اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۵

جستجو

شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل گفت توطئهٔ عربهای اسرائیل و فلسطینیان برای ترور بن گاویر را خنثی کرد

تصویر: ایتامار بن گاویر وزیر امنیت ملی در رأس جلسهٔ حزبی خود، اوتزما یهودیت در کنست، ۱۸ مارس ۲۰۲۴. 
(Yonatan Sindel/Flash90)
تصویر: ایتامار بن گاویر وزیر امنیت ملی در رأس جلسهٔ حزبی خود، اوتزما یهودیت در کنست، ۱۸ مارس ۲۰۲۴. (Yonatan Sindel/Flash90)

ظاهرا گروه قصد داشته وزیر راست افراطی امنیت ملی را با آر.پی.جی. بزند؛ همچنین گفته شد طرحی برای حمله به فرودگاه بن گوریون، پایگاههای نیروهای دفاعی، و مجتمع دولت در اورشلیم در کار بوده است.

سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، شاباک، روز پنجشنبه اعلام کرد طرح یک سلول تروریستی عربهای اسرائیلی و فلسطینیان کرانهٔ باختری به قصد حمله-های تروریستی در اسرائیل و کرانهٔ باختری، از جمله ترور ایتامار بن گاویر وزیر امنیت ملی را خنثی کرده است.

شاباک گفت در ارتباط با این توطئه، هفت اسرائیلی و چهار فلسطینی کرانهٔ باختری دستگیر شدند.

طبق اظهار شاباک، این سلول همچنین قصد حمله به پایگاههای نیروهای دفاعی و دیگر اماکن حساس، از جمله فرودگاه بن گوریون و مجتمع دولت در اورشلیم داشته است.

سلول مذکور برای حمله به شهرک مهاجرنشین کیریا آربا در کرانهٔ باختری برنامه ریخته بود.

شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل گفت «تحت این چهارچوب، حتی قصد داشتند ایتامار بن گاویر وزیر امنیت ملی را با ابتیاع راکت آر.پی.جی. ترور کنند.»

وزیر امنیت ملی که رهبر حزب راست افراطی اوتزما یهودیت است، ساکن کیریات آربا است.


تصویر: در عکسی که ۴ آوریل ۲۰۲۴ انتشار یافت، مظنونانی که به اتهام توطئهٔ قتل ایتامار بن گاویر وزیر امنیت ملی دستگیر شدند، دیده می-شوند. (Shin Bet)

شاباک گفت این سلول همچنین به دنبال ربایش سربازان نیروهای دفاعی بود.

طبق اظهار شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، سلول مذکور قصد داشت قطعه زمینی در راحات یا ناحیه-ای در کرانهٔ باختری اجاره کند و یک مجتمع زیرزمینی برای تولید تسلیحات و آموزش عاملان در آن بسازد.

شاباک همچنین گفت اعضای سلول مذکور سعی کرده بود برای دریافت بودجه و راهکار با مقامات حماس در نوار غزه ارتباط بگیرد. شاباک گفت دست کم یکی از بازداشت-شدگان فلسطینی با یک عامل حماس در غزه در ارتباط بود و او پیشنهاد تأمین مالی برای حمله در اسرائیل کرده بود.

مظنونان اسرائیلی به نامهای بلال نصارا، رئیس سلول از راحات؛ وصام سواتی از راحات؛ حمزه غیث از راحات؛ سعاد ابو لبان از راحات؛ سمح الکبری از راحات؛ یوسف ابو هولی از لاد؛ فهمی کثانی از معال آیرون معرفی شدند.

نام مظنونان فلسطینی به قرار زیر است: اکرام عامر مسؤول عضوگیری، از تالکارم؛ محمد صابح، از تالکارم؛ احمد عتیق از جنین؛ احمد صالح از جنین.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/shin-bet-says-it-foiled-plot-by-arab-israelis-palestinians-to-assassinate-ben-gvir/

اطلاعات بیشتر در مورد