شرکت نوپای «شبح» که کارش مبارزه با مرگبارترین سرطان‌ها است، افزایش بودجه گرفت
جستجو

شرکت نوپای «شبح» که کارش مبارزه با مرگبارترین سرطان‌ها است، افزایش بودجه گرفت

بنیاد مالی «آمون» اسرائيل که به علوم و فناوری سلامت-محور اختصاص دارد، روز دوشنبه گفت در پروژه جدید پروفسور مارسل ماکلوف برای توسعه فناوری «نانو-گوست» [اشباح ریزذره]، که هدفش کوچک کردن بدخیم ترین انواع سرطان است و با نقطه-زنی تومور انجام میشود، ۵ میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است.

تصویر: پروفسور مارسل ماکلوف در آزمایشگاه خود در تکنیون – انستیتوی فناوری اسرائیل (Courtesy)
تصویر: پروفسور مارسل ماکلوف در آزمایشگاه خود در تکنیون – انستیتوی فناوری اسرائیل (Courtesy)

آمون، بودجه ای که به فناوری سلامت-محور اختصاص دارد، ۵ میلیون دلار در پروژه آزمایشی «تکنیون» مارسل ماکلوف، به منظور تجاری-سازی و به بازار آوردن فناوری جلوگیری از تومور سرمایه گذاری کرد.

بنیاد مالی «آمون» اسرائيل که به علوم و فناوری سلامت-محور اختصاص دارد، روز دوشنبه گفت در پروژه جدید پروفسور مارسل ماکلوف برای توسعه فناوری «نانو-گوست» [اشباح ریزذره]، که هدفش کوچک کردن بدخیم ترین انواع سرطان است و با نقطه-زنی تومور انجام میشود، ۵ میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است.

آمون در بیانیه ای گفت، این ۵ میلیون دلار بخشی از یک بودجهٔ دوره ای است که دور اولیه بودجه «ولاسیتی» آمون، بهمراه یک سرمایه گذار خصوصی از ایالات متحده، از آنجا به پروژه پیوست.

فناوری «نانو-گوست» را ماکلوف، که از مهندسان زیستی اسرائيل، رئیس دانشکده فناوری زیستی و مهندسی غذایی انستیتوی فناوری تکنیون-اسرائیل است، توسعه داده است. ماکلوف این فناوری را در آزمایشگاه خود در تکنیون توسعه داد، و اکنون یک شرکت نوپای مشتق از دانشگاه، برای تجاری سازی این فناوری و رساندن آن به بازار، پایه نهاده است.

ماکلوف و تیم وی در تکنیون، از سلولهای بنیادی مزانشیمی استفاده کردند، سلولهایی که در تمام افراد بشر یافت میشود و نقش‌های متعدد در بدن ایفا میکنند و به انواع گوناگون سلول‌ها تبدیل میشوند. این سلولها شدید-ایمونولوژیک هستند و در نتیجه سیستم ایمنی هنگام انتقال از یک فرد به فرد دیگر تحریک نمیکنند.


تصویر: پروفسور مارسل ماکلوف، از راست به چپ، جانات مکلا مدیر عامل و از بنیانگزاران نانو-گوست، دوریت سوخولف، مدیر اجرای آمون ولاسیتی. (Courtesy)

تحقیق نشان میدهد که این سلولها به اختفای سلولهای سرطانی از سیستم ایمنی بدن کمک میکنند، و به سرطان امکان میدهند در خفا به اندازه ای برسد که حمله های بعدی به آن از سوی سیستم ایمنی غیرممکن میشود.

تیم ماکلوف این سلولها را برداشت و محتوای آنها را تخلیه کرد، و از آنها سلولهایی مانند «شبح سلول» ساخت و سپس آنها را در ناقلهای ریزذره که مملو از داروی ضد سرطان اند، بازسازی کرد. این شبح-سلولها سپس در جریان خون بیمار تزریق میشوند و مستقیما به داخل تومور سرطانی میریزند.

آزمونهایی آزمایشگاهی نشان داده احتمال کاهش اندازه سلول سرطانی کاریسینومای ریه، پروستات، تومورهای سرطان لوزالمعده توسط نانو-گوستها موجود است. آزمایشهای مزبور بر روی تومور حیوانات انجام شده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/ghost-cell-startup-that-targets-deadliest-cancers-gets-funding-boost/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله