عدم حذف نام ایران از لیست سیاه پولشویی بین المللی
جستجو

عدم حذف نام ایران از لیست سیاه پولشویی بین المللی

کارگروه بین المللی اقدام مالی، اعلام کرده است «تا زمانی که کل برنامه اقدام تکمیل نشود، نام ایران همچنان در لیست سیاه پولشویی باقی خواهد ماند.

وضعیت فساد و شفافیت مالی در کشورهای مختلف
وضعیت فساد و شفافیت مالی در کشورهای مختلف

کارگروه بین المللی اقدام مالی، اعلام کرده است «تا زمانی که کل برنامه اقدام تکمیل نشود، نام ایران همچنان در لیست سیاه پولشویی باقی خواهد ماند.

کارگروه اقدام مالی در جدیدترین گزارش خود که بر روی پایگاه اینترنتی این نهاد قرار گرفته است اعلام کرده است که ایران در ژوئن 2016 از تصویب و تعهد بالای ایران به برنامه اقدام جهت مقابله استراتژیک با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تصمیم این کشور برای بهره گیری از کمک ‌های فنی در اجرای برنامه اقدام استقبال کرد.

بنابر گزارش تسنیم، این نهاد بین المللی در گزارش خود آورده است: «بر این اساس، در ژوئن 2016 کارگروه اقدام مالی، اقدامات متقابل علیه ایران را برای مدت 12 ماه تعلیق کرد تا پیشرفت ایران در اجرای برنامه اقدام را رصد کند تا اگر کارگروه اقدام مالی در پایانِ این بازه زمانی به این نتیجه برسد که ایران پیشرفت کافی در اجرای برنامه اقدام نداشته، درخواست این گروه برای اقدامات متقابل مجددا برقرار شود که اگر ایران در بازه زمانی مذکور به تعهدات خود به موجب برنامه اقدام عمل نماید، کارگروه اقدام مالی گام های دیگر را در این باره مورد توجه قرار خواهد داد».

همچنین در ادامه این گزارش تاکید شده است که «تا زمانی که کل برنامه اقدام تکمیل نشود، نام ایران همچنان در بیانیه عمومی کارگروه اقدام مالی باقی می ‌ماند و تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای مقابله با کوتاهی‌ های اشاره شده در برنامه اقدام را اجرا کند، کارگروه اقدام مالی همچنان نگران ریسک تامین مالی تروریسم در ایران و تهدید ناشی از آن بر سیستم مالی بین المللی خواهد بود».

شایان ذکر است که کارگروه اقدام مالی از اعضای خود خواسته است که بر اساس توصیه شماره 19 گروه مالی، همچنان به موسسات مالی خود توصیه کنند که در ارتباطات و تعاملات مالیشان با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی میزان بالایی از احتیاط را رعایت کنند.

این کارگروه در نهایت به ایران توصیه کرده است که به طور کامل، کوتاهی‌ها در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را برطرف کند تا به تعامل نزدیک با ایران و رصد دقیق پیشرفت ‌های صورت گرفته در اقدامات این کشور ادامه دهد.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله