اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۸

جستجو

صدها اسرائیلی با شرکت در تظاهرات خواهان آزادی شهرک-نشین مظنون به قتل یک فلسطینی شدند؛‌ دو نفر دستگیر شدند

در تظاهرات جناح راست که خواهان آزادی یک شهرک-نشین مظنون به شلیک و قتل یک جوان فلسطینی در درگیری هفتهٔ گذشتهٔ‌ کرانهٔ باختری در روستای برقع است، پلیس معترضانی که در  ۱۳ اوت ۲۰۲۳، بزرگراه شمارهٔ ۱ به اورشلیم را مسدود کردند را از جاده تخلیه می-کند. (Chaim Goldberg/Flash90)
در تظاهرات جناح راست که خواهان آزادی یک شهرک-نشین مظنون به شلیک و قتل یک جوان فلسطینی در درگیری هفتهٔ گذشتهٔ‌ کرانهٔ باختری در روستای برقع است، پلیس معترضانی که در ۱۳ اوت ۲۰۲۳، بزرگراه شمارهٔ ۱ به اورشلیم را مسدود کردند را از جاده تخلیه می-کند. (Chaim Goldberg/Flash90)

بن گاویر در نامه به «سازمان زندان-های اسرائیل» پرسید آیا حقوق «یهیئل ایندور» به عنوان زندانی رعایت می-شود؛ معترضان از اتوبوس-ها بالا رفتند، ورودی پایتخت را مسدود کردند.

تصاویر


پلیس در تظاهرات حمایت از یهیئل ایندور، مظنون به قتل جوان فلسطینی در درگیری ۴ اوت در روستای برقع، با معترضانی که روز ۱۳ اوت ۲۰۲۳ در ورودی شهر اورشلیم تجمع کرده-اند درگیر شد. (Chaim Goldberg/Flash90)


معترضان جناح رساتی در اورشلیم خواهان آزادی یهیئل ایندور، شهرک-نشین مظنون به شلیک و قتل جوان فلسطینی در درگیری هفتهٔ گذشته در برقع، کرانهٔ باختری، روز ۱۳ اوت ۲۰۲۳، در ورودی شهر اورشلیم تجمع کرده-اند.
(Chaim Goldberg/Flash90)


پلیس روز ۱۳ اوت ۲۰۲۳ با معترضان جناح راست در اورشلیم که خواهان آزادی یهیئل ایندور، مظنون به شلیک و قتل جوان ۱۹ سالهٔ‌ فلسطینی در درگیری ۴ اوت ۲۰۲۳ در روستای برقع، کرانهٔ باختری شده-اند درگیر شد.
(Chaim Goldberg/Flash90)


پلیس با معترضانی که در ۱۳ اوت ۲۰۲۳ در ورودی اورشلیم تجمع کرده و خواهان آزادی یهیئل ایندور، شهرک-نشین مظنون به شلیک و قتل جوان فلسطینی در درگیری هفتهٔ گذشته در روستای فلسطینی برقع شدند، به زدوخورد پرداخت.
(Chaim Goldberg/Flash90)

در تظاهرات صدها نفری غروب یکشنبه در پایتخت علیه ادامهٔ بازداشت یک شهرک-نشین مظنون به قتل نوجوان فلسطینی در زدوخورد هفتهٔ گذشته در کرانهٔ باختری است، پلیس دست کم دو تن از معترضان را در اورشلیم دستگیر کرد.

طبق اظهار پلیس، که به رانندگان گفت از راههای جایگزین وارد پایتخت شوند، چندین تن از تظاهرات-کنندگان ورودی شهر از بزرگراه شمارهٔ ۱ را به مدت کوتاهی مسدود کردند و«ناآرامی آغاز شد».

پلیس برای متفرق نمودن معترضان در محل حاضر بود.

در این تظاهرات، چندین تن از معترضان روی سقف اتوبوسی که در نزدیکی ورودی شهر در ترافیک گیر کرده بود، مشاهده شدند. در کلیپ کوتاهی از تظاهرات، یک افسر پلیس دیده می-شود که خیز برداشته تا یک معترض را از پشت بزند یا مشت بزند.

در جادهٔ شمارهٔ ۱۶ که ظاهرا ورودی تازه-ای به اورشلیم از محلهٔ گیوات شائول در غرب است، ترافیک سنگین گزارش شد.

بنا به گزارش وبسایت خبری وای-نت، در این تظاهرات که از سوی شماری سازمان جناح راستی و راست افراطی نظیر «ایم تیرزو» و «هونئو» که سازمان مشاورهٔ حقوقی است برگزار شد، حدود ۲۰۰ نفر شرکت داشتند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/police-arrest-2-at-protest-calling-to-free-settler-suspected-of-killing-palestinian/

اطلاعات بیشتر در مورد