شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل: هسته های ترور جبهه مردمی آزادی فلسطینیان در کرانه باختری که با ایران و حزب الله در ارتباط اند، در هم شکسته شد
جستجو

شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل: هسته های ترور جبهه مردمی آزادی فلسطینیان در کرانه باختری که با ایران و حزب الله در ارتباط اند، در هم شکسته شد

روز سه شنبه، شاباک، سازمان امنیت و اطلاعات داخلی اسرائیل گفت، نیروهای امنیتی ۱۰ عضو دو هسته تروریستی جبهه مردمی آزادی فلسطینیان که با تامین مالی و آموزش از سوی ایران و حزب الله، قصد انجام چند حمله به کرانه باختری را داشتند، دستگیر کردند.

سرویس های امنیتی می گویند تهران و نایبان جنگی اش به فلسطینیانی که به هدف های اسرائیلی حمله کرده و سرباز ربایی کرده اند، آموزش و پول و خط داده اند.

روز سه شنبه، شاباک، سازمان امنیت و اطلاعات داخلی اسرائیل گفت، نیروهای امنیتی ۱۰ عضو دو هسته تروریستی جبهه مردمی آزادی فلسطینیان که با تامین مالی و آموزش از سوی ایران و حزب الله، قصد انجام چند حمله به کرانه باختری را داشتند، دستگیر کردند.

بنا به اظهار شاباک، این هسته ها قصد داشتند علیه هدف های اسرائیلی در کرانه باختری و در داخل اسرائیل به چند حمله دست بزنند، «از جمله حمله به شهر «حاریش» [شمال اسرائیل]، و سربازربایی به عنوان اهرمی در آزادی زندانیان فلسطینی از زندان اسرائیل».

سرویس های امنیتی گفتند که یکی از رهبران دو هستهٔ فوق – یازن ابو صلاح، ۲۳ ساله، از اهالی ارابه در شمال کرانه باختری – اقدام به خرید سلاح برای حمله کرده و چندین نفر را برای انجام این حمله ها به عضویت هسته درآورده است. یکی از هسته ها ظاهرا در ناحیه سامره در شمال کرانه باختری بوده، و دیگری در رام الله.

طبق اظهار سرویس امنیتی، ابوصلاح در ماه آوریل از سوی شاباک دستگیر شد و در بازجویی اطلاعات مربوط به اعضای هسته ها و نیز درباره ارتباطات سازمان با ایران و نایبان آن را به بازجوهای خود داده است.

بنا به اظهار شاباک، یکی از زنجیره های اصلی ارتباطی، سازمان مدنی فلسطینی بنام سازمان جوان ناسیونالیست عرب، که هسته های جبهه مردمی آزادی فلسطینیان به عنوان پوششی برای فعالیت خود استفاده می کرده اند، بوده است. سازمان جوانان ناسیونالیست عرب، تحت هدایت یک سازمان نظامی، معروف به گارد ناسیونالیستی عرب در خارج از سوریه مستقر است، و در کنار ارتش سوریه علیه گروه های تروریستی داعش و جبهة النصر جنگیده است، ه فعالیت می کرده اند.

سرویس امنیتی گفت، «در طول بازجویی از یازن، معلوم شد که او قصد داشته برای آموزش های نظامی، از جمله برای آموزش تیراندازی، ساخت سلاح، هدایت پهباد و غیره، به لبنان برود».

در پی بازجوهایی ابوصلاح، شاباک و نیروهای دفاعی اسرائیل پسرعموی او، محمد ابوصلاح، که او نیز ظاهرا در هسته رام الله فعالیت داشته را دستگیر کردند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله