اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۵

جستجو

شاباک، واحد تروریستی ایرانی که طرح حمله به بن گاویر و گلیک، نمایندهٔ پیشین کنست ریخته بود را دستگیر کرد

تصویر: ایتامار بن گاویر وزیر امنیت ملی حین شرکت در جلسهٔ کابینه در تونل-های دیوار ندبه در شهر قدیم اورشلیم، ۲۱ مه ۲۰۲۳. (Yonatan Sindel/ Flash90)
تصویر: ایتامار بن گاویر وزیر امنیت ملی حین شرکت در جلسهٔ کابینه در تونل-های دیوار ندبه در شهر قدیم اورشلیم، ۲۱ مه ۲۰۲۳. (Yonatan Sindel/ Flash90)

شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، گفت ۲ تن از ساکنان کرانهٔ باختری مأمور قاچاق تسلیحات، و برنامه-ریزی حمله-های تروریستی از جمله آتش-زدن اتوموبیل‌-ها بودند؛ ۲ اسرائیلی نیز از سوی مأموری در اردن جذب شده، و دستور می-گرفتند.

شاباک، سازمان امنیت و اطلاعات اسرائیل، روز چهارشنبه خبر کشف یک واحد تروریستی تحت حمایت ایران که قصد حمله به اسرائیل و کرانه باختری، از جمله به ایتامار بن گاویر وزیر امنیت ملی و یهودا گلیک نمایندهٔ پیشین کنست داشت را اعلام کرد.

طبق بیانه-ای که شاباک منتشر کرد، سه تن از فلسطینیان کرانهٔ باختری- مراد کممجا، ۴۷ ساله و ساکن کفار دان؛ حسن مجارمه، ۳۴ ساله و ساکن جنین؛ و زیاد شانتی، ۴۵ ساله، او نیز ساکن جنین- دستگیر شده-اند.

دو عرب اسرائیلی، حماد حمادی، ۲۳ ساله، ساکن ناصره، و یوسف حماد، ۱۸ ساله، ساکن مقیبل نیز دستگیر شده-اند. دادستانان کیفرخواست پروندهٔ افراد دخیل را به دادگاه نظامی و دادگاه ناحیهٔ حیفا تسلیم کرده، و جرائم ایشان را جدی رده-بندی کرده و این افراد را به ارتباط با مأمور بیگانه، ایجاد حریق، و همکاری با اشخاص نفوذی متهم نمودند.

طبق اظهار شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل و دادستان-های حیفا، یک عامل امنیتی ایرانی مقیم اردن، کممجا و مجارمه را مأمور قاچاق تسلیحات و برنامه-ریزی عملیات تروریستی در اسرائیل، از جمله آتش-زدن اتوموبیل-ها و پمپ بنزین و شکستن شیشهٔ پنجرهٔ ادارات کرد.

به آنها گفته شده بود حتماً از عملیات از فیلم ویدئویی بگیرند. همچنین گفته شده بود در ازای انجام مأموریت به آنها دستمزد داده خواهد شد.

همچنین، به آنها مأموریت جمع-آوری اطلاعات محرمانه راجع به مراقبت-های امنیتی بن گاویر و گلیک داده شده بود، که احتمالاً در راستای برنامه-ریزی برای آسیب-رساندن به ایشان بوده است.

شاباک توضیحی دربارهٔ مفاد طرح-ها نداد اما اشاره کرد که به علت تنظیمات امنیتی حول دو مرد [بن گاویر و گلیک]، افراد مظنون موفق به انجام مأموریت نشده-اند.

تصویر: بالا، از چپ: یوسف حماد، مراد کممجا، حسن مجارمه، زیاد شانتی، حماد حمادی. (Shin Bet)

کممجا و مجارمه مسؤولیت جذب و گماشتن شانتی را به عهده داشتند تا طرح-های ایشان را عملی کند. شانتی، سپس، دو عرب اسرائیلی را جذب کرد و بکار گماشت، و ایشان دست کم چهار اتوموبیل را در خیابان حا-ئاری حیفا آتش زدند. حمادی و حماد از عملیات خود فیلمبرداری کردند.

بنا به متن کیفرخواست که در حیفا تنظیم شده، شانتی متعهد شده بود برای آتش-زدن هر اتوموبیل متعلق به یک یهودی ۱۰۰۰ شکیل به حماد بپردازد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/shin-bet-busts-iranian-terror-cell-planning-attacks-on-ben-gvir-and-ex-mk-glick/

اطلاعات بیشتر در مورد