اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۱

جستجو

عباس در اولین مراسم یادبود «روز نکبت» خواهان اخراج اسرائیل از نهاد جهانی شد

نیویورک – محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان ریتوریک اسرائیل را با پروپاگاندای نازی مقایسه کرد و درخواست کرد که اگر اسرائیل کشوری به فلسطینیان و «حق بازگشت» به میلیون-ها پناهنده اعطا نمی-کند، از سازمان ملل اخراج شود، و در سخنرانی روز دوشنبهٔ خود در مقر سازمان ملل در نیویورک، پیوند یهودیان با تپهٔ معبد مقدس را انکار کرد.

تصویر: محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان حین سخنرانی در مراسم یادبود «نکبت» فلسطینیان در نیویورک، ۱۵ مه ۲۰۲۳. (Screenshot: UN; used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)
تصویر: محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان حین سخنرانی در مراسم یادبود «نکبت» فلسطینیان در نیویورک، ۱۵ مه ۲۰۲۳. (Screenshot: UN; used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان گفت اسرائیل «مانند گوبلز دروغگو است»؛ وزیر خارجه گفت دهها ملت را متقاعد کرده است که در مراسم شرکت نکنند؛ ایالات متحده مراسم را بر سر «تبعیض علیه اسرائیل» بایکوت کرد.

نیویورک – محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان ریتوریک اسرائیل را با پروپاگاندای نازی مقایسه کرد و درخواست کرد که اگر اسرائیل کشوری به فلسطینیان و «حق بازگشت» به میلیون-ها پناهنده اعطا نمی-کند، از سازمان ملل اخراج شود، و در سخنرانی روز دوشنبهٔ خود در مقر سازمان ملل در نیویورک، پیوند یهودیان با تپهٔ معبد مقدس را انکار کرد.

عباس این سخنان را در سخنرانی خود در اولین یادبود روز «نکبت»، معادل عربی «فاجعه» و واژه-ای که فلسطینیان در توصیف روز تأسیس اسرائیل بکار می-برند، ایراد کرد.

اسرائیل با برگزاری مراسم هفتادوپنجمین سالگرد «نکبت» به شدت مخالفت کرد و آن را «تحریف تاریخ» خواند، و گفت دهها کشور را متقاعد کرده است که مراسم را بایکوت کنند.

عباس که روی یقهٔ کت خود «کلید»ی که نماد بازگشت به خانهٔ قدیمی خانوادگی خود در اسرائیل است، زده بود، گفت اسرائیل در ۱۹۴۷ برای پیوستن به سازمان ملل با ایجاد یک کشور فلسطینی موافقت کرد و با بازگشت پناهندگان فلسطینی موافقت کرده بود. یهودیان مقیم «فلسطین تحت قیمومیت بریتانیا» آن زمان راه-حل دو کشور برای دو ملت سازمان ملل را پذیرفتند اما جهان عرب نپذیرفت و «جنگ استقلال» ۱۹۴۸ را راه انداخت.

عباس در سخنرانی خود در سازمان ملل که برایش نیم-ساعت وقت تعیین شده اما یکساعت بطول انجامید، گفت «آن زمان، واداشتن اسرائیل به اجرای این دو قطعنامه یک شرط بود، پیش-شرطی برای عضویت اینان در سازمان ملل بود، اما متأسفانه، برخی کشورها، که همه می-دانیم از کی سخن می-گویم، عامدانه، با رویکردی که نقض عدالت، اخلاق، و ارزش-های بشری است از تحقق این قطعنامه-ها ممانعت کرده-اند.»

او گفت «امروز ما رسما درخواست می-کنیم که مطابق با قوانین بین المللی و قطعنامه-های بین المللی، رعایت این قطعنامه-ها از سوی اسرائیل تضمین گردد، و یا عضویت اسرائیل در سازمان ملل به تعلیق در آید.»


تصویر: عکسی از رأی-گیری در سازمان ملل برای «طرح تقسیم فلسطین» یا قطعنامهٔ ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷. (GPO)

تأسیس فوری کشوری فلسطینی در کرانهٔ باختری، و حق بازگشت برای تمامی پناهنده-های فلسطینی و زادگان ایشان، مورد قبول اسرائیل نیست و این هر دو حرکت را تهدیدی علیه موجودیت کشور محسوب می-دارد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/abbas-calls-on-un-to-oust-israel-at-world-bodys-first-nakba-day-commemoration/

اطلاعات بیشتر در مورد