اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۸

جستجو

«عباس»، رهبر «حزب رعم» گفت اعراب می بایست از درافتادن با هویت یهودی اسرائیل عبور کنند

رئیس اولین حزب بزرگ عرب که وارد دولت ائتلاف اسرائيل شده است، روز سه شنبه گفت جایگاه اسرائيل به عنوان کشور یهودی تغییرپذیر نیست، و به جامعهٔ عرب توصیه کرد به جای تلاش به تغییر هویت کشور، از رویکرد عملگرایانه او پیروی کنند.

تصویر: «منصور عباس» رهبر حزب رعم، در کنفرانس مطبوعاتی بهمراه «مرای کوهن» وزیر برابری اجتماعی در پارلمان اسرائيل، اورشلیم، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱. Photo by Yonatan Sindel/Flash90
تصویر: «منصور عباس» رهبر حزب رعم، در کنفرانس مطبوعاتی بهمراه «مرای کوهن» وزیر برابری اجتماعی در پارلمان اسرائيل، اورشلیم، ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱. Photo by Yonatan Sindel/Flash90

رهبر حزب اسلامگرا به کنفرانس رسانه های عبری گفت «اسرائيل به هیأت یک کشور یهودی زاده شد… و به همین شکل باقی خواهد ماند»، که انعکاس سخنانی است که در گفتگو با رسانه های عربی بزبان آورد.

رئیس اولین حزب بزرگ عرب که وارد دولت ائتلاف اسرائيل شده است، روز سه شنبه گفت جایگاه اسرائيل به عنوان کشور یهودی تغییرپذیر نیست، و به جامعهٔ عرب توصیه کرد به جای تلاش به تغییر هویت کشور، از رویکرد عملگرایانه او پیروی کنند.

سخنان منصور عباس در کنفرانسی که به همت مجلهٔ گلوب نیوز در تل آویو برگزار شد، با تلاش وی به ارتقای جایگاه جامعهٔ خود با فعالیتهای درون-دولتی همخوانی دارد. برخی سیاستمداران عرب از استراتژی او انتقاد کرده و گفته اند به این ترتیب مسألهٔ فلسطینیان را زیر پا نهاده است.

عباس، رئیس حزب اسلامگرای «رعم» می گوید، «اسرائيل از ابتدای تأسیس به عنوان کشور یهود زاده شد. این تصمیم مردم یهود بود که کشوری یهودی ایجاد کنند. سؤال این نیست که «هویت این کشور چیست؟». کشور با این هویت زاده شده است، و با همین هویت ادامه خواهد داد.»

عرب های اسرائیل با هویت ملی خود به عنوان اقلیت دهها سال است در درون قطعیت یهودی کشور به چالش مشغول بوده اند، برخی با هویت فلسطینی، برخی دیگر عرب اسرائیلی، و دیگران نیز بسادگی، عرب، و یا بدوی.

عباس خطاب به حاضران گفت در ۲۰۱۷ با قانون ملت-کشور که هویت یهودی کشور اسرائيل قانونی کرد، مخالفت کرده است. اما همچنین گفت «ما نباید دچار توهم باشیم.»

عباس گفت، «این واقعیت است. سؤال این نیست که هویت این کشور چیست – سؤال این است که جایگاه شهروندان عرب در این کشور چه خواهد بود.»

«حزب رعم» عباس اولین حزب عرب پس از دهه ها است که به ائتلاف دولت اسرائیل می پیوندد. از ماه ژوئن که این حزب جزو ائتلاف دولت درآمد، «رعم» بدنبال پیشبرد سیاست هایی به نفع عرب اسرائيلی بوده و همزمان در حفظ ثبات شکنندهٔ دولت کوشیده است.

در کارزار انتخاباتی ماه مارس،‌عباس دستاوردهایی ملموس به رأی دهندگان خود وعده داد، و گفت حزب وی در حل مشکلات روزمرهٔ جوامع عرب کشور، از موج فزاینده جرائم جنایی تا کمبود شدید مسکن رویکردی «واقع بینانه» اتخاذ کرده است.

منتقدان اسلامگرای او می گویند دور زدن مبحث هویت فلسطینیان، که در کل مناقشه ای ملی است، برای اعراب اسرائيلی دستاوردی در بر نخواهد داشت.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/arabs-should-move-past-contesting-israels-jewish-identity-raam-chief-abbas-says/

اطلاعات بیشتر در مورد