورشلیم که روز سه شنبه منتشر کرد نشان می دهد مطالب یهودی ستیز و صیون ستیز در کتاب های درسی که سال تحصیلی آینده در عربستان سعودی تدریس خواهد شد، کاهش چشمگیر داشته است.

این گزارش در میان گفتگوهای اخیر پیرامون احتمال عادی سازی روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی منتشر شد که جزو تغییراتی در منطقه است که شاهد موافقت اسرائیل با روابط آشکار با امارات متحد عربی، بحرین، سودان، و مراکش بوده است. هفته گذشته، جراد کوشنر، مشاور ارشد کاخ سفید گفت عادی سازی روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی امر «ناگزیر» است.

IMPACT-se ، که بر متون درسی نظارت دارد، در بیانیه ای گفت «گرچه آخرین گزارش هایی که بدست آمده نشان از شمول مطالب روادار در متون درسی ندارد، اما طبق همین گزارش، مقدار قابل توجهی از مطالب اهانت آمیز از دروس حذف شده اند».

در این گزارش آمده است که کتاب های درسی دیگر شامل پیشگویی های مذهبی از جنگی که در آن مسلمانان تمام یهودی ها را خواهند کشت، نمی شود – بنا به این گزارش، چنین پیشگویی هایی، ریشهٔ بخش بزرگی از رویکرد یهودی ستیز در جهان اسلام است.

این تمثیل قدیمی و ریشه دار یهودی ستیز که همه یهودیان را «سپاه صیونیست» محسوب می کند که از روش های متخلفانه از جمله پول، زن، و مواد مخذ برای کنترل جهان استفاده می کند، از متون حذف شده است.


تصویر: مارکوس شف. (Courtesy)

مارکوس شف، مدیرعامل IMPACT-se گفت «با بررسی خط سیر ما در گزارش های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ و حتی گزارش های ۲۰۱۹ از متون درسی سعودی، کاملا روشن است که تلاش نهادینه ای در مدرنیزه کردن متون آموزشی در عربستان سعودی شامل کتاب های درسی ۲۰۲۰ کشور پادشاهی شده است». «مقامات سعودی پروسه ریشه کن کردن نفرت یهودی ستیز را آغاز کرده اند».

گروه دیدبان در بیانیه ای گفت رویکرد با اسرائیل دارد «معتدل تر و روادارتر» می شود. برای نمونه، این گروه اشاره می کند به حذف یک فصل کامل از کتاب درسی که عنوان آن «خطر صیونیسم» بوده و حق موجودیت اسرائیل را غیرقانونی جلوه می داد.

گروه دیدبان فوق همچنین می گوید در سطحی کلی تر، بخش اعظم اشارات به جهاد نیز حذف شده اند، در حالیکه یک دهه پیش تمرکز متون درسی بر آماده سازی دانش آموزان برای شهادت بود.

IMPACT-se می گوید، «با تمام اینها، متون اسرائیل ستیز همچنان در متون درسی بجا مانده اند».

نفرت از یهودیان همچنان بر جا است، از جمله داستان «نامربوط و مبهم» از «تبهکاران» یهودی که به شکل میمون توصیف شده اند.

اسرائیل همچنان مشروعیت ندارد و در نقشه های منطقه دیده نمی شود، و صیونیسم بشکل یک جنبش نژادپرستانه سیاسی تصویر شده است. نام «اسرائیل» با عبارت «دشمن صیونیست» جایگزین شده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/anti-semitism-and-anti-zionsim-leaving-saudi-textbooks-monitoring-group/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله