اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۳۷

جستجو

شاه اردن هشدار داد خاورمیانه «روی لبهٔ پرتگاه» است و از پناه دادن به اهالی غزه که از سرزمین خود می-گریزند امتناع کرد

تصویر: ملک عبدالله دوم حین گفتگو در کنفرانس مطبوعاتی با اولاف شولز صدراعظم آلمان (که در عکس دیده نمی-شود)، پس از ملاقات در بنای صدارت عظمای برلین، آلمان، ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)
تصویر: ملک عبدالله دوم حین گفتگو در کنفرانس مطبوعاتی با اولاف شولز صدراعظم آلمان (که در عکس دیده نمی-شود)، پس از ملاقات در بنای صدارت عظمای برلین، آلمان، ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)

ملک عبدالله دوم با شولز، صدراعظم آلمان پیش از سفر وی به اسرائيل ملاقات کرد و گفت بحران انسانی نوار غزه «می-بایست در داخل غزه و کرانهٔ باختری» رفع شود، نه در اردن و مصر.

برلین، آلمان – ملک عبدالله دوم، شاه اردن روز سه-شنبه هشدار داد که اگر جنگ میان اسرائیل و گروه تروریستی حماس امکان گسترش به دیگر کشورها بیابد – احتمالاً اشاره به لبنان، که در روزهای اخیر تنش-های موجود در آنجا سر به فلک زده است، خاورمیانه وضعیت وخیمی خواهد داشت.

عبدالله پس از ملاقات با اولاف شولز صدراعظم آلمان در برلین گفت «کل منطقه در آستانهٔ سقوط به ته درّه است.»

عبدالله گفت «به تلاش همهٔ ما نیاز است تا نگذاریم به آن نقطه برسد.»

شولز که روز سه-شنبه به اسرائیل سفر خواهد کرد، نیز علیه گسترش جنگ هشدار داد.

شولز گفت «هدف مشترک ما ممانعت از اشتعال منطقه است.»

شولز در ر ابطه با گروه تروریستی لبنانی که رزمنده-هایش در روزهای اخیر بارها در مرز با نیروهای اسرائیل درگیر شده-اند، گفت «بار دیگر به حزب الله و ایران هشدار می-دهم در این زدوخورد مداخله نکنند.»

شولز در میان اولین سران دولت-هایی است که از پس خونین-ترین حملهٔ تروریستی تاریخ هفتادوپنج سالهٔ کشور در هفتهٔ گذشته، به اسرائیل سفر می-کند.


تصویر: اولاف شولز صدراعظم آلمان (راست) و ملک عبدالله شاه اردن (چپ) پس از گفتگو در کنفرانس مطبوعاتی مشترک و ملاقات در بنای صدارت عظمای برلین، با هم دست می-دهند؛ آلمان، ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)

تروریست-های گروه حماس که در غزه مستقر است، در ۷ اکتبر امسال با حمله-ای غافلگیرانه به خاک اسرائيل سرازیر شدند، و حدود ۱۳۰۰ تن از مردم را که بخش اعظم ایشان غیرنظامی بودند را به ضرب گلوله یا ضربهٔ چاقو کشتند، و به آتش سوزاندند، و بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن را به گروگان به غزه بردند.

اسرائیل در پاسخ، به هدف-های حماس در غزه حمله-های هوایی ویرانگر کرده که به گفتهٔ وزارت بهداشت در-کنترل حماس ۲۷۵۰ تن طی آن کشته شده-اند. اسرائيل گفته است که علاوه بر این، ۱۵۰۰ تن از تروریست-های در خاک اسرائیل کشته است.

اسرائیل برای آمادگی حملهٔ تمام-عیار زمینی به قصد سرنگونی گروه تروریستی، دهها هزار سرباز در مرز مستقر کرده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/jordanian-king-warns-mideast-on-brink-of-abyss-refuses-refuge-for-fleeing-gazans/

اطلاعات بیشتر در مورد