شواهد احتمالا برای متهم کردن هرتزوگ کافی نیست
جستجو
اختصاصی

شواهد احتمالا برای متهم کردن هرتزوگ کافی نیست

پلیس پس از انجام تحقیقات اولیه درباره احتمال فساد مالی اسحاق هرتزوگ، شواهد کافی برای اتهام علیه این رهبر مخالفان را به دست نیاورد.

اسحاق هرزوگ، رهبر مخالفان و رهبر حزب کار، در یکی از مراسم حزب
اسحاق هرزوگ، رهبر مخالفان و رهبر حزب کار، در یکی از مراسم حزب

کانال دو اسرائیل می گوید انتظار می رود پلیس پیشنهاد مختومه کردن پرونده تحقیق و تفحص درباره احتمال فساد مالی این رهبر مخالفان را مطرح را کند.

کانال دو اسرائیل روز یکشنبه گزارش داد که پلیس پس از انجام تحقیقات اولیه درباره احتمال فساد مالی اسحاق هرتزوگ، شواهد کافی برای اتهام علیه این رهبر مخالفان را به دست نیاورده، و احتمال دارد که پیشنهاد مختومه شدن این پرونده را بدهد.

انتظار می رود هفته آینده تصمیم نهایی دادستان کل، اویچای مندلبلیت در خصوص تعقیب قانونی هرتزوگ، که عضو حزب کارگر و رهبر شاخه اتحاد صیونیستی است، اعلام شود.

تا آن موقع، مندلبلیت دستور داده که تحقیقات مقدماتی در خصوص تردیدهایی درباره انتخابات سال ۲۰۱۳ حزب کارگر که در آن هرزوگ توانست شلی یاکیمویچ را شکست دهد و به رهبری حزب برسد، انجام شود. این تحقیقات هنوز به تحقیقات کامل ارتقا نیافته است.

هفته گذشته، هرزوگ در خصوص این که آیا در طول مبارزات انتخاباتی کمک مالی غیرقانونی دریافت کرده است یا نه، بازجویی شد.
هرچند، طبق گزارش کانال دو، حتی پیش از این که تحقیقات تمام شود و پیش از این که دادستان ها همه جزئیات را بررسی کرده باشند، این توقع می رفت که یافته های آنها برای اعلام جرم کافی نباشد.

بخش اصلی این تحقیق و بررسی تاکنون کامل شده و همان طور که انتظار می رفت، شواهد قطعی در این زمینه به دست نیامده است.

دادستان کل بازجویی هرزوگ را تایید کرده است. هرزوگ همچنین مظنون است که گزارشی از کمک های مالی فراهم نکرده و گزارش مالی تقلبی ای ساخته است. بازجویی در حضور وکیل، معمولا مقدمه ای است برای بازگشایی تحقیقات جنایی.

نگرانی ها در خصوص تامین مالی از سوی یک سازمان غیرانتفاعی است که حامیان هرزوگ از آن استفاده کرده تا کمپینی علیه یاکیموویچ به راه اندازند.

پای افراد دیگری از جمله مدیر یک بنگاه نگهداری از سالمندان نیز به این پرونده باز شده که ده ها هزار شکل – بیش از رقم قانونی مجاز – برای کمپین منفی اهدا کرده است.
یاکیموویچ در واکنش به این تحقیقات، از اتحادیه صیونیستی خواسته تا «قدم های بعدی» را به بحث بگذارند.

هرزوگ در طول تحقیقات بر بیگناهی خود پافشرده است و ابراز داشته است این اطلاعات به مقامات درز داده شده تا موقعیت رهبری وی در حزب را تخریب کنند .

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله