شرکت هیئت نمایندگی امارات و بحرین در مراسم شمع افروزی حنوکا پای دیوار ندبه
جستجو

شرکت هیئت نمایندگی امارات و بحرین در مراسم شمع افروزی حنوکا پای دیوار ندبه

هیئتی از نمایندگان امارات و بحرین غروب دوشنبه در مراسم اصلی افروختن منورا پای دیوار ندبه در اورشلیم شرکت کردند و خاخام ارشد بنیاد کوتل در توصیف مراسم گفت، «معجزهٔ حنوکا».

تصویر: اعضای هیئت نمایندگی امارات و بحرین در مراسم شمع افروزی شب پنجم حنوکا در پلازای دیوار ندبه، ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰. (The Western Wall Heritage Foundation)
تصویر: اعضای هیئت نمایندگی امارات و بحرین در مراسم شمع افروزی شب پنجم حنوکا در پلازای دیوار ندبه، ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰. (The Western Wall Heritage Foundation)

کنشگران اجتماعی و رهبران فکری کشورهای حاشیه خلیج فارس در مراسم شهر قدیم اورشلیم شرکت کردند و ربای ارشد بنیاد کوتل مراسم را «معجزه‌ٔ حنوکا» خواند.

هیئتی از نمایندگان امارات و بحرین غروب دوشنبه در مراسم اصلی افروختن منورا پای دیوار ندبه در اورشلیم شرکت کردند و خاخام ارشد بنیاد کوتل در توصیف مراسم گفت، «معجزهٔ حنوکا».

این گروه از کنشگران اجتماعی و رهبران فکری کشورهای حاشیه خلیج فارس تشکیل شده و در راستای پروژه شارکا به اسرائیل آمده است.

«خاخام شموئل رابینویچ»، خاخام ارشد دیوار ندبه، در سخنرانی خود پیش از افروختن شمع ها در پنجمین شب حنوکا، به این هیئت خوشامد گفت و اعجاب خود از این که ایشان اکنون می توانند در کشور یهود در این جشن بهمراه اسرائیلی ها شرکت کنند را ابراز کرد.

خاخام رابینویچ گفت «این معجزهٔ حنوکا است که نمایندگانی از امارات و بحرین را اینجا در کنار خود ببینیم که در مراسم شمع افروزی حنوکا با ما شریک شده اند». «چه کسی باور می کرد که صلح از چنین مسیر باشکوهی به خانه ما بیاید؟».

در طول روز یکشنبه نیز پرزیدنت رئوبن ریولین میزیان این هیئت در اقامتگاه خود در اورشلیم بود.

رئیس جمهوری اسرائیل در این دیدار گفته بود «صلح میان مردم و ملت ها اتفاق می افتد». «سفر شما به اینجا، گام دیگری در مسیر ایجاد روابطی گرم میان کشورهای ما است. امیدوارم سفری موفقیت آمیز داشته باشید و از ملاقات شما در اینجا، اورشلیم، خوشوقتم».

طبق بیانیه ای که دفتر ریاست جمهوری منتشر کرد، «دکتر مجید السارا» از دانشگاه دوبی، از رهبران گروه، در پاسخ گفته است :‌«سفر به اسرائیل برای اولین بار بهمراه یک هیئت، لحظه ای تاریخی است. اسرائیل، نمونه عالی رواداری در منطقه است. این دورانی تازه ای از صلح و ثبات میان مردم است».

تصویر: پرزیدنت رئوبن ریولین (سوم از راست)، میزبان هیئت های نمایندگی بحرین و امارات در اورشلیم، ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰. (Mark Neyman/GPO)

تصویر: پرزیدنت رئوبن ریولین، سوم از راست، میزبان هیئتی از امارات و بحرین در اورشلیم، ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰.
(Mark Neyman/GPO)

همچنین در بیانیه به نقل از «مشعل الشمری» از بحرین آمده که «برای من، به عنوان یک زن بحرینی در بازدید از اسرائیل، افتخار بزرگی است که با رئیس جمهوری کشور دیدار کنم. ما اسرائیل را سرزمین صلح، موفقیت، و همزیستی می بینیم.».

دعوت و بازدید این گروه، در پی پیوستن مراکش، چهارمین کشور، به جمع کشورهای عربی که در سال جاری با اسرائیل اعلام کردند روابط خود با اسرائیل را عادی سازی می کنند، صورت پذیرفت.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله