اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۳

جستجو

طی شبیخون نیروهای دفاعی اسرائیل به جنین، ۳ فلسطینی مسلح در درگیری با سربازان کشته شدند

مقامات اسرائیل و فلسطینی گفتند در درگیری سنگینی که روز پنجشنبه پیش از طلیعهٔ سحر در شهر جنین، واقع در کرانه باختری، با سربازان اسرائیل درگرفت، سه فلسطینی مسلح کشته شدند.

تصویر: سربازان اسرائیل در سحرگاه ۸ دسامبر ۲۰۲۲، حین عملیات در کرانهٔ باختری. (Israel Defense Forces)
تصویر: سربازان اسرائیل در سحرگاه ۸ دسامبر ۲۰۲۲، حین عملیات در کرانهٔ باختری. (Israel Defense Forces)

شاخهٔ محلی جهاد اسلامی مدعی است به سربازانی که برای دستگیری افراد وارد شهر جنین در شمال کرانه باختری می شوند، حمله می کند؛ در یورش به سراسر کرانه باختری ۱۵ مظنون دستگیر شدند.

مقامات اسرائیل و فلسطینی گفتند در درگیری سنگینی که روز پنجشنبه پیش از طلیعهٔ سحر در شهر جنین، واقع در کرانه باختری، با سربازان اسرائیل درگرفت، سه فلسطینی مسلح کشته شدند.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت هنگامیکه سربازان برای دستگیری سه مظنون تروریست تحت تعقیب، وارد شهر جنین و اردوگاه پناهندگی جنین در مجاورت آن شدند، هدف«تیراندازی از فاصلهٔ نزدیک» قرار گرفتند.

یک شاخهٔ محلی گروه تروریستی جهاد اسلامی فلسطینیان مدعی شد به روی سربازان اسرائیل آتش گشوده و ابزار انفجاری به سمت ایشان پرتاب کرده است.

در ویدئوهایی که روی شبکه های اجتماعی منتشر شد، صدای تیراندازی سنگین به گوش می رسد.

وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطینیان سه فرد کشته شده را به نام های صدقی ذکارنه، و طارق الدمج، هر دو ۲۹ ساله، و عطا شلبی، ۴۶ ساله، شناسایی کرد.

تصاویری که روی شبکه های اجتماعی همرسان شد، ذکارنه و الدمج را با تفنگ تهاجمی نشان می دهد، و به این معناست که از اعضای گروه های مسلح محلی بوده اند. جهاد اسلامی فلسطینیان اندکی بعد مدعی شد الدمجی از اعضای گروه بوده است.

در گزارش رسانه های عربی آمد که فلسطینی های دیگری نیز در این یورش مجروح شدند، اما توضیحات بیشتری نداد.

ارتش گفت نیروهای ویژهٔ پلیس مرزی و سربازان نیروهای دفاعی برای دستگیری خالد الحجهٔ فلسطینی که مظنون به مشارکت در فعالیت های تروریستی بود، وارد جنین شده اند.

ارتش گفت «طی عملیات، افراد مظنون ابزار انفجاری پرتاب کردند و از فاصلهٔ نزدیک به سمت سربازان تیراندازی کردند.»

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت در خود شهر جنین سربازان دو مظنون تروریست به نام های احمد جرادات و دجف باجس را دستگیر کردند.

نیروهای دفاعی گفت «نیروهای اسرائیل عملیات را در حالی انجام دادند که از فاصلهٔ نزدیک از سوی افراد مظنون حاضر در محل به آنها شلیک می شد، و سربازان نیز در پاسخ شلیک کردند» و افزود «مضروبین مشخص شدند.»

نیروهای دفاعی افزود که سربازان سلاح یکی از افراد مسلحی که هدف گلولهٔ ایشان واقع شده بود را ضبط کردند.


تصویر: سلاحهایی که سحرگاه ۸ دسامبر ۲۰۲۲، در یورش به شهر جنین، کرانه باختری، از یک فلسطینی مسلح ضبط شد. (Israel Defense Forces)

رسانه های فلسطینی همچنین تصاویری از نقشهٔ ارتش که ظاهرا از دست یکی از سربازان در جنین به زمین افتاده بوده را منتشر کردند. نام رمزی خیابان های گوناگون شهر را فرانسه، پرتقال، برزیل، هلند، آرژانتین، انگلستان انتخاب کرده بودند که ظاهرا از روی مسابقات این روزهای جام جهانی در قطر است.

یک سخنگوی ارتش گفت نیروهای دفاعی در حال تحقیق در این موضوع است.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت سربازان در دیگر نقاط کرانه باختری ۱۲ مظنون تحت تعقیب دیگر فلسطینی را دستگیر کردند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/three-palestinians-killed-in-clash-between-gunmen-and-idf-in-jenin/

اطلاعات بیشتر در مورد