اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۱

جستجو

شورای امنیت سازمان ملل قطعنامهٔ آتش-بس غزه و آزادی گروگانها را تصویب کرد، ایالات متحده رأی ممتنع داد

ایالات متحده می-گوید قطعنامه غیرالزام-آور است «پس تأثیری بر توانایی اسرائیل برای ادامهٔ تعقیب حماس ندارد»؛ می-گوید شمول فراخوان آزادی گروگانها باعث شد وتو نکند.

شورای امنیت سازمان ملل، روز دوشنبه، پس از آنکه ایالات متحده از حق وتوی خود استفاده نکرد و رأی ممتنع داد، با تصویب قطعنامه-ای خواهان آتش-بس فوری میان اسرائیل و حماس در نوار غزه و آزادی فوری و بی-قید و شرط تمامی گروگانها شد.

این اولین بار از شروع جنگ در اکتبر است که شورای امنیت قطعنامه-ای تصویب می-کند که خواهان آتش-بس فوری در غزه است.

مانند قطعنامه-های پیشین شورای امنیت که در مناقشات دیگر تصویب شده و سپس به فراموشی سپرده شدند، چنین برمی-آید که قطعنامهٔ ۲۷۲۸ نیز غیرالزام-آور است و گمان نمی-رود تأثیر فوری بر جنگ کنونی در غزه داشته باشد.

گرچه تنها اسرائیل در حلقهٔ منشور سازمان ملل عضویت دارد و عدم پذیرش قطعنامه ممکن است به فراخوان تحریم آن منتهی شود اما قبول فراخوان قطعنامهٔ آتش-فوری از اسرائیل انتظار نمی-رود ، و قبول مطالبهٔ آزادی فوری و بی-قید و شرط ۱۳۴ گروگان از حماس انتظار نمی-رود. بااینحال، با تأکید ایالات متحده بر این که قطعنامه غیرالزام-آور است، بسیار نامحتمل است که واشنگتن به شورا اجازه دهد اسرائیل را بر سر عدم پیروی از مقررات مصوّب تحریم کند.

بااینحال، در شش ماهی که از تهاجم ۷ اکتبر حماس می-گذرد، این ضربه-ای نمایدین به موضع بین المللی اسرائیل، و نشانهٔ فروکاهش بیشتر روابط ایالات متحده و اسرائيل است، چنانکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائيل در پی آن اعلام کرد برنامهٔ اعزام هیئت که به درخواست دولت برای مذاکره بر سر تهاجم زمینی به رفح به واشنگتن می-رفتند را لغو می-کند.

این قطعنامه که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید تلاشهای جاری برای حصول قرارداد [آزادی] گروگانها را «اذعان می-کند» اما آن مذاکرات را مستقیما به آتش-بس غزه، که مطالبهٔ قطعنامه است، مرتبط نمی-کند.

قطعنامهٔ ایالات متحده که روز جمعه با وتوی روسیه و چین وتو روبرو شد، مطالبهٔ آتش-بس غزه را بسیار مستقیم-تر به مذاکراتی که با میانجیگری قطر، مصر، و ایالات متحده در جریان است، مربوط می-کرد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/un-security-council-adopts-call-for-gaza-ceasefire-hostage-release-as-us-abstains/

اطلاعات بیشتر در مورد