اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۴

جستجو

شاباک از تلاش حماس به گماردن فلسطینیان کرانهٔ باختری برای اقدامات تروریستی پرده برداشت

روز چهارشنبه، شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل گفت اسرائيل مجوز ورود ۲۳۰ تن از فلسطینیان که از نوار غزه به داخل کشور وارد می-شده-اند را باطل می-کند. این افراد خویشان اعضای حماس هستند که ظاهرا در جذب و بکارگیری فلسطینیان کرانهٔ باختری برای انجام تهاجمات تلاش کرده-اند.

تصویر: اعضای فلسطینی گردان عزالدین قسام، شاخهٔ نظامی گروه تروریستی حماس در شهر غزه، ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲. (Attia Muhammed/Flash90)
تصویر: اعضای فلسطینی گردان عزالدین قسام، شاخهٔ نظامی گروه تروریستی حماس در شهر غزه، ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲. (Attia Muhammed/Flash90)

سازمان اطلاعات و امنیت اسرائيل، شاباک، گفت اکثر مظنونانی که در هفته-های اخیر بازجویی شدند خبر نداشتند که آلت دست گروه تروریستی شده-اند؛ اسرائیل مجوز ورود ۲۳۰ تن از خویشان اعضایی که در عملیات مشارکت کرده بودند را باطل کرد.

روز چهارشنبه، شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل گفت اسرائيل مجوز ورود ۲۳۰ تن از فلسطینیان که از نوار غزه به داخل کشور وارد می-شده-اند را باطل می-کند. این افراد خویشان اعضای حماس هستند که ظاهرا در جذب و بکارگیری فلسطینیان کرانهٔ باختری برای انجام تهاجمات تلاش کرده-اند.

شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل در بیانیه-ای گفت در هفته-های اخیر دهها تن از فلسطینیان کرانهٔ باختری به اتهام ارتباط با عاملان حماس در غزه دستگیر و بازجویی شده-اند. شاباک گفت بسیاری از مظنونان جوان از اینکه حماس آنها را برای حمله علیه هدف-های اسرائیلی آماده می-کند بی-خبر بودند.

بنا به اظهار شاباک، عاملان حماس هویت واقعی خود را پشت پوشش کمپانی-ها و دیگر نهادها مخفی کرده-اند و فلسطینیان کرانهٔ باختری را برای کار با دستمزد استخدام کرده-اند.

طبق اظهار شاباک، به فلسطینیان کرانهٔ باختری مأموریت-هایی مانند نقل و انتقال پول-هایی که برای خرید تسلیحات بکار می-رفته و یا حمل و نقل بسته-های تسلیحات و مهمات به عاملان حماس محول می-شده است.

شاباک گفت «در اکثر موارد، حاملان خبر نداشته-اند که در حال نقل و انتقال تسلیحات هستند و یا در فعالیت تروریستی مشارکت می-کنند.»

شاباک می-گوید رهبری عملیات به عهدهٔ «فرح حامد»، ۴۵ ساله، از اعضای حماس در شهر سیلواد، کرانهٔ باختری بوده است که در «قرار شالیت ۲۰۱۱» به غزه اخراج شد.


تصویر: فرح حامد، از اعضای حماس در شهر سیلواد کرانهٔ باختری که در قرار شالیت ۲۰۱۱ به نوار غزه اخراج شد و در ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳ به هدایت حمله-های از کرانهٔ باختری محکوم گردید. (Shin Bet)

شاباک گفت حامد از اعضای گروه تروریستی معروف به «دفتر مرکزی کرانهٔ باختری» در غزه بود که واحد پیشبرد حمله-های تروریستی از کرانهٔ باختری علیه اسرائیل است.

چندین تن از مظنونان در دادگاه نظامی به ارتکاب جرائم امنیتی از جمله معاملهٔ غیرقانونی اسلحه متهم شدند.

شاباک جزئیات پروندهٔ دو تن از مظنونان را منتشر کرد.

اولی، «سلام زید» ۲۷ ساله، از اردوگاه پناهندگی جلالزون است که در ماه ژوئیه کاربری به نام «خالد طالب» روی فیس بوک با او تماس گرفت وبه او پیشنهاد کار در یک کمپانی حمل و نقل ترکیه-ای در کرانهٔ باختری داد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/shin-bet-reveals-hamas-attempts-to-recruit-west-bank-palestinians-for-terror/

اطلاعات بیشتر در مورد