اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

شهرهای شمالی زیر سنگین-ترین حملهٔ رگباری حزب الله از شروع جنگ، به لرزه درآمدند

تصویر: مقامات حین وارسی خرابیهای ناشی از اصابت راکتی از لبنان در ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳ که به شهر کیریات شمعونا اصابت کرد. (Ayal Margolin/Flash90)
تصویر: مقامات حین وارسی خرابیهای ناشی از اصابت راکتی از لبنان در ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳ که به شهر کیریات شمعونا اصابت کرد. (Ayal Margolin/Flash90)

آسیب جانی ببار نیامد اما ساختمانهای شهر کیریات شمعونا که بخش عمدهٔ آن تخلیه شده، با پرتاب دست کم ۳۴ رات از لبنان آسیب دیدند. این حمله پس از حملهٔ هوایی اسرائیل که طی آن مردی از اعضای حزب الله و دو تن دیگر کشته شدند، رخ داد.

روز چهارشنبه، در پی بالاگرفتن خشونتها در ناحیهٔ آرام مرزی، و رگبار راکت از لبنان که بر سر شهرهای راش هانیکرا و کیریات شمعونا باریدن گرفت، بارها در ناحیهٔ شمال اسرائیل آژیرها به صدا درآمدند. ژنرال عالیرتبهٔ اسرائیل سوگند یاد کرد که حتی با وجود تداوم جنگ سنگین در غزه، ارتش کشور برای جنگ با گروه تروریستی حزب الله آماده است.

در این حمله که ظاهرا از ۷ اکتبر که منطقه به ورطهٔ نبرد غلتید، شدیدترین رگبار راکت به شمال اسرائیل است، آسیب جانی و جسمی ببار نیامده است. اسرائیل در پاسخ به جنوب لبنان حملهٔ هوایی کرد.

حملهٔ شدید مذکور، ظاهراً در پی کشته-شدن عضو حزب الله بهمراه برادر و زن برادرش در حملهٔ هوایی اسرائیل انجام شد. همچنین، در پی کشته-شدن افسر ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه، که اتهام آن به اسرائیل منتسب شد، ایران سوگند انتقام خورده است.

حدود ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه، دست کم ۱۸ راکت به ناحیهٔ ساحلی راش هانیکرا شلیک شد. حزب الله مدعی است هدف این حمله پایگاه نیروی دریایی اسرائیل در ناحیه بوده است. گفته شد دست کم شش راکت را سامانهٔ دفاع هوایی گنبد آهنین دفع کرده و چند تای دیگر در زمین باز سقوط کرده-اند.

چند ساعت بعد، رگبار دوم به شهر کیریات شمعونا باریدن گرفت. طبق گفتهٔ مقامات، شش تا از راکتها به بناهایی در داخل شهر اصابت کردند، و به ساختمانهای مسکونی و زیرساختها آسیب وارد آوردند. چهار راکت دیگر در زمینی باز در محدودهٔ شهر سقوط کردند. سه راکت دیگر را نیز گنبد آهنین دفع کرد و باقی در نواحی باز به زمین افتادند.

مقامات شهر کیریات شمعونا گفتند دست کم ۱۶ راکت به شهر پرتاب شد اما حزب الله مدعی است در کل ۳۰ راکت شلیک کرده است.


تصویر: در پی حملهٔ هوایی اسرائیل در ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳ بر فراز روستای مرواهین در جنوب لبنان دود بهوا خاسته است. (Jalaa Marey/AFP)

شهر کیریات شمعونا که جمعیت معمول آن ۲۰ هزار نفر است، بهمراه دیگر شهرهای مرزی کشور، به علت شلیک تقریباً روزانهٔ راکت، موشک، و پهباد از سوی حزب الله و گروههای متحد آن، در ماههای اخیر تخلیه شده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/northern-towns-rocked-by-heaviest-hezbollah-barrages-since-outbreak-of-war/

اطلاعات بیشتر در مورد