اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۴

جستجو

شهرهای شمال اسرائيل با ۳۰ راکت از لبنان بمباران شد؛ نیروهای دفاعی پرتابگرها را به خمپاره بست

تصویر: مرد اسرائیلی به حفرهٔ کوچکی که در تهاجم راکتی ۶ نوامبر ۲۰۲۳ ایجاد شده و اتوموبیل-هایی که در کیریات شمعونا، شمال اسرائیل تخریب شدند، نگاه می-کند. (Jalaa MAREY / AFP)
تصویر: مرد اسرائیلی به حفرهٔ کوچکی که در تهاجم راکتی ۶ نوامبر ۲۰۲۳ ایجاد شده و اتوموبیل-هایی که در کیریات شمعونا، شمال اسرائیل تخریب شدند، نگاه می-کند. (Jalaa MAREY / AFP)

حماس مسؤولیت پرتاب ۱۶ پرتابه را به عهده گرفت، آژیرهای نهاریه، آکره، و شهرهای نزدیک بصدا درآمد؛ کیریات شمعونا از ساکنان باقیمانده خواست با توجه به تهاجم-ها شهر را تخلیه کنند.

روز دوشنبه تروریست-های لبنان شهرهای اسرائیل را با راکت بمباران کردند، حمله به مرز شمالی که دستخوش تنش-های فزاینده است را تشدید کردند. از سوی دیگر، اسرائیل حمله-های جنوب، به گروه تروریستی حماس که حاکم غزه است را با شدت پیش می-برد.

ارتش تصدیق کرد که در عرض یکساعت حدود ۳۰ راکت از لبنان به شمال اسرائیل پرتاب شد. ارتش گفت سربازان با آتش توپخانه به منابع آتش شلیک کردند و اندکی بعد، در حالیکه آژیر تهاجم راکت در ناحیهٔ شوتلا بارها به صدا درآمد، بمباران سایت-های متعلق به حزب الله را اعلام کرد.

در یک ویدئو، سامانهٔ دفاع هوایی گنبد آهنین حین سرنگونی راکت-ها بر فراز ناحیه دیده می-شود. گزارشی از آسیب جانی یا مالی در دست نیست.

پرتابه-ها آژیرهای هشدار در شهرهای نهاریه، آکره، و چندین شهر نزدیک جلیلهٔ غربی و کرایوت را بصدا درآورد. اندکی پیش از آن، آژیر شهرهای مالکیا، آویویم، و دیشون در جلیلهٔ علیا بصدا درآمد.

حماس مسؤولیت پرتاب برخی از راکت-ها را بعهده گرفت و گفت شاخهٔ گروه در لبنان ۱۶ پرتابه به نهاریه، حیفا، و شهرهای اطراف شلیک کرده است.

پرتابه-هایی که حماس شلیک نکرده، و احتمالاً حزب الله یا دیگر گروه-های فلسطینی پرتاب کرده-اند، آژیرهای جلیلهٔ علیا را بصدا درآورد.

نیروهای دفاعی ساعاتی پس از پرتاب راکت-ها گفت جت-های جنگنده هدف-های حزب الله در لبنان، از جمله سایتی که محل «دارایی-های فناوری، انبار تسلیحاتی، محل پرتابگرهای راکت و دیگر زیرساخت-ها» را بمباران کردند.

روز دوشنبه، با توجه به حمله-های مکرر راکتی از لبنان به این شهر، به ساکنان باقیماندهٔ کیریات شمعونا در شمال کشور، که بخش عمدهٔ آن از سکنه خالی شده توصیه شد شهر را ترک کنند.

در اخطار مذکور گفته شد «به علت بالا گرفتن وضعیت امنیتی و افزایش رگبارهای راکت به کیریات شمعونا، از همهٔ کسانی که در شهر باقی مانده-اند می‌-خواهیم شهر را فوراً ترک کنند.»

شورای شهر به اخطاریه افزود «شهر را ترک کنید و جان خود و دیگران را نجات دهید!»

بخش اعظم ساکنان ۲۰ هزار نفری شهر، به علت حمله-های حزب الله و دیگر گروه-های تروریستی پیش از این شهر را ترک کرده-اند. طبق گزارش وبسایت خبری وای-نت، گمان می-رود حدود ۳ هزار نفر در شهر باقی مانده باشند.


تصویر: آتش-سوزی در پی حملهٔ راکتی از لبنان به شهر کیریات شمعونا در شمال اسرائیل، ۵ نوامبر ۲۰۲۳.
(Erez Ben Simon/Flash90)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/northern-towns-bombarded-as-30-rockets-fired-from-lebanon-idf-shells-launchers/

اطلاعات بیشتر در مورد