صدورحکم ۴۴۴ ضربه شلاق برای یک وبلاگنویس// اجرای حکم ۱۹ سال حبس برای یک فعال دانشجویی
جستجو

صدورحکم ۴۴۴ ضربه شلاق برای یک وبلاگنویس// اجرای حکم ۱۹ سال حبس برای یک فعال دانشجویی

در ادامه سرکوب آزادی بیان و تحدید فعالان محیط مجازی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یک وبلاگنویس و روزنامه‌نگار را به ۴۴۴ ضربه شلاق محکوم کرد.

نقض حقوق بشر در ایران
نقض حقوق بشر در ایران

در ادامه سرکوب آزادی بیان و تحدید فعالان محیط مجازی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یک وبلاگنویس و روزنامه‌نگار را به ۴۴۴ ضربه شلاق محکوم کرد.

به گزارش روزنامه عطر یاس، دادگستری شهر ســاوه، محمد رضا فتحــی وبلاگنویس و روزنامه نگار منتقد را به اتهام “نشر اکاذیب” و “تشویش اذهان عمومی”، به تحمل ۶ فقره ٧۴ تایی ضربات شلاق و مجموعا ۴۴۴ ضربه محکوم کرده است.

بر اساس این گزارش، فتحی اتهــامات وارده را رد کرده و گفته نوشــته‌هایش در راســتای “دفاع از حقوق جامعه و کارشناســی مســائل اجتماعی و دفاع از بیت المال” بوده است.

در گزارشی دیگر پیرامون سرکوب آزادی بیان در ایران، آرش صادقی فعال سابق دانشجویی که جهت پیگیری احضاریه به دادسرای شهید مقدس زندان اوین مراجعه کرده بود جهت اجرای حکم ۱۹ سال حبس تعزیری بازداشت و به قرنطینه بند ۴ زندان اوین منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داده است که روز ۱۸ خردادماه ۱۳۹۵ آرش صادقی که برای دومین روز پیاپی برای پیگیری ارسال احضاریه به دادسرای شهید مقدس زندان اوین مراجعه کرده بود جهت اجرای حکم بازداشت شد.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله