اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۱

جستجو

شش «فضانورد» در مأموریت یکماهه در کویر در اسرائیل برای مریخ آماده می شوند

داخل فرورفتگی عظیم در صحرای سوزان نگیف، تیمی از فضانوردان با لباس فضانوردی در مأموریتی که برای آموزش زندگی در شرایط سیارهٔ مارس طراحی شده، حرکت می کنند.

در عکسی از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱، منظره هوایی ناحیه ای در رامون کریتر در میتزپه رامون، صحرای نگیف در جنوب اسرائیل مشاهده می شود که فضانوردان تیمی از اروپا و اسرائیل برای سفر به سیاره مریخ آنجا در ایستگاهی شبیه-سازی شده بسر می برند. (Photo by JACK GUEZ / AFP)
در عکسی از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱، منظره هوایی ناحیه ای در رامون کریتر در میتزپه رامون، صحرای نگیف در جنوب اسرائیل مشاهده می شود که فضانوردان تیمی از اروپا و اسرائیل برای سفر به سیاره مریخ آنجا در ایستگاهی شبیه-سازی شده بسر می برند. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

فضانوردانی از اتریش، آلمان، اسرائيل، هلند، پرتقال، و اسپانیا در شرایطی مشابه سیارهٔ سرخ خواهند زیست تا مهارت های ضروری بقا برای مأموریت مریخ را تکمیل کنند.

تصاویر:

Israeli astronaut Alon Tenzer prepares his spacesuit before starting a training mission for planet Mars at a site that simulates an off-site station at the Ramon Crater in Mitzpe Ramon in Israel’s southern Negev desert on October 10, 2021. – Six astronauts from Portugal, Spain, Germany, the Netherlands, Austria, and Israel will be cut off from the world for a month, from October 4-31, only able leave their habitat in spacesuits as if they were on Mars. Their mission, the AMADEE-20 Mars simulation, will be carried out in a Martian terrestrial analog and directed by a dedicated Mission Support Center in Austria, to conduct experiments ahead of future human and robotic Mars exploration missions. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

تکنیسین ها به فضانوردی از تیم اروپایی اسرائیلی کمک می کنند یونیفورم فضانوردی خود را پیش از شروع مأموریت آموزشی به تن کند. تیم فضانوردان در ایستگاهی آموزشی در رامون کریتر در متزپه رامون، در صحرای نگیف در جنوب اسرائیل برای سفر به مریخ آماده می شوند‌۱۰ اکتبر ۲۰۲۱. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

An astronaut from a team from Europe and Israel and dressed in a spacesuit holds a quadcopter drone during a training mission for planet Mars at a site that simulates an off-site station at the Ramon Crater in Mitzpe Ramon in Israel’s southern Negev desert on October 10, 2021. – Six astronauts from Portugal, Spain, Germany, the Netherlands, Austria, and Israel will be cut off from the world for a month, from October 4-31, only able leave their habitat in spacesuits as if they were on Mars. Their mission, the AMADEE-20 Mars simulation, will be carried out in a Martian terrestrial analog and directed by a dedicated Mission Support Center in Austria, to conduct experiments ahead of future human and robotic Mars exploration missions. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

یکی از فضانوردان تیم اروپایی اسرائیلی، در لباس فضانوردی، حین مأموریت آموزشی برای سفر به مریخ در ایستگاهی شبیه-سازی شده در رامون کریتر در میتزپه رامون، صحرای نگیف در جنوب اسرائیل، با یک پهباد کوادکوپتر در دست مشاهده می شود؛ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

A robotic rover that is part of a team from Europe and Israel moves during a training mission for planet Mars at a site that simulates an off-site station at the Ramon Crater in Mitzpe Ramon in Israel’s southern Negev desert on October 10, 2021. – Six astronauts from Portugal, Spain, Germany, the Netherlands, Austria, and Israel will be cut off from the world for a month, from October 4-31, only able leave their habitat in spacesuits as if they were on Mars. Their mission, the AMADEE-20 Mars simulation, will be carried out in a Martian terrestrial analog and directed by a dedicated Mission Support Center in Austria, to conduct experiments ahead of future human and robotic Mars exploration missions. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

یک لندرور روباتی که بخشی از تیم اروپایی اسرائیلی است، حین حرکت در مأموریت آموزشی برای مریخ در ایستگاهی در رامون کرتیر در میتزپه رامون، صحرای نگیف در جنوب اسرائیل، ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

Technicians assist an astronaut from a team from Europe and Israel to suit up in a spacesuit before starting a training mission for planet Mars at a site that simulates an off-site station at the Ramon Crater in Mitzpe Ramon in Israel’s southern Negev desert on October 10, 2021. – Six astronauts from Portugal, Spain, Germany, the Netherlands, Austria, and Israel will be cut off from the world for a month, from October 4-31, only able leave their habitat in spacesuits as if they were on Mars. Their mission, the AMADEE-20 Mars simulation, will be carried out in a Martian terrestrial analog and directed by a dedicated Mission Support Center in Austria, to conduct experiments ahead of future human and robotic Mars exploration missions. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

«آلون تنزر» فضانورد اسرائیلی در لباس فضانوردی پیش از شروع مأموریت آموزشی برای سفر به مریخ در ایستگاهی شبیه-سازی شده در رامون کریتر در میتزپه رامون، صحرای نگیف در جنوب اسرائیل، ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱.
(Photo by JACK GUEZ / AFP)

میتزپه رامون (خبرگزاری فرانسه) – داخل فرورفتگی عظیم در صحرای سوزان نگیف، تیمی از فضانوردان با لباس فضانوردی در مأموریتی که برای آموزش زندگی در شرایط سیارهٔ مارس طراحی شده، حرکت می کنند.

انجمن هوافضای اتریش بهمراه آژانس فضایی اسرائیل در «ماختش رامون» یک ایستگاه فضایی با فرورفتگی به عمق ۵۰۰ متر (۱۶۰۰ فوت) و عرض ۴۰ کیلومتر (۲۵ مایل)، با شرایطی مشابه وضعیت مریخ ایجاد کرده است.

شش فضانوردی که به آنها «فضانوردان قیاسی (آنالوگ)» گفته می شود، به مدت یکماه در یک ایستگاه شبیه سازی شده در انزوا زندگی خواهند کرد.

آلون تنزر، فضانورد ۳۶ سالهٔ اسرائیلی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت «این رؤیایی است که به واقعیت پیوسته. چیزی است که ما سال‌ها بر روی آن کار کرده ایم.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/six-astronauts-on-month-long-mission-in-israeli-desert-to-prepare-for-mars/

اطلاعات بیشتر در مورد