اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۵

جستجو

«شاباک» دو فلسطینی که اعضای سپاه پاسداران ایران برای فعالیت تروریستی آماده کرده بودند را به دام انداخت

روز دوشنبه، شاباک، سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ اسرائیل اعلام کرد نیروهای امنیتی موفق به کشف تلاش نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در جذب عوامل فلسطینی برای انجام حمله-های تروریستی علیه هدف-های اسرائیلی شده، و دو مرد از اهالی کرانهٔ باختری را به ظن توطئهٔ تهاجم دستگیر کرده-اند.

تصویر: یوسف منصور، راست، و مرسل منصور، در ۱۷ آوریل ۲۰۲۳ به اتهام جرائم سنگین امنیتی توسط سازمان امنیت و عملیات ویژهٔ اسرائیل، شاباک، دستگیر شدند. (Shin Bet)
تصویر: یوسف منصور، راست، و مرسل منصور، در ۱۷ آوریل ۲۰۲۳ به اتهام جرائم سنگین امنیتی توسط سازمان امنیت و عملیات ویژهٔ اسرائیل، شاباک، دستگیر شدند. (Shin Bet)

یوسف منصور و مرسل منصور، از ساکنان کرانهٔ باختری، با عناصر نیروی قدس در در شبکه-های اجتماعی گفتگو می-کردند؛ از آنها خواسته شد اسلحه قاچاق کنند و بفروشند، از نیروهای دفاعی اسرائیل جاسوسی کنند.

روز دوشنبه، شاباک، سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ اسرائیل اعلام کرد نیروهای امنیتی موفق به کشف تلاش نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در جذب عوامل فلسطینی برای انجام حمله-های تروریستی علیه هدف-های اسرائیلی شده، و دو مرد از اهالی کرانهٔ باختری را به ظن توطئهٔ تهاجم دستگیر کرده-اند.

بنا به بیانیهٔ شاباک، یوسف منصور و مرسل منصور، از ساکنان فلسطینی کرانهٔ باختری، با عناصر نیروی قدس که خود را از اعضای حزب الله لبنان، گروه تحت حمایت ایران، معرفی کردند، روی شبکه-های اجتماعی در ارتباط بوده-اند.

ظاهراً این دو با قاچاق اسلحه و تجهیزات نظامی به کرانهٔ باختری، که احتمالاً برای استفاده در تهاجم-های تروریستی علیه هدف-های اسرائیلی، موافقت کرده بودند.

طبق اظهار شاباک، سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ اسرائیل، یوسف منصور، به درخواست مأموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، موافقت کرد اطلاعات محرمانه پیرامون فعالیت نظامی اسرائیل در سراسر کشور گرد آورد و افراد دیگری را نیز برای فعالیت-های مشابه جذب کند.

یوسف، مبالغی برای هزینهٔ عملیات از مأموران دریافت کرد که با کمک مرسل به دست او رسید.

شاباک گفت در کیفرخواستی که علیه این دو تنظیم شده، ارتکاب «جرائم سنگین امنیتی» ذکر شده است.

شاباک، سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ اسرائیل گفت نام یکی از عناصر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که با این دو در ارتباط بوده، حاج محمد رادوان، معروف به محمد بشیر است، و تصویری از این شخص بهمراه حسن نصرالله، رهبر حزب الله منتشر کرد. در بیانیهٔ شاباک نام مأمور دیگر هدا محانه ذکر شد.


تصویر: حاج محمد رادوان، معروف به محمد بشیر، در عکسی بدون تاریخ، بهمراه حسن نصرالله رهبر حزب الله (چپ).
(Shin Bet)

ظاهراً ایندو در گفتگو با یوسف منصور و مرسل منصور، خود را اعضای حزب الله جا زده-اند.

شاباک گفت بشیر و محانه در شاخهٔ فلسطینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سرکردگی سعید ایزدی فعال هستند که مسؤولیت همیاری با گروههای تروریستی فلسطینی در کرانهٔ باختری را به عهده دارد.

گزارش حاکی است که ایران از چندی پیش گروههای شبه-نظامی در کشورها و نواحی متحد خود را برای انجام حمله علیه اسرائیل جذب می-کرده، و اوایل ماه جاری رگبار راکتی اخیر حماس از نوار عزه و از ناحیهٔ تحت کنترل گروه تروریستی حزب الله لبنان، که از دست-نشاندگان ایران است با هماهنگی ایران صورت گرفت.


تصویر: شاباک، سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ اسرائیل در ۱۷ آوریل ۲۰۲۳ از هدا محانه به عنوان عامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نام برد. (Shin Bet)

اطلاعات بیشتر در مورد