اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۳۵

جستجو

صدها یهودی که از اوکراین گریخته اند هفتهٔ آینده وارد اسرائیل می شوند

روز چهارشنبه آژانس یهود گفت صدها یهودی اوکراینی که از کشور جنگزده گریخته اند، از هفتهٔ آینده با هواپیما به اسرائيل وارد خواهند شد.

تصویر تزئینی: به پناهنده های یهودی اوکراین در خانهٔ امن خباد در کیشینف، مولداوی جا و امکانات داده شده؛ ۲ مارس ۲۰۲۲. (Nati Shohat/Flash90)
تصویر تزئینی: به پناهنده های یهودی اوکراین در خانهٔ امن خباد در کیشینف، مولداوی جا و امکانات داده شده؛ ۲ مارس ۲۰۲۲. (Nati Shohat/Flash90)

مهاجران بعد-از-این از کشور جنگزده به لهستان، مولداوی، و رومانی فرار کردند؛ طبق اظهار آژانس یهود، مهاجران جنگزده با سه پرواز که برای یکشنبه تعیین شده به اسرائیل خواهند آمد.

روز چهارشنبه آژانس یهود گفت صدها یهودی اوکراینی که از کشور جنگزده گریخته اند، از هفتهٔ آینده با هواپیما به اسرائيل وارد خواهند شد.

این پناهجویان با سه هواپیمای جداگانه که از لهستان، مولداوی، و رومانی پرواز می کند، به اسرائیل مهاجرت می کنند.

این پناهجویان روز یکشنبه وارد اسرائیل خواهند شد.

«اولیم ها [مهاجران یهودی] از جنگ خانمانسوز اوکراین گریخته اند و از حمایت مراکز آلیا [مهاجرت به اسرائیل] که تحت نظارت آژانس یهود و مؤسسهٔ بین المللی مسیحیان و یهودیان در چهار کشور هم-مرز اداره می شود، برخوردار بوده اند.

در فرودگاه، «پینا تامانو-شاتا» وزیر مهاجرت و جذب اسرائیل، «یاکوف هگوئل» ریاست موقت آژانس یهود، و «یائل اکشتاین» رئیس و مدیرعامل مؤسسه بین المللی مسیحیان و یهودیان از آنها استقبال خواهند کرد.

آژانس یهود نوشت «تیم هایی از جانب وزارت مهاجرت و جذب در فرودگاه به هر مهاجر بسته ای حاوی مزایای تمدید یافته می دهند و آنها را برای اسکان موقت به هتل هایی در سراسر کشور هدایت می کنند.»

روز شنبه، یکی از مسؤولان آژانس یهود که مایل به ابراز نام خود نبود، در گفتگو با تایمز اسرائیل گفت در چند روز گذشته، در هنگامهٔ اشغال اوکراین توسط روسیه هزاران نفر در رابطه با مهاجرت به اسرائیل با آژانس یهود تماس گرفته اند.

گرچه همه این افراد موفق به تکمیل پروسهٔ مهاجرت نخواهند شد، با وجود این شمار مهاجران امسال در مقایسه با سالهای گذشته جهش چشمگیر خواهد داشت. در کل سال ۲۰۲۱ اندکی بیش از ۳۱۰۰ نفر از اوکراین به اسرائیل مهاجرت کردند. مقامات اسرائیلی گفته اند برای پذیرش هزاران مهاجران یهودی از اوکراین آماده می شوند.

آژانس یهود که نهادی نیمه دولتی است، مسؤولیت ترغیب مهاجرت به اسرائيل و نظارت بر روند آن را بر عهده دارد. این سازمان با توجه به حملهٔ روسیه و موج محتمل مهاجرت از اوکراین به اسرائيل، به تهیهٔ مقدمات پذیرش مهاجران و از جمله ایجاد خطوط اضطراری تلفن برای پاسخ به پرسش های مربوط به روند مهاجرت مشغول بوده است. طبق قانون جدید بازگشت، که مستلزم داشتن دست کم یک جد پدری یا مادری یهودی برای دریافت شهروندی اسرائيل است، حدود ۲۰۰۰۰ نفر در اوکراین واجد شرایط مهاجرت اند.

روز شنبه این سازمان گفت با توجه به فرار دسته های بزرگ پناهجویان از اوکراین، در کار استقرار شش مرکز بررسی پروسهٔ آلیا در مرزهای کشور اوکراین با لهستان، مولداوی، رومانی، و مجارستان است .

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/hundreds-of-jews-fleeing-ukraine-to-arrive-in-israel-next-week/

اطلاعات بیشتر در مورد