اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۱

جستجو

صدهزار نفر در اعتراضات تل آویو: «وزیری که از عرب-ها متنفر است، کودکان عرب را محافظت خواهد کرد؟»

اعتراضات ضد-دولتی در تل آویو، ۲۶ اوت ۲۰۲۳. (Gitai Palti)
اعتراضات ضد-دولتی در تل آویو، ۲۶ اوت ۲۰۲۳. (Gitai Palti)

در حالیکه تمرکز تظاهرات اخیر بر قتل-های جامعهٔ عرب کشور بوده است، شهرداری که یکی از مسؤولان شهرداری-اش وی کشته شد، می-گوید: «هرکس بن گاویر به حفظ ایمنی ما گمارد، خواهان ایمنی ما نیست».

تصاویر


تظاهرات ضد-دولتی در اورشلیم، ۲۶ اوت ۲۰۲۳. (Gitai Palti)


تظاهرات ضد-دولتی در تقاطع کرکور، شمال اسرائيل، ۲۶ اوت ۲۰۲۳. (Gitai Palti)

غروب شنبه جمعیت معترضان برای سی-و-چهارمین هفتهٔ متوالی در تل آویو و سراسر اسرائیل علیه برنامهٔ دولت برای اصلاح نظام قضایی کشور به تظاهرات برخاستند.

در حالیکه قانونگذاری معطوف به تضعیف به قوهٔ قضائیه با توجه به تعطیلات تابستانی کنست به تعویق افتاده است، تمرکز تظاهرات ضد-دولتی اخیر بر شکایات دیگر، از جمله حوادث اخیر تبعیض-آمیز علیه زنان و سلطهٔ احزاب دینی بر ائتلاف حاکم قرار گرفت.

در حالیکه دولت کنونی با انتقادات روزافزون بر سر واکنش به شمار بی-سابقهٔ قتل در جامعهٔ عرب روبرو است، در تظاهرات این هفته، معترضان با ادامهٔ گسترش دامنهٔ فعالیت خود، افزایش خشونت در جامعهٔ عرب را هدف گرفتند.

بنا به ارزیابی رسانه-ای و آمار کمپانی CrowdSolutions که در کانال ۱۳ مورد استناد قرار گرفت، حدود ۱۰۰ هزار نفر در راهپیمایی تل آویو شرکت کرده-اند.

در تظاهرات اصلی که در خیابان کاپلان تل آویو برگزار شد، مأمون عبدالحی، شهردار تیرا، از سخنرانان اصلی بود، که روز پس از قتل عبدالرحمن خشوآ، مدیر شهرداری که در این شهر کشته شد، سخنرانی کرد.

یکروز پس از قتل خشوآ، قتلی با چهار قربانی در یکی از خشونت-آمیزترین جنایات سال، در شهر ابو سنان صورت گرفت.


تصویر: در تظاهرات تل آویو در ۲۶ اوت ۲۰۲۳، علیه طرح دولت برای اصلاح نظام قضایی، معترضان با پلاکاردهایی که روی آن شعارهایی علیه ابعاد عظیم جنایت در جامعه-های عرب اسرائیل نوشته شده، از مقابل ماکت تابوت-ها رد می-شوند. (Jack Guez/AFP)

الحی در سخنرانی خود، با ارجاع به بودجهٔ شهرداری-های عرب که توسط بتصلئل اسموتریچ وزیر دارایی مسدود شده، گفت «در حالیکه در خیابان-های ما خون جاری است، دولت اسرائیل چه می-کند؟ نیروی پلیس را برمی-چیند، بودجه-ای که قرار است خرج آموزش و پرورش شود را معلق می-کند.»

«۱۵ سال است که من شهردار این شهر-ام. جامعهٔ عرب مدت-های طولانی دچار تبعیض و طرد بوده، اما دولت کنونی بدترین دولتی است که ما تا به امروز دیده-ایم.»


تصویر: مأمون عبدالحی شهردار تیرا حین سخنرانی در تظاهرات ضد-دولتی تل آویو در ۲۶ اوت ۲۰۲۳.
(Kan TV screenshot; used in accordance with clause 27a of the copyright law)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/34th-week-of-protests-set-to-focus-on-killings-in-arab-community/

اطلاعات بیشتر در مورد