اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۵

جستجو

شاباک – یهودی ایرانی را در فرودگاه به ظن جاسوسی متوقف کردند، به ایران بازگرداندند

در عکس رسیده از شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، جعبهٔ خالی دستمال کاغذی بعد از بازداشت او در ۱۱ اوت ۲۰۲۳ در فرودگاه بن گوریون دیده می-شود؛ ظاهراً مرد یهودی ایرانی با مأموریت جاسوسی به اسرائيل آمده بوده است. (Shin Bet)
در عکس رسیده از شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، جعبهٔ خالی دستمال کاغذی بعد از بازداشت او در ۱۱ اوت ۲۰۲۳ در فرودگاه بن گوریون دیده می-شود؛ ظاهراً مرد یهودی ایرانی با مأموریت جاسوسی به اسرائيل آمده بوده است. (Shin Bet)

شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائيل گفت این مرد که در اسرائیل خویشاوندانی دارد، از سوی آژانس-های امنیتی ایران مأموریت داشت پیرامون شماری هدف-ها در کشور جاسوسی کند؛ برای نگهداری فناوری جاسوسی، جعبهٔ خالی دستمال کاغذی به او داده شده بود.

شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائيل گفت روز جمعه یک مرد یهودی در فرودگاه بن گوریون بازجویی شد و چون ظن اقدام به حمل تجهیزات جاسوسی برای نهادهای امنیتی ایران به او می-رفت، اخراج شد.

طبق اظهار شاباک، این که خویشاوندانی در اسرائیل دارد، صبح زود جمعه بعد از فرود هواپیما، از سوی مأموران شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل بازداشت شد. شاباک مدعی شد که این مرد اذعان کرد به منظور جاسوسی برای تهران به اسرائیل آمده و ظاهراً پس از آنکه مشخص شد موجب خطری نیست، بلافاصله از طریق کشور سوم به ایران بازگردانده شد.

شاباک از ذکر نام کشوری که مرد مزبور از آنجا آمده بود، خودداری کرد.

طبق اظهار شاباک، عاملان امنیتی ایران پیش از پرواز او به این کشور گفته بودند در اسرائیل جاسوسی کند. شاباک گفت به او یک قوطی خالی دستمال کاغذی داده شده بود تا تجهیزات نظارتی، از جمله سلفون و یک پاور-بانک موبایل را آنجا جاسازی کند.

شاباک گفت «طبق ارزیابی، این تجهیزات به او داده شده تا مخفیانه پیرامون هدف-هایی در اسرائیل جاسوسی کند.»

سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل افزود که مرد مزبور مأموریت یافته بود در روزهایی که در اسرائیل بسر می-برد، پیرامون هدف-هایی گوناگون اطلاعات گرد آورد، و قرار بوده آدرس-ها را رابط ایرانی او پس از ورود او به کشور به وی برساند.

شاباک گفت «این رویداد بخشی از تلاش گستردهٔ ایران در استقرار [شبکه-های] جاسوسی و تروریسم در اسرائیل است که پابپای نفوذ در اینترنت برای گسترش شکاف-های اجتماعی پیش می-برد.

به نظر می-آید اعلام خبر فوق برخلاف روند استاندارد پروسه-های عملیاتی شاباک است که معمولاً پیش از اطلاع-رسانی پیرامون تحولات واقع در پرونده-های جاسوسی بین المللی ایران، هفته-ها و ماهها صبر می-کند، و معمولاً گمان تصور نمی-شود جاسوسانی که به تله می-اندازد را به کشور متبوع خود بازگرداند.

منابع دفاعی به تایمز اسرائیل گفتند از آنجایی که گمان می-رود عاملان اطلاعاتی ایران فرد مظنون را وادار به جاسوسی پیرامون اسرائیل کرده-اند و همچنین مبلغ هنگفتی که به او پیشنهاد شده انگیزهٔ او بوده، این فرد دستگیر نشد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/jewish-iranian-man-stopped-at-airport-on-spying-suspicions-sent-back-to-iran/

اطلاعات بیشتر در مورد