اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۰

جستجو

طرح گالانت برای غزهٔ پسا-جنگ: فلسطینیان امور غیرنظامی خود را توسط نیروی ویژهٔ جهانی اداره خواهند کرد

طرح چهار-بخشی وزیر دفاع خواهان کنترل دامنه-دار نظامی اسرائیل است؛ شهرک یهودی ایجاد نشود؛ ایالات متحده، مصر، کشورهای میانه-رو عرب بر دورهٔ توان-بخشی نظارت کنند؛ اسموتریچ مخالفت کرد.

یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز سه-شنبه طرحی چهار-بخشی برای ادارهٔ امور نوار غزه پس از جنگ موجود با گروه تروریستی حماس ارائه کرد. طبق این طرح، نیروی دفاعی اسرائيل کنترل کامل نظامی را در دست دارد اما حضور غیرنظامی ندارد، و مقامات غیرنظامی فلسطینی در امور غیرنظامی نقش مرکزی دارند.

این طرح، که قرار بود غروب پنجشنبه در کابینهٔ انحصاری جنگ و کابینهٔ جامع امنیتی به مذاکره گذاشته شود، شامل نقشی برای تشکیلات خودگردان فلسطینیان نیست، و برنامه-ای برای اسکان در غزه ندارد.

این اولین بار است که یک مقام ارشد اسرائیلی نقشهٔ دقیقی برای غزهٔ پسا-جنگ مطرح کرده، اما به علت اختلاف نظرهای شدید در دولت ائتلاف، این هنوز سیاست رسمی دولت بشمار نمی-آید.

گالانت، پیش از جلسه به روزنامه-نگاران گفت طرح وی بر این فرض بنا شده که کنترل غزه از دست حماس بیرون آمده است و هیچگونه خطر امنیتی برای اسرائیل نداشته باشد. تمرکز طرح بر حکومت غیرنظامی بر نوار است، و کنترل نظامی مرزها، و حق اقدام نظامی و امنیتی لازم در داخل غزه در اختیار اسرائیل خواهد بود.

گالانت گفت «ساکنان غزه فلسطینی-اند، بنابرین، ادارهٔ امور در دست نهادهای فلسطینی خواهد بود با این شرط که هیچ فعالیت خصمانه و تهدیدی علیه کشور اسرائیل در میان نباشد.»

گرچه نخست وزیر با تأکید گالانت به کنترل کامل امنیتی و آزادی عمل [نظامی] همنظر است، اما تأکید طرح گالانت بر کنترل غیرنظامی فلسطینیان بر غره، و عدم حضور غیرنظامی اسرائيل در این ناحیه، شرکای تندرو ائتلاف را به خشم آورده است. بتصلئل اسموتریچ وزیر دارایی، که تمایل شدید وی به تجدید اسکان یهودیان در غزه در طرح گالانت رد شده، روز پنجشنبه گفت با طرح مخالفت قاطع دارد.

اسموتریچ گفت «”طرح روز بعد” گالانت تکرار ”روز قبل” ۷ اکتبر است.» «راه-حلی برای غزه، مستلزم خلاقیت فکری و تغییر چشم-انداز است. اسموتریچ تکرار کرد که راه-حل غزه اشمل «ترغیب مهاجرت داوطلبانه [اهالی غزه] و کنترل کامل امنیتی [اسرائيل]، شامل از سر گیری اسکان [یهودیان] است.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/gallants-post-war-gaza-plan-palestinians-to-run-civil-affairs-with-global-task-force/

اطلاعات بیشتر در مورد