ضرب و شتم زندانیان سُنّیِ زندان رجائی شهر در پی اعتراض زندانیان به اعدام های اخیر
جستجو

ضرب و شتم زندانیان سُنّیِ زندان رجائی شهر در پی اعتراض زندانیان به اعدام های اخیر

زندانیان زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به اعدام دست کم ۲۰ زندانی هم مذهب خود در این زندان، دست به اعتصاب غذا زدند که با برخورد مسئولین، ضرب و شتم و تهدید به اعدام آنها مواجه شدند.

زندان رجائی شهر کرج
زندان رجائی شهر کرج

مسئولین زندان رجائی شهر کرج، زندانیان سنی مذهب این زندان را مورد ضرب و شتم قرار داده و تهدید به اعدام نمودند.

در پی تداوم نقض حقوق زندانیان عقیدتی توسط جمهوری اسلامی در ایران، زندانیان سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به اعدام دست کم ۲۰ زندانی هم مذهب خود در این زندان، دست به اعتصاب غذا زدند که با برخورد مسئولین، ضرب و شتم و تهدید به اعدام آنها مواجه شدند.

بنابر گزارش خبرگزاری هرانا، روز جمعه پانزدهم مرداد ماه، در پی اعتصاب غذای زندانیان سنی مذهب زندان رجائی شهر کرج به جهت اعدام هم مذهبان خود، نیروهای گارد زندان و نیروهای امنیتی به محل استقرار این زندانیان یورش برده و ضمن ضرب و شتم آنها، تخریب و ضبط اموالشان، آنها را تهدید به اعدام کرده و با دست، پا و چشم های بسته نزدیک به ۷ ساعت در معرض آفتاب و گرمای هوا در حیاط نگاه داشته اند.

شایان ذکر است که نیروهای امنیتی سپس به تفتیش بند پرداخته و در حین تفتیش، دست به تخریب تعمدی اموال این زندانیان زده اند که حتی قسمتهایی از دیوارهای بند را نیز به بهانه بازرسی تخریب نمودند.

همچنین نیروهای امنیتی پس از پایان بازرسی، دو زندانی به نامهای فواد رضازاده و مریوان کرکوکی را به عمد از جمع جدا کرده و به جهت اعتراض آنها به این نوع برخورد، این دو زندانی را مورد ضرب و شتم بیشتری قرار دادند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله