اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۹

جستجو

صدها تن در مراسم تشییع «خاخام گرشون ادلشتین» شرکت کردند؛ «مانند موسی بود»

بعدازظهر سه-شنبه صدها هزار نفر از حسیدیان اسرائيل در مراسم تشییع گرشون ادلشتین، از حسیدیان اشکنازی بانفوذ، که صبح همان روز در بنی براک، در سن صد سالگی دار دنیا را وداع گفت، شرکت کردند.

هزاران نفر دور پیکر خاخام گرشون ادلشتین، رئیس یشیوای پونیواژ در بنی براک گرد آمده-اند. 
(Yonatan Sindel/FLASH90)
هزاران نفر دور پیکر خاخام گرشون ادلشتین، رئیس یشیوای پونیواژ در بنی براک گرد آمده-اند. (Yonatan Sindel/FLASH90)

بسیاری از حاضران به زحمت راه خود را از میان جمعیت بازمی-کردند تا به پیکر رهبر ارتدکس-های افراطی اشکنازی که روی برانکارد به سمت آرامگاه ابدی وی در بنی براک حمل می-شد، برای تبرّک دست بزنند.

تصاویر


خاخام گرشون ادلشتین، رئیس یشیوای پونیواژ در خانهٔ خود پس از افروختن شمع در چهارمین شب حنوکا، بنی براک، ۵ دسامبر ۲۰۱۸. (Aharon Krohn/Flash90)


جمعیت سوگواران در مراسم تشییع جنازهٔ خاخام گرشون ادلشتین در یشیوای پونیواژ، بنی براک، ۳۰ مه ۲۰۲۳.
(Jack Guez/AFP)


هزاران نفر در ۳۰ مه ۲۰۲۳ در بنی براک، اطراف پیکر خاخام گرشون ادلشتین، رئیس یشیوای پونیواژ جمع شده-اند.
(Yonatan Sindel/FLASH90)


جمعیت سوگواران پیشاپیش مراسم تشییع وی در ۳۰ مه ۲۰۲۳ در یشیوای پونیواژ بنی براک، گرد پیکر خاخام گرشون، از رهبران معنوی یهودیت ارتدکس افراطی جمع شده-اند. (JACK GUEZ / AFP)


«موشه گافنی» نمایندهٔ کنست از حزب «اتحاد یهودیت توراتی» در مراسم تشییع جنازهٔ خاخام گرشون ادلشتین در بنی براک، ۳۰ مه ۲۰۲۳. (courtesy)


خاخام گرشون ادلشتین، رئیس یشیوای پونیواژ در آخرین شب عید حنوکای یهودیان در خانه‌ٔ خود در بنی براک، ۱۹ دسامبر ۲۰۱۷. حنوکا که جشن نور نیز خوانده می-شود، از اعیاد یهودیان است که هشت روز بطول می-انجامد و به گرامی-داشت بازسازی معبد مقدس یهودیان برگزار می-شود. از مراسم این جشن، افروختن شمع-هایی است که در شمعدان هشت-شاخهٔ «حنوکیا» قرار داده-اند و هر شب یک شمع اضافه به شب قبل روشن می-کنند.
Photo by Aharon Krohn/Flash90


هزاران تن در مراسم تشییع جنازهٔ خاخام گرشون ادلشتین در ۳۰ مه ۲۰۲۳ در بنی براک شرکت کردند.
(Avshalom Sassoni/FLASH90)


خاخام گرشون ادلشتین، رئیس یشیوای پونیواژ، در خانهٔ خود در شهر ارتدکس افراطی بنی براک، ۲۰ مه ۲۰۲۱.
(Yaakov Naumi/FLASH90)

بعدازظهر سه-شنبه صدها هزار نفر از حسیدیان اسرائيل در مراسم تشییع گرشون ادلشتین، از حسیدیان اشکنازی بانفوذ، که صبح همان روز در بنی براک، در سن صد سالگی دار دنیا را وداع گفت، شرکت کردند.

مراسم تشییع وی از یشیوای پونیواژ آغاز شد، جایی که ادلشتین ۲۳ سال آخر عمر خود را به مدیریت آن گذرانده بود، و به سمت گورستانی که آرامگاه ابدی او در بنی براک، شهری که آنجا با همسر متوفای خود، حنیا، زندگی کرده و هفت فرزند خود را بزرگ کرده بود، براه افتاد.

ادلشتین از رهبران معنوی برجستهٔ جریان لیتوانی است که جنبشی بزرگ در یهودیت حسیدی اشکنازی بشمار می-آید.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/like-moses-hundreds-of-thousands-attend-funeral-for-rabbi-gershon-edelstein/

اطلاعات بیشتر در مورد