اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۷

جستجو

شش نفر در شورش مرز غزه بر اثر انفجاری که گمان می-رود حین کاشتن بمب رخ داده کشته شدند

تصویر: شورشیان فلسطینی حین درگیری با سربازان اسرائیلی پای حصار مرزی غزه، شرق شهر غزه، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳. (Atia Mohammed/ Flash90)
تصویر: شورشیان فلسطینی حین درگیری با سربازان اسرائیلی پای حصار مرزی غزه، شرق شهر غزه، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳. (Atia Mohammed/ Flash90)

در حالیکه حماس ظاهراً تحریکات منظم مرزی را از سر گرفته، نیروهای دفاعی اسرائیل گفت وسیلهٔ انفجاری که فلسطینیان به هدف سربازان نزدیک حصار امنیتی کار گذاشته بودند، پیش از موقع منفجر شد.

ارتش و مسؤولان درمانی نوار غزه گفتند بعدازظهر چهارشنبه، دست کم شش فلسطینی با انفجار زودرس وسیله-ای که قصد داشتند ضمن شورشی که در امتداد مرز جریان داشت، در مرز اسرائیل کار بگذارند، کشته شدند.

این راهپیمایی در ناحیهٔ مالکه، شرق شهر غزه، به مناسبت هجدمین سال خروج اسرائیل از نوار برگزار شد.

ارتش اسرائیل گفت صدها شورشی در اعتراضات خشونت-آمیز شرکت کردند، از جمله برخی که مواد منفجره و نارنجک به حصار مرزی پرتاب کردند. سربازان به ایشان با تجهیزات ضد-شورش پاسخ دادند.

بنا به اظهار نیروهای دفاعی اسرائیل، در یک مرحله از شورش، فلسطینیان کوشیدند بمب دست-سازی را به هدف سربازانی که در نزدیکی حصار خدمت می-کنند، کارگذاری و منفجر کنند، اما بمب دچار انفجار زودرس در نوار غزه شد و قربانی گرفت.

گروه تروریستی حماس در بیانیه-ای گفت در مرگ شش «شهید قهرمان» که در انفجار کشته شدند، به سوگ نشسته است.

نیروهای دفاعی فیلمی از انفجار وسیلهٔ مذکور در سمت فلسطینی حصار امنیتی غزه منتشر کرد.

طبق اظهار وزارت بهداشت تحت حاکمیت حماس، علاوه بر شش نفری که کشته شدند، ۲۵ فلسطینی دیگر نیز در شورش روز چهارشنبه مجروح شدند که وضعیت برخی وخیم است. برخی در اثر انفجار فوق، و دیگران بر اثر اصابت ابزار ضد-شورش که سربازان نیروهای دفاعی بکار گرفتند، مجروح شدند.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت در موردی مجزا، سربازان سه فلسطینی که در مرز آشوب کردند را دستگیر نمودند.

در شورش ۶ سپتامبر، که طی آن شماری مواد منفجره در مرز منفجر شد و نارنجک به سمت حصار مرزی بخش شمالی نوار غزه پرتاب شد، یک وسیلهٔ انفجاری بزرگ را در مرز غزه منفجر کردند.

از آنجایی که حماس می-کوشد افکار عمومی را به وخامت روزافزون شرایط زیست ساکنان نوار ساحلی بعد از قطع پرداخت-های ماهیانهٔ قطر، از بزرگترین حامیان مالی رژیم جلب نماید، گمان می-رود شورش-های اخیر نشانهٔ احتمال ازسرگیری سیاست تظاهرات مرتب حماس و گروههای تروریستی نوار غزه در امتداد مرز باشد.


تصویر: شورشیان فلسطینی حین درگیری با سربازان اسرائیلی پای حصار مرزی غزه، شرق شهر غزه، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳. (Atia Mohammed/Flash90)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/4-killed-in-gaza-border-blast-during-rioting-apparently-while-planting-bomb/

اطلاعات بیشتر در مورد