شارانسکی: بسیاری در اسرائیل تصور می کنند یهودیت اصلاح طلب چیزی از جنس یک فرقه ی خشونت طلب است
جستجو

شارانسکی: بسیاری در اسرائیل تصور می کنند یهودیت اصلاح طلب چیزی از جنس یک فرقه ی خشونت طلب است

رئیس آژانس یهود که دوران خدمتهایش به سر آمده از عدم ارتباط و دیالوگ و عدم اعتنا و توجه، که پیوند با جوامع یهودی خارج از اسرائیل را دشوار کرده، گله مند است اما از افزایش آلیا و استحکام یافتن هویت یهودی به خوبی یاد میکند.

توضیح تصویر: ناتان شارانسکی و بنیامین نتانیاهو در 2006. (Alex Kolomoisky/Flash90)
توضیح تصویر: ناتان شارانسکی و بنیامین نتانیاهو در 2006. (Alex Kolomoisky/Flash90)

رئیس آژانس یهود که دوران خدمتهایش به سر آمده از عدم ارتباط و دیالوگ و عدم اعتنا و توجه، که پیوند با جوامع یهودی خارج از اسرائیل را دشوار کرده، گله مند است اما از افزایش آلیا و استحکام یافتن هویت یهودی به خوبی یاد میکند.

روز جمعه، ناتان شارانسکی پس از نه سال مقام خود به عنوان رئیس آژانس یهود را ترک میگوید.

ظاهرا بعید به نظر میرسد ناماش به کل از سرتیتر خبرها بیرون برود. در تمام طول زندگی، به عنوان کنشگر حقوق بشر و زندانی صیونی شوروی سابق، منبع جنجال و هیاهو بوده است. به عنوان عضو کنست، رهبر حزب و وزیر کابینهی اسرائیل هزینههای شخصی زیادی متحمل شده تا در وطن باشد، به خصوص همین اواخر، به عنوان رهبر یک غول عظیم بورکراتیک، که وی به آن منطق تازه، معنا، و روح مبارزه بخشید.

شارانسکی به عمری که در راهبری آژانس طی کرده، افتخار میکند. از همه مهمتر، به ارقامی اشاره میکند که نشان از افزایش آلیا در دوران وی دارد – و توجه را به افزایش آلیای «انتخابی» (در مقابل مهاجرت به اجبار یا از روی ناچاری) جلب میکند. وی همچنین احساس می کند که آژانس در سراسر جهان به هویت یهود استحکام بخشیده است. وی گوید، البته انقلاب وی در چارچوب عرضه بوده است و مورد انتقاد بسیار قرار داشته بر این مبنا که تقویت بازگشت به اسرائیل و تقویت جوامع یهودی خارج از اسرائیل، هدفهای موازیاند نه متقاطع.

او قبول دارد که، با این وجود، رابطهی میان اسرائیل و دیگر بخشهای جهان یهود به آن شدت خوب نیست، به خصوص میان اسرائیل و آن یکی جامعهی یهودی چندین میلیونی ساکن آمریکای شمالی. تکههای جامعهی واحد یهودی ما که از نقطهنظر جغرافیایی از هم جدا ماندهاند دارای اولویتهای متفاوت و ضرورتهای متفاوتاند، و همیشه بین آنها اختلاف نظر موجود خواهد بود. اما این گونه افتراقها و تشنجها با سطوح خیرهکنندهی بیتوجهی و شکستهای پی در پی در ایجاد ارتباط منظم، شفاف، و سازنده شدت یافته است.

وی میگوید، برای نمونه، خیلی عجیب است که بسیاری در اسرائیل – و نه تنها در میان جامعهی اولترا ارتدکس – یهودیت اصلاحطلب را مانند یک فرقهی خشونتطلب تصور میکنند که «در پی راه نفوذ به اسرائیل است». به همین ترتیب، جالب است که وقتی آژانس نمایندههای کنست را تشویق نمود سبت را با جامعههای یهودی در ایالات متحده بگذارنند، به چه سرعتی قانونگزاران نتیجه گرفتند که یهودیت غیرارتدکس «یهودیت واقعی است – زندگی اینها صد در صد یهودی میگذرد… برای اسرائیل مبارزه میکنند، با یهودیستیزی میجنگند.

برای مثال، هیچ فرمول معجزهگری نیست که مطالبهی یهودیان غیر ارتدکس در کسب حق عبادت در پای دیوار ندبه چنانکه مایلاند را برآورده کند، و مشاجره بر سر سیاستهای پیرامون گرویدن به یهودیت نیز به سهولت حل و فصل نخواهد شد. اما شارانسکی معتقد است که در کل، پیشرفت حاصل شده و میتواند باز هم حاصل شود و او پیشنهادهایی دارد برای رفع دست کم بخشی از تلخیهایی که حول این مناظرات موجود است. وی به این نکتهی مهم اشاره میکند که نمیبایست به اولویتهای متضاد اسرائیل و جوامع یهودی خارج از اسرائیل اجازه داد تبدیل به خطری ابدی علیه ظرفیتهای همزیستی به عنوان یک قوم واحد شود».

این مصاحبه، اوایل ماه جاری در دفتر وی در محل آژانس یهود انجام شد. پس از ترک مقام خود [آژانس] وی به تدریس در کالج شالم اورشلیم و استادی در خانه و برونمرز خواهد پرداخت و نقش رهبری را در راس پیامبران غیررسمی آژانس به عهده خواهد داشت. شاید ایدهی خوبی باشد که مسئولیت استقرار «مشاور کنست» که به گفتهی وی درمان برخی از دردهای اسرائیل در رابطه با جوامع یهودی خارج از اسرائیل است به عهدهاش گذاشته شود، البته در صورتی که قدرتهای مزبور مایل به پیگیری دغدغههای او باشند.


توضیح تصویر: دیوید هورویتز سردبیر تایمز اسرائیل در مصاحبه با ناتان شارانسکی، ژوئن 2018

تایمز اسرائیل: روند و هویت جانشین شما، ایتسخاک هرتزوگ را چگونه ارزیابی کنیم؟ [رئیس ئیشین حزب اتحاد صیون و رهبر پیشین اپوزیسیون، که انتصاباش به این مقام با مخالفت نتانیاهو روبرو شد].

ناتان شارانسکی: آدم بسیار خوبی است…

اما شخصی که نخست وزیر بپسندد نیست. [نتانیاهو میخواست یوآل اشتاینیتز وزیر انرژی این مقام را بگیرد]. دولت اسرائیل و آژانس یهودی می بایست با هماهنگی هم فعالیت کنند.


توضیح تصویر: ایتسخاک هرتزوگ رهبر اپوزیسیون و ناتان شارانسکی رئیس آژانس یهود در یکی از جلسههای لابی برای تقویت پیوند با دنیای یهود، در کنست، 27 زوئن 2017. . (Yonatan Sindel/Flash90)

یک روند رسمی طی میشود. نخست وزیر پیشنهادات خود را مطرح میکند. این روند مدت زیادی طول کشید. بار اولی که گفتم من دیگر کارم اینجا تمام شده، یک سال پیش بود. چندین کاندید معتبر موجود بودند. کمیتهی [انتصاب] نظر نخست وزیر را پرسید، اما پاسخی نگرفت. ما در یک روند قانونی با همه کسانی که شرایط مصاحبه داشتند مصاحبه کردیم. وقتی که نخست وزیر بالاخره پیشنهادات خود را مطرح کرد، دیگر آنها تصمیم خود را گرفته بودند.

آیا نخست وزیر وقت کافی برای طرح عقیدهی خود را داشت؟ بله. داشت. آیا امکان این که نظر او حتی در آن لحظات آخر رعایت شود، بود؟ شاید. اما این روند است. بوگی [هرتزوگ] انتخاب شده بود. آیا او کار خود را بلد است؟ البته که بلد است.

آیا رابطهی شما با دولت، رابطهی آژانس با دولت، رو به دشواری بود؟

داشتن یک صدای مستقل، اهمیت داشت. نمایندگی علائق و عقاید جهان یهود در گفتمانی با دولت اهمیت داشت و ما صدایی بودیم مستقل. اگر بحرانی موجود بود، که البته ما مایل به آن نبودیم، این بحران باعث توقف ما نشد. این را هم باید گفت که دولت امروز بیش از هر زمانی در پروژههای بسیاری از آژانس یهودی در داخل و خارج از اسرائیل در تقویت هویت یهودی همکاریهای بیشتری دارد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/sharansky-many-in-israel-think-reform-judaism-is-some-kind-of-hostile-sect/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله