شورش فلسطینی‌ها در مرز غزه، ۴۹ تن زخمی بر جای گذاشت
جستجو

شورش فلسطینی‌ها در مرز غزه، ۴۹ تن زخمی بر جای گذاشت

روز جمعه، بیش از ۴۰۰۰ تظاهرکننده‌ فلسطینی در تظاهرات اعتراضی هفتگی در امتداد مرز میان نوار غزه و اسرائیل شرکت جستند و صدها تن دست به آشوب زدند و با سربازان اسرائیل درگیر شدند.

تصویر: شورش فلسطینیان پای حصار مرزی میان نوار غزه و اسرائیل، شرق شهر غزه، ۱۱ اکتبر ۲۰۱۹. 
(Said Khatib/AFP)
تصویر: شورش فلسطینیان پای حصار مرزی میان نوار غزه و اسرائیل، شرق شهر غزه، ۱۱ اکتبر ۲۰۱۹. (Said Khatib/AFP)

در تظاهرات هفتگی، ۴۰۰۰ تن شرکت داشتند، صدها تن به سمت سربازان نیروهای دفاعی اسرائیل سنگ و ابزار منفجره پرتاب کردند.

روز جمعه، بیش از ۴۰۰۰ تظاهرکننده‌ فلسطینی در تظاهرات اعتراضی هفتگی در امتداد مرز میان نوار غزه و اسرائیل شرکت جستند و صدها تن دست به آشوب زدند و با سربازان اسرائیل درگیر شدند.

تظاهرکنندگان به سمت سربازان سنگ و ابزار منفجره پرتاب کردند و سربازان با گاز اشک آور و گلوله گرم پاسخ داددند.

وزارت بهداشت تحت حاکمیت حماس در غزه گفت ۴۹ تن فلسطینی در درگیریهای مزبور زخمی شدند که ۲۱ مورد بر اثر اصابت گلوله گرم بوده است.

در یک مورد، فیلم ویدئو نشان میدهد هنگام بروز آشوب در مرز، یک نارنجک دودزا داخل خودرو نیروهای نظامی اسرائیل منفجر میشود. از این فیلم که از جانب فلسطینیها ضبط شده، مشخص نبود نارنجک را کدامیک از طرفین پرتاب کرده است.

در این فیلم دیده میشود که زبانه های دود از خودرو بلند میشود، سربازان از دور خودرو عقب می‌کشند و فلسطینیها به جانب مرز هجوم می آورند و شماری از آنها به سمت سربازان سنگ پرتاب میکنند.

از مارس ۲۰۱۸، فلسطینیها هر هفته در ناحیه مرزی تظاهرات هفتگی «رژه بازگشت»‌ برگزار کرده اند. اسرائیل، حاکمان حماس را متهم نموده که با استفاده از این تظاهرات به سربازان هجوم برده و سعی به نفوذ در حصار مرزی دارد. حماس، گروه تروریستی اسلامی، در پی نابودی اسرائیل است.

در پی تظاهرات هفته گذشته، که طی آن یک مرد فلسطینی کشته شد، دو پرتابه از غزه به سمت اسرائیل شلیک شد. نیروی دفاعی اسرائیل گفت پرتابه ها پشت مرز و در قلمرو تحت حاکمیت حماس به زمین افتاده اند.

به گزارش کانال ۱۳، ماه گذشته یک هیئت اطلاعاتی مصری، با توجه به بن بست سیاسی موجود اورشلیم، بر اثر نگرانی از بروز زدوخوردهای تازه میان اسرائیل و حماس در مرز غزه، محرمانه به اسرائیل سفر کرده است.

فرستادگان قاهره، برای اولین بار از انتخابات ۱۷ سپتامبر اسرائیل، که برنده مشخصی نداشت، با مقامات ارشد دفتر نخست وزیر دیدار کردند. مقامات رسمی مصر نگرانند که وضعیت غزه بار دیگر به خشونت بینجامد و در حالیکه تنها یک دولت موقت در اورشلیم بر سر کار است، اسرائیل قادر به ممانعت از تبدیل زدوخوردها به جنگی تمام-عیار نباشد.

در سالهای اخیر مصر چندین بار میانجی آتش بس میان اسرائیل و حماس بوده است.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله