اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۵

جستجو

شب پیش از جلسهٔ سرنوشت-ساز دیوان عالی دهها هزار نفر علیه اصلاحات راهپیمایی کردند

مردم اسرائیل حین تظاهرات اعتراضی علیه طرح دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر برای اصلاح نظام قضایی و در حمایت از دیوان عالی، اورشلیم، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳. (AP/Ohad Zwigenberg)
مردم اسرائیل حین تظاهرات اعتراضی علیه طرح دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر برای اصلاح نظام قضایی و در حمایت از دیوان عالی، اورشلیم، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳. (AP/Ohad Zwigenberg)

یکروز پیش از شور قضات پیرامون طومار علیه قانون معقولیت، تنها لایحهٔ دگرسازی نظام قضایی دولت نتانیاهو که تا کنون به تصویب رسیده، در اورشلیم تظاهرات برپا شد.

تصاویر


کنشگران ضد-اصلاحات حین تظاهرات اعتراضی مقابل بنای دیوان عالی در اورشلیم، شامگاه پیش از جلسهٔ شور بر سر طومار علیه قانون «معقولیت»، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳. (Dan Ben-Dov / Protest Organizers)


رژهٔ کنشگران ضد-اصلاحات از محل دیوان عالی به سمت آپارتمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در اورشلیم، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳. عبارت روی بانر: «اعلی، دادگاه است.» (Noam Revkin Fenton/Flash90)


مردم اسرائیل در تظاهرات علیه طرح دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر برای اصلاح نظام قضایی و در حمایت از دیوان عالی، اورشلیم، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)


مردم در تظاهرات اعتراضی علیه طرح اصلاح نظام قضایی مقابل دیوان عالی در اورشلیم، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳.
(RONALDO SCHEMIDT / AFP)


کنشگران ضد-إصلاحات حین تظاهرات مقابل دیوان عالی، ‌اورشلیم، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳. (Noam Revkin Fenton/Flash90)


کنشگران ضد-إصلاحات حین تظاهرات مقابل دیوان عالی، ‌اورشلیم، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳. (Noam Revkin Fenton/Flash90)


مردم اسرائیل حین تظاهرات علیه طرح دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر برای اصلاح نظام قضایی و در حمایت از دیوان عالی، اورشلیم، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)


کنشگران ضد-إصلاحات حین تظاهرات مقابل دیوان عالی، ‌اورشلیم، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳. (Ronaldo Schemidt/AFP)


کنشگران ضد-إصلاحات حین تظاهرات مقابل دیوان عالی، ‌اورشلیم، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳. (Ahmad Gharabli/AFP)


کنشگران ضد-إصلاحات حین تظاهرات مقابل دیوان عالی، ‌اورشلیم، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳.
(Noam Revkin Fenton/Flash90)

غروب دوشنبه، شب پیش از جلسهٔ پرالتهاب دادگاه که ممکن است آغازگر جنگی بی-سابقه میان دادگاهها و دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر باشد، دهها هزار نفر از تظاهرات-کنندگان در مقابل بنای دیوان عالی کشور در اورشلیم، علیه طرح دولت برای دگرسازی نظام قضایی تظاهرات کردند.

تظاهرات اعتراضی همزمان است با بالاگرفتن تشنج سیاسی پیشاپیش جلسهٔ روز سه-شنبهٔ دیوان عالی که در پانل کاملی، برای نخستین بار، با حضور ۱۵ قاضی به استماع طومار علیه قانون معقولیت که اختیارات دادگاه در نظارت قضایی بر تصمیمات و انتصابات دولت را مهار می-کند، می-نشیند.

در حالیکه طرفین مقابل می-کوشند حامیان خود را پیشاپیش جلسه برای تظاهرات به خیابان بیاورند، حامیان طرح دولت ائتلاف که در تضعیف نظام قضایی تنظیم شده، علیه ابطال قانون به قضات هشدار داده و هفتهٔ گذشته تظاهرات مشابهی در ابعاد کوچک-تر، مقابل دادگاه برگزار کردند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/tens-of-thousands-rally-against-overhaul-at-high-court-on-eve-of-high-stakes-hearing/

اطلاعات بیشتر در مورد