شهروندان آمریکایی اسرائیلی بر سر طرح‌های پس‌انداز بچه‌های تازه، سردرگم‌اند
جستجو

شهروندان آمریکایی اسرائیلی بر سر طرح‌های پس‌انداز بچه‌های تازه، سردرگم‌اند

انستیتوی ملی بیمه‌ی اسرائیل نامه‌هایی به پدر و مادرها فرستاده و به اطلاع رسانده که از ژانویه ۲۰۱۷ این انستیتو حساب پس‌اندازی برای هر کودک زیر ۱۸ سال باز خواهد کرد.

پرچم‌های اسرائیل و ایالات متحده
پرچم‌های اسرائیل و ایالات متحده

شهروندهای دوتابعیتی اسرائیلی – آمریکایی بر سر دوراهی انتخاب بین حساب بانکی بهره‌‌پایین و مالیات مضاعف.

طرح موشه کائلون وزیر اقتصاد، برای پس‌انداز برای هر بچه، شهروندان آمریکایی اسرائیلی را سردرگم کرده زیرا وادار می‌شوند میان حساب پس‌انداز بچه‌هاشان که بهره‌ی پاینی دارد و طرحی که بالقوه باعث پرداخت مالیات مضاعف می‌شود، انتخاب کنند.

انستیتوی ملی بیمه‌ی اسرائیل نامه‌هایی به پدر و مادرها فرستاده و به اطلاع رسانده که از ژانویه ۲۰۱۷ این انستیتو حساب پس‌اندازی برای هر کودک زیر ۱۸ سال باز خواهد کرد. این انستیتو ماهانه ۵۰ شکل به این حساب واریز می‌کند، و مبالغ ماسبق در فاصله‌ی ماه مه ۲۰۱۵ تا دسامبر ۲۰۱۵ نیز به این حساب‌ کودکان واجد شرایط واریز می‌شود.

هنگامی که به ۱۸ سالگی رسیدند، انستیتوی ملی بیمه‌ مبلغ ۵۰۰ شکل به حساب خواهد افزود، و کل مبلغ در اختیار جوان مزبور قرار خواهد گرفت. اگر این پس‌انداز تا ۲۱ سالگی فرد برداشت نشود، انستیتوی ملی بیمه ۵۰۰ دلار دیگر نیز به این مبلغ خواهد افزود.

خانواده‌ها می‌بایست تا ۱ ژوئن ۲۰۱۷ انتخاب کنند که چه کسی حساب را اداره کند، و می‌توانند میان بانک و کوپات جیمل که برنامه‌ی متفاوت پس‌اندازی است، انتخاب کنند.

با این حال، کوپات جمیل اسرائیل از سوی اداره‌ی مالیات کشوری ایالات متحده به عنوان شرکت سرمایه‌ی غیرفعال خارجی شناخته می شود و تابع قوانین گزارشی و مالیاتی است.

ایرا هاسر، برنامه‌‌ریز رسمی مالی و حسابدار که شهروند دو تابعیتی ایالات متحده و اسرائيل و مقیم اورشلیم است، گفت گزینه‌ی بانک نیز که در برنامه‌ی پس‌انداز تازه مطرح شده، «با بهره‌ی حداقلی تا صفر، با توجه به نرخ‌های فعلی، شیوه‌ی هوشمندانه‌ای برای پس‌انداز به شمار نمی‌رود». وی گفت گزینه‌ی کوپات جمیل در موارد زیادی، نرخ رشد بهتری دارد.

گزارش‌های دشوار، مشکلات مالیاتی

هاسر گفت با این حال، این مسیر برای شهروندان آمریکایی اسرائیلی، دشوار است. چون کوپات جمیل شرکت سرمایه‌ی غیرفعال خارجی به شمار می‌رود، شهروندان آمریکایی اسرائيلی می‌بایست مبالغ پس‌انداز را گزارش کنند و از سود حاصله‌ی سالانه‌ی آن مالیات پرداخت کنند. تهیه‌ی این گزارش‌ها گران و دشوار است.

هاسر گفت علاوه بر این، اسرائیل فقط هنگامی که مبلغ از حساب کوپات جمیل برداشت شود، مالیات دریافت می‌کند و ممکن است «اسرائيل مالیاتی که پیش از آن پرداخت شده است را به حساب نیاورد و به این ترتیب، راه برای پرداخت دو مالیات برای شهروندان دو تابعیتی آمریکایی اسرائيلی باز می‌شود».

وی همچنین گفت هنوز معلوم نیست چه کسی مسؤول گزارش‌های مالیاتی شرکت سرمایه‌ی غیرفعال خارجی است؛ پدر و مادر، فرزند، یا هر دو؟ اگر پدر و مادر این مسؤولیت را داشته باشند، دشواری‌های مالیاتی بیشتری در مقابل خواهند داشت.

به گفته‌ی هاسر، در حال حاضر این مسأله تنها شامل شهروندان دو تابعیتی ایالات متحده و اسرائيل می‌شود و نه دیگر دو تابعیتی‌هایی که در اسرائیل مقیم‌اند، زیرا ایالات متحده تنها کشوری است که هر کجای دنیا ساکن شوید، از شما مالیات می‌گیرد.

وی گفت «در هر حال، در مورد بچه‌های خودم هیچ کاری نمی‌کنم تا موضوع روشن شود».

نوآم والداکس، شهروند آمریکایی اسرائيلی که در تل‌آویو به وکالت مشغول است، اوایل ماه جاری در فیس‌بوک مطلبی منتشر کرد و در ۸ دسامبر طوماری روی سایت کاخ سفید گذاشت تا توجه را به این مشکل جلب کند.

والدوکس در این طومار که تا کنون ۷۳ امضا دارد می‌گوید «قوانین شرکت سرمایه‌ی غیرفعال خارجی نباید شامل بچه‌‌هایی شود که در اسرائيل مشمول یک برنامه‌ی دولتی‌اند. اداره‌ی مالیات این حساب‌ها را از قوانین شرکت سرمایه‌ی غیرفعال خارجی حذف کند.

والدوکس که در ۲۰۱۲ به اسرائیل عالیا کرده است و دارای سه فرزند، و منتظر تولد چهارمی است، گفت بهترین برنامه برای فرزندان وی حساب کوپات جمیل است. اما حسابدار وی به دلیل ملاحضات مالیاتی شرکت‌های سرمایه‌ی غیرفعال خارجی، بانک را پیشنهاد کرده است.

والدوکس گفت «حسابدار ما گفت چون کوپات جمیل شرکت سرمایه‌ی غیرفعال خارجی به شمار می‌رود وضعیت مالیاتی حساب اندوخته‌ی ما مبهم خواهد بود و شاید شامل مالیات مضاعف شویم، یا مالیات پیش از تخمین بهره و حتی نرخ‌ بالاتر مالیاتی».

والددوکس گفت با حزب یش آتید مشورت کرده و آنها با دان شاپیرو سفیر ایالات متحده در اسرائیل در این مورد گفتگو کرده‌اند.

وی گفت «دیوانگی است که بچه‌های به خاطر قوانین مالیاتی کشوری که حتی مقیم آن نیستند، مجبور به پرداخت مالیات باشند».

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله