صدور حكم حبس برای گروه زیادی از فعالان عرب اهوازى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى
جستجو

صدور حكم حبس برای گروه زیادی از فعالان عرب اهوازى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى

19 فعال عرب اهل شوش در شمال اهواز توسط شعبه 101 دادگاه شهرستان شوش به اتهام اقدام عليه امنيت ملى محکوم شدند.

نقض حقوق بشر در ایران
نقض حقوق بشر در ایران

19 فعال عرب اهل شوش در شمال اهواز توسط شعبه 101 دادگاه شهرستان شوش به اتهام اقدام عليه امنيت ملى محکوم شدند.

به گزارش العربیه به نقل از فعالان اهوازی، دادگاه این متهمان به رياست قاضى محمود صرخه برگزار شد و 15 تن از آنها دو سال حبس محكوم شدند.

بر اساس این گزارش 19 متهم یاشده اواخر سال 1394 توسط اداره اطلاعات شهرستان شوش دستگير شدند و پس از بازداشت چند ماهه در اطلاعات شوش به زندان فجر دزفول منتقل شدند.

طبق حكم صادره از شعبه 101 اين افراد به مشاركت در تخريب اموال دولتى از طريق «سوزاندن خودروی‌های نيروهاى امنيتى، برهم زدن امنيت عمومى و اقدام عليه امنيت ملى» متهم شدند كه با توجه به این اتهامات قاضى شعبه مزبور براى 15 تن از آنان حكم 2 سال حبس براى هركدام از آنان صادر كرد.

اسامى محكوم شدگان بشرح زير است:

1-محمد دبات 22 ساله فرزند سمير از اهالى شهر شوش
2- سعيد آلِ بوعينى 27 ساله فرزند عاشور ازاهالى شهر شوش
3-يابر(جابر) كنانى 27 ساله فرزند محسن اهل شوش
4-أحمد دبات 24 ساله فرزند بدير اهل شوش
5-أحمد دبات 21 ساله فرزند سمير اهل شوش
6-عبدالإمام كنانى 30 ساله فرزند محسن اهل شوش
7-كاظم چنانيان 25 ساله فرزند صغير اهل شوش
8-قاسم سعدى آلِ كثير 20 ساله فرزند كريم اهل شوش
9-محمد كنانى 22ساله فرزند جمعه اهل شوش
10-مصطفى اسماعيلى 24 ساله فرزندسبيتى اهل شوش
11-عبد الإله موسوى 22 ساله فرزند جاسم اهل شوش
12-كريم كنانى 20 ساله فرزند عبدالنبىروستاى دوسلق شهر شوش
13-محمد آلِ كثير 20 ساله فرزند مطير اهل شوش
14-محمد صگورى 25 ساله فرزند سويف اهل شوش
15- على بيت عليوى 25 ساله فرزند عجم اهل شوش

بنا به گزارش فعالان حقوق بشر، شعبه 101 براى بقيه افراد اين پرونده جريمه نقدى به مبلغ 200 ميليون ريال براى هر كدام از آنان صادر کرد، اسامى اين افراد بشرح زير است:

1-هادی دوله آل بوعينی 18 ساله شهروند اهل شوش

2- حامد كنانی 17 ساله فرزند قاسم ازاهالى روستاى بيت صخى شهر شوش

3-قاسم مهريه 15 ساله از اهالى شوش

4-عباس كناني 18 ساله فرزند محمد از اهالى شهر شوش

با توجه به مدت كوتاه محاكمه در دادگاه و نبود وكيل انتخابى، بستگان محکومان محاكمه آنها را “ناعادلانه” توصيف كردند .

بر اساس این گزراش، محکومان پس از صدور حکم و انتقال به زندان فجر دزفول، بدون مراعات اصل تفکیک زندانیان بر اساس جرایم میان بندهای محل نهگداری محکومان به قتل، سرقت مسلحانه، آدم ربایی، تجاوز به عنف و متهمين قاچاق مواد مخدر توزیع شدند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله