شادباش به مناسبت «روش هشانا»، حلول سال ۵۷۸۰ عبری
جستجو

شادباش به مناسبت «روش هشانا»، حلول سال ۵۷۸۰ عبری

فرا رسیدن «روش هشانا»، و حلول سال ۵۷۸۰ عبری را به یهودیان جهان، به ویژه یهودیانِ ایرانی تبریک و شادباش و تحنیت می گوییم.

فرا رسیدن «روش هشانا»، و حلول سال ۵۷۸۰ عبری را به یهودیان جهان، به ویژه یهودیانِ ایرانی تبریک و شادباش و تحنیت می گوییم.

سر فصلِ تقويم یهودیان جهان و آغاز سال نوی عبری، از ماه تيشری (اوايل پاييز) کلید می خورد و این جشن بزرگ، روش هشانا نام دارد، که در كلام عبری به معنی آغاز سال است، تا بدین وسیله، يهوديان جهان با ذكر، مناجات و دعا، تزكيه روح کرده و سحرگاه عید را با تابش آفتاب، جهان خلقت و خالق هستی ستايش گويند و سال را آغاز کنند.

یهودیان سراسر جهان، نخستین روز از ماه عبری «تیشری» را، بنا بر آنچه در کتاب مقدس تورات ذکر گردیده و در زبان عبری «ראש השנה («Rosh Hashana») به معنی «سرآغاز سال» بیان شده، را جشن می گیرند و آئین های ویژه بر پا می دارند.

در این عید، ملت اسرائیل و یهودیان جهان، در هر نقطه ای که هستند حلول سال نو عبری را جشن می گیرند و با شادمانی و سرور، از روش هشانا استقبال می کنند و با گرد آمدن به دور هم، مراسم عید را با شادمانی و سنت ویژه ای برگزار می سازند و میوه های فصل را برکت می دهند.

در شب این عید، یهودیان سیب و عسل می خورند و آرزو می کنند که در سال نو، کام آنها همیشه شیرین و قلبشان شاد باشد.

تحریریۀ تایمز اسرائیل سال نوی عبری را با آرامش، آسايش، صحت، پيشرفت، موفقيت و صلح برای یهودیان جهان، و آشتی و مودت برای منطقه و به ویژه میان ایران و اسرائیل امید و از درگاه خداوند مطالبه دارد.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله